În prezent, în municipiul Cluj-Napoca există un număr apreciabil de străzi private (aflate într-o dinamică deosebită), lucru datorat dezvoltării urbanistice a oraşului, corelativ cu soluţionarea cererilor de revendicare a terenurilor. Aceste străzi sunt situate pe terenuri proprietate privată, reglementate prin documentaţii de urbanism.

Pentru soluţionarea acestor solicitări este necesară trecerea drumurilor situate pe proprietăţi private în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca.
Vor fi preluate în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca terenuri proprietate privată cu destinaţia de drum, conform documentaţiilor de urbanism aprobate, după cum urmează:

  • drumul propus va respecta condiţiile impuse prin documentaţiile de urbanism aprobate;
  • se va prezenta cartea funciară în care să fie înscris drumul propus şi documentaţia cadastrală aferentă, întocmită cu respectarea documentaţiilor de urbanism aprobate;
  • se va întocmi procesul verbal de trasare (conform prevederilor legislative în vigoare) a drumului propus, conform documentaţiilor cadastrale avizate;
  • se va întocmi act de donaţie în formă autentică.

Modalitatea de preluare este aceea de a accepta prin hotărâre de Consiliu Local ofertele de donaţie pentru terenuri.

Fac obiectul prezentei hotărâri drumurile propuse, care se încadrează în cele de categoria a III-a, conform Ordinului nr. 49/1998.

Condiţiile tehnice de proiectare pentru aceste categorii de drumuri sunt:

  • străzi de categoria a III-a – colectoare, cu 2 benzi de circulaţie, având lăţimea benzii carosabile de 3 – 3,5 m.