Nr. crt.

Denumirea Asociației/Fundației/Cultului

Unități de asistență socială

Detalii proiect/e

Date de contact

(adresă/telefon)

Centre rezidențiale

1

ASOCIAȚIA CASA AKSZA

Casa de Tip familial Casa AkszaServicii de tip rezidențial destinate copiilor care au stabilită o măsură de protecție specială, respectiv: cazare, masă, asistență medicală, educație de tip formal, informal și non-formal, socializare și petrecere a timpului liber, dezvoltare deprinderi de viață independentă, reintegrare familială și comunitară.

Str. Emil Racoviță, nr. 59/tel: 0729-957834

2

ASOCIAȚIA CĂSUȚA BUCURIEICasa de tip familial “Căsuța Bucuriei”

Str. Dragoș Vodă, nr. 8/tel: 0722-459600

3

CONGREGAȚIA SURORILOR MAICII DOMNULUI

Casa de tip familial „Maica Domnului”

Str. Măcinului, nr. 28/tel: 0264-274615

4

ORGANIZAȚIA CREȘTINÃ „ECCE HOMO„Casa de tip familial „a-mic”

Str. Rarău, nr. 24/tel: 0264-420529

Centre de zi destinate copiilor proveniți din familii aflate în dificultate

1

ASOCIAȚIA CARITAS EPARHIAL GRECO CATOLICCentru de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţiServicii educative, consiliere socială, psihologică și suport emoțional, recuperare lacune școlare, orientare profesională/vocațională, facilitare acces la educație, dezvoltare deprinderi de viață independentă, educare pentru integrare /reintegrare socială, socializare, activități culturale și de petrecere a timpului liber.Calea Moților, nr. 24-26, tel: 0728-882961

2

ASOCIAȚIA FAMILIA REGĂSITĂCentru de zi AFR pentru copii din familii aflate în dificultate

Str. Ilie Măcelaru, nr.39, tel: 0775-561312

3

FUNDAȚIA ROMÂNĂ PENTRU COPII, COMUNITATE ȘI FAMILIECentrul de zi ”Clujul are Suflet”

Calea Moților, nr. 20-22, tel: 0729-119239

Centrul de zi ”Every child” Cluj-Napoca

Str. Ilie Măcelaru, nr. 4, tel: 0725-588066

4

UNIUNEA CREȘTINÃ DIN ROMÂNIACentru de zi pentru copii aflați în situații de risc de separare de părinți

Str. Năsăud, nr.10, ap. 2, tel: 0770-745081

5

ASOCIAȚIA FILANTROPICĂ MEDICAL CREȘTINĂ CHRISTIANA – FILIALA CLUJCentrul de consiliere şi sprijin pentru părinţii şi copii din cadrul centrului de servicii sociale Acoperamantul Maicii DomnuluiServicii de integrare în sistemul educațional de stat (creșe și grădinițe), consiliere socială, psihologică și activități de dezvoltare personală, consiliere familială.Str. Ovidiu, nr. 27, tel: 0264-454644

Centre de zi pentru copii cu dizabilități

1

ASOCIAȚIA AUTISM TRANSILVANIACentru de zi pentru copii cu dizabilităţiTerapii de recuperare (comportamentală, logopedie, kinetoterapie, terapie prin joc, terapie ocupațională, etc.), educație, consiliere psihologică, consiliere psihosocială, socializare și petrecerea timpului liber, recuperare și reabilitare, reintegrare comunitară

Str. Ghe. Marinescu, nr.86, tel: 0754-942285

2

ASOCIAȚIA CARITAS EPARHIAL GRECO CATOLICCentru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi

Str. Ady Endre, nr. 19, tel: 0728-882969

3

ASOCIAȚIA ”SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ IN ROMÂNIACentrul de zi pentru copii cu dizabilități neuromotorii „Grădinița specială malteză”Str. Haiducului, nr. 9, tel: 0745-540811

Nr. crt.

Denumirea Asociației/Fundației/Cultului

Unități de asistență socială

Detalii proiect/e

Date de contact

(adresă/telefon)

1

ASOCIAȚIA DOWN – CENTRUL EDUCAȚIONAL RALUCA

Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap

Servicii complexe socio-comunitare acordate persoanelor adulte cu dizabilități intelectuale și asociate, terapii corectiv compensatorii (art-terapie, terapie prin muzică, terapie prin teatru, etc.), terapie ocupațională și ateliere de ergoterapie, formarea deprinderilor de viață independentă, consiliere psihologică și socială.

Str. Grigore Ignat, nr. 23, tel: 0757-048581

2

ASOCIAȚIA PENTRU PROTEJAREA ȘI AJUTORAREA HANDICAPATILOR MOTOR CLUJCentru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități ”Napoca Protheus”

Str. Aviator Bădescu, nr. 32, tel: 0264-592.075

3

ASOCIAȚIA PENTRU PROTEJAREA ȘI AJUTORAREA HANDICAPAȚILOR NEURO-PSIHICICentrul de zi “Sf. Maria”

Str. Mehedinți, nr. 15A, tel: 0264-414022

4

ASOCIAȚIA PROVIDENȚA GONVISELLES FURSORGE CLUJCentrul de zi pentru persoane cu dizabilități Str. Cetății, nr.10, tel: 0264-536475

Nr. crt.

Denumirea Asociației/Fundației/Cultului

Unități de asistență socială

Detalii proiect/e

Date de contact

(adresă/telefon)

1

ASOCIAȚIA FILANTROPICĂ MEDICAL CREȘTINĂ CHRISTIANA – FILIALA CLUJ

Centrul de servicii de asistenţă comunitară în adicţii „Răscruci”

Servicii de prevenire, consiliere și intervenție în adicții persoanelor dependente de alcool, dar și familiilor acestora prin grupuri de suport, consiliere spirituală, art-terapie, consiliere psihologică și socială.

Servicii de recuperare destinate persoanelor dependente de alcool/alte droguri, în vederea prevenirii recăderii, susținerii abstinenței și facilitării reintegrării sociale.

Str. Ion Meșter, nr. 10,tel: 0770-725528

Centrul de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog Casa Albă

Str. Salcamului, nr. 20,tel: 0755-683330

2

ASOCIAȚIA PREVENTISCentru de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi și CopiiProgram de mentorat ”Connect 1-la-1”, pentru copii și adolescenți, grup de mentorat pentru adolescenți, program de educație parentală, consiliere individuală și terapie de familie, activități de informare și educare pentru specialiști în domeniul prevenirii consumului de substanțe.

Str. Rene Descartes, nr. 6, tel: 0364-805114

Servicii de Asistenţă Comunitară Antidrog Servicii de prevenire a consumului de substanțe adictive și a dependenței la grupuri de copii, adolescenți și tineri, consiliere socială și psihologică, formări în domeniul prevenirii și intervenției în consumul și dependența de substanțe

Str. Rene Descartes, nr. 6, tel: 0364-805114

Nr. crt.

Denumirea Asociației/Fundației/Cultului

Unități de asistență socială

Detalii proiect/e

Date de contact

(adresă/telefon)

1

ASOCIAȚIA „CASA GRETA”

Cămin pentru îngrijire vârstnici

Servicii de găzduire pe perioadă nedeterminată, asistență medicală și îngrijire, asistență paliativă, socializare și petrecere a timpului liber, dar și ședințe de terapie ocupațională: gimnastică, ore de pictură, muzică, confecționat diverse obiecte, etc.

Str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 12E,

tel: 0740-511580

2

ASOCIAȚIA MAGHIARĂ A HANDICAPAȚILOR MOTORI CLUJCămin social Sf. Kamil

Str. Pădurii, nr. 11,

tel: 0744-534425

3

FUNDAȚIA FEBE

Cămin pentru persoane vârstnice

Str. Mureșului, nr. 27,tel: 0751-133763

Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități

Servicii de găzduire, asigurarea unei alimentații sănătoase, asistență medicală și îngrijire, dezvoltarea deprinderilor de autoîngrijire, activități de abilitare și reabilitare, consiliere psihologică, consiliere socială

Str. Târnavelor, nr. 1, tel: 0364-108629

Nr. crt.

Denumirea Asociației/Fundației/Cultului

Unități de asistență socială

Detalii proiect/e

Date de contact

(adresă/telefon)

1

ASOCIAȚIA CARITAS EPARHIAL GRECO CATOLIC

Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârtsnice

Servicii de asistență socială și îngrijiri la domiciliu, îngrijiri medicale și paliative la domiciliu, consiliere socială, psihologică și suport emoțional, gimnastică de recuperare/reabilitare, ajutor pentru realizarea activităților instrumentale/de bază ale vieții zilnice, activități de socializare și de petrecere a timpului liber

P-ța Cipariu, nr. 1, tel: 0264-592610

2

FUNDAȚIA PENTRU ÎNGRIJIREA VARSTNICULUIUnitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice

Str. Tazlău, nr. 11, tel: 0264-457961

3

ASOCIAȚIA CLUB PARTENER ”U” 1919

Serviciul social de îngrijire la domiciliu ”Alături de tine”

P-ța Unirii, nr. 12, ap. 8, tel: 0756-810271

Serviciul social de asistență comunitară ”Oameni pentru oameni”

Servicii de informare, direcționare, însoțire în vederea accesării drepturilor sociale și medicale, consiliere socială, spirituală și suport emoțional, vizite periodice la domiciliu, întâlniri de grup, activități socio-recreative și de petrecere a timpului liber, ajutor material/financiar pentru depășirea unor situații de criză.

P-ța Unirii, nr. 12, ap. 8, tel: 0774-463180

4

ORGANIZAȚIA CREȘTINÃ „ECCE HOMO”

Asistență socială a vârstnicilor ”Bunicii – semenii noștri”

Str. H. Barbusse, nr. 43, tel: 0264-473179

5

ASOCIAȚIA ”SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ” IN ROMÂNIA

Servicii de Asistență Comunitară

Str. Ion Viteazu, nr. 1, tel: 0755-933955

6

SOCIETATEA FEMEILOR ORTODOXE DIN ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI ȘI CLUJULUI

Programul „Sf. Vasile cel Mare” de servicii sociale acordate în comunitate persoanelor adulte

Str. Tipografiei, nr.23, tel: 0787-665022

7

ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI ȘI CLUJULUI

Centrul de informare și consiliere

Servicii de informare și consiliere socială, consiliere psihologică, consiliere juridică, sprijin în vederea facilitării reintegrării sociale și/sau familiale, ajutoare materiale și/sau financiare

P-ța Avram Iancu, nr. 18,

tel: 0264-431004

8

FUNDAȚIA PENTRU ÎNGRIJIREA VARSTNICULUI

Centrul de zi pentru persoane vârstnice

Servicii de asistență și suport pentru persoana vârstnică, consiliere socială, psihologică și suport emoțional, activități comunitare și cultural-artistice, excursii, activități de socializare și de petrecere a timpului liber, gimnastică medicală de întreținere și kinetoterapie

Str. Tazlău, nr. 11, tel: 0264-457961

Nr. crt.

Denumirea Asociației/Fundației/Cultului

Unități de asistență socială/denumire proiect

Detalii proiect/e

Date de contact

(adresă/telefon)

1

ASOCIAȚIA SFÂNTUL NECTARIE

”Numai împreună putem alina suferința”

Servicii de îngrijire paliativă pacienților cu boli cronice progresive, în special oncologice, în general în stadii avansate sau terminale

Str. Fabricii de Zahăr, nr. 49-51,

tel: 0364-733610

2

FUNDAȚIA ”FAMILIA SFÂNTĂ” – POLICLINICA FĂRĂ PLATĂ

Servicii de specialitate acordate persoanelor în nevoieServicii medicale acordate persoanelor neasigurate în sistemul public de sănătate sau aflate într-o situație materială precarăCalea Moților, nr. 32,

tel: 0264-599345

3

ASOCIAȚIA FILANTROPICĂ MEDICAL CREȘTINĂ CHRISTIANA – FILIALA CLUJ Centrul de asistenta medico-socială ” Sf. Pantelimon” Consultații medicale în regim ambulator, activități medicale de recuperare și relaxare, consiliere psihologică, socială și informare, consiliere, prevenție și educație sanitară, grupuri de suport, ajutor material.

Str. Ion Meșter, nr. 10,

tel: 0264-421038

Nr. crt.

Denumirea Asociației/Fundației/Cultului

Unități de asistență socială

Detalii proiect/e

Date de contact

(adresă/telefon)

1

UNIUNEA CREȘTINÃ DIN ROMÂNIA

Centru rezidential „Sf. Ioan al lui Dumnezeu” de reintegrare socio-profesio

Servicii de găzduire temporară pentru persoane adulte fără adăpost, resocializare și reintegrare socială, consiliere psihologică

Str. Petofi Șandor, nr. 9, tel: 0740-179054

2

ASOCIAȚIA CARITABILÃ „MARIA GABRIEL„Centrul rezidențial “Maria Gabriel”Servicii de găzduire pentru tinerii care au părăsit sistemul de protecție specială, sprijin în intregrarea socio-profesională prin consiliere psihologică, socială, suport emoțional, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, consiliere și orientare profesionalăStr. Romulus Vuia, nr. 138, tel: 0264-433416