Certificate de urbanism

documente emise

31 ianuarie 2023

Certificat de urbanism 165/2023

2023-01-31T00:00:00+02:00
ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL CONFORM LEGII NR. 350/2001
judetul CLUJ, municipiul CLUJ, Str zona Faget, str. Antonin Ciolan, nr. FN
Certificat de urbanism 165/20232023-01-31T00:00:00+02:00
30 ianuarie 2023

Certificat de urbanism 164/2023

2023-02-01T00:00:14+02:00
ELABORARE PUZ ÎN VEDEREA AMPLASĂRII PANOURILOR FOTOVOLTAICE
judetul CLUJ, municipiul CLUJ-NAPOCA, Str Ernest Hemingway, nr. fn
Certificat de urbanism 164/20232023-02-01T00:00:14+02:00
30 ianuarie 2023

Certificat de urbanism 163/2023

2023-02-01T00:00:12+02:00
ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE COMASARE, MODIFICARI INTERIOARE AP. 2, 3 IN VEDEREA REALIZARII UNEI UNITATI INDIVIDUALE SI SCHIMBARE PARTIALA DE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN SPATIU SERVICII PROFESIONALE
judetul CLUJ, municipiul CLUJ-NAPOCA, Str 21 Decembrie 1989, nr. 46
Certificat de urbanism 163/20232023-02-01T00:00:12+02:00
30 ianuarie 2023

Certificat de urbanism 162/2023

2023-02-01T00:00:08+02:00
ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE RECOMPARTIMENTĂRI INTERIOARE ȘI MODIFICARE FAȚADĂ CORP C2 - CENTRU DE AFACERI ȘI SERVICII
judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Str Alexandru Vaida Voevod, nr. 35
Certificat de urbanism 162/20232023-02-01T00:00:08+02:00
30 ianuarie 2023

Certificat de urbanism 161/2023

2023-01-30T00:00:00+02:00
ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICĂ PENTRU DESFIINTARE CONSTRUCTII EXISTENTE, ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU SI DOCUMENTATIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE IMOBIL MIXT, IMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARI EXTERIOARE , ORGANIZARE DE SANTIER SI INFORMARE
judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Str Calea Baciului nr. 29, 27, 27/A, 25/A si str. Scolii, nr. 2,4
Certificat de urbanism 161/20232023-01-30T00:00:00+02:00
30 ianuarie 2023

Certificat de urbanism 160/2023

2023-01-30T00:00:00+02:00
INFORMARE (SE VA VEDEA PCT.4)
judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Str Padurii, nr. 9B
Certificat de urbanism 160/20232023-01-30T00:00:00+02:00
30 ianuarie 2023

Certificat de urbanism 159/2023

2023-01-30T00:00:00+02:00
OPERATIUNI NOTARIALE - ALIPIRE PARCELE
judetul Cluj, municipiul CLUJ-NAPOCA, Str B-dul Muncii, nr. 1-15
Certificat de urbanism 159/20232023-01-30T00:00:00+02:00
30 ianuarie 2023

Certificat de urbanism 158/2023

2023-01-30T00:00:00+02:00
ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE IMPREJMUIRE TEREN IN SISTEM PROVIZORIU SI INFORMARE ( VEZI NOTA)
judetul CLUJ, municipiul CLUJ-NAPOCA, Str zona Dealul Fanatelor, nr. -
Certificat de urbanism 158/20232023-01-30T00:00:00+02:00
30 ianuarie 2023

Certificat de urbanism 157/2023

2023-01-30T00:00:00+02:00
ELABORARE DOCUMENTAŢIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PAVILION 2 LA SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ”LEON DANIELLO”CLUJ-NAPOCA
judetul CLUJ, municipiul CLUJ-NAPOCA, Str B.P. Hasdeu, nr. 6
Certificat de urbanism 157/20232023-01-30T00:00:00+02:00
30 ianuarie 2023

Certificat de urbanism 156/2023

2023-01-30T00:00:00+02:00
ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE CREȘĂ DIN CADRUL PROIECTULUI COMPLEX „DEZVOLTARE INFRASTRUCTURĂ EDUCAȚIONALĂ -IN CADRUL CARTIERULUI BORHANCI”
judetul CLUJ, municipiul CLUJ-NAPOCA, Str Borhanciului, nr. F. NR.
Certificat de urbanism 156/20232023-01-30T00:00:00+02:00
30 ianuarie 2023

Certificat de urbanism 155/2023

2023-01-30T00:00:00+02:00
ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE LOCUINȚĂ SEMICOLECTIVĂ CU DOUĂ UNITĂȚI LOCATIVE, ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI, ORGANIZARE DE ȘANTIER
judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Str aleea Buzias (str. A conform PUZ), nr. FN
Certificat de urbanism 155/20232023-01-30T00:00:00+02:00
30 ianuarie 2023

Certificat de urbanism 154/2023

2023-01-30T00:00:00+02:00
INFORMARE
judetul CLUJ, municipiul CLUJ-NAPOCA, Str Frunzișului, nr. 81
Certificat de urbanism 154/20232023-01-30T00:00:00+02:00
30 ianuarie 2023

Certificat de urbanism 153/2023

2023-01-30T00:00:00+02:00
ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE DESFIINȚARE CORP C1, CONSTRUIRE LOCUINTĂ UNIFAMILIALĂ, REFACERE ÎMPREJMUIRE ȘI INFORMARE
judetul CLUJ, municipiul Cluj-Napoca, Str Nucului, nr. 13
Certificat de urbanism 153/20232023-01-30T00:00:00+02:00
30 ianuarie 2023

Certificat de urbanism 152/2023

2023-01-30T00:00:00+02:00
ELADORARE P.U.D. ȘI ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE DESFIINȚARE LOCUINȚĂ EXISTENTĂ-CORP C1 ȘI ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ACCESE, ÎMPREJMUIRE ȘI INFORMARE (SE VA VEDEA PCT 4)
judetul CLUJ, municipiul CLUJ-NAPOCA, Str Prof. Ciortea , nr. -38A
Certificat de urbanism 152/20232023-01-30T00:00:00+02:00
30 ianuarie 2023

Certificat de urbanism 151/2023

2023-01-30T00:00:00+02:00
ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE MODIFICARI INTERIOARE-EXTINDERE LOJA CASA DE CULTURA A STUDENTILOR CLUJ-NAPOCA
judetul CLUJ, municipiul Cluj-Napoca, Str P-ta Lucian Blaga, nr. 1-3
Certificat de urbanism 151/20232023-01-30T00:00:00+02:00
30 ianuarie 2023

Certificat de urbanism 150/2023

2023-01-30T00:00:00+02:00
ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE INTRARE IN LEGALITATE REPARATII CAPITALE EFECTUATE LA ANEXA EXISTENTA, CU EXCEPTIA LUCRARILOR DE IMPREJMUIRE LA FRONTUL STRAZII, PE LATURA VESTICA A PARCELEI, CONFORM SENTINTEI CIVILE NR 646/22.03.2022 A TRIBUNALULUI CLUJ, DEFINITIVA POTRIVIT DECIZIEI CIVILE NR. 766/2022 A CURTII DE APEL CLUJ PRONUNTATE IN DOSARUL NR 3744/117/2021
judetul CLUJ, municipiul CLUJ-NAPOCA, Str VESELIEI , nr. 41
Certificat de urbanism 150/20232023-01-30T00:00:00+02:00
30 ianuarie 2023

Certificat de urbanism 149/2023

2023-01-30T00:00:00+02:00
ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE AMENAJARE TERASĂ SEZONIERĂ ÎN SISTEM PROVIZORIU SI DEMONTABIL- SEZONUL 2023
judetul CLUJ, municipiul CLUJ-NAPOCA, Str Napoca, nr. 27
Certificat de urbanism 149/20232023-01-30T00:00:00+02:00
30 ianuarie 2023

Certificat de urbanism 148/2023

2023-01-30T00:00:00+02:00
ELABORARE PROIECT PENTRU DESFIINTARE PARTIALA SI PLAN URBANISTIC DE DETALIU SI DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE EXTINDERE, SCHIMBARE DE DESTINATIE, MODIFICARI INTERIOARE, MODIFICARE GOLURI PE FATADA, AMENAJARE MANSARDA IN POD EXISTENT CU MODIFICARE FORMA ACOPERIS IN VEDEREA TRANSFORMARII IMOBILULUI IN HOTEL, AMPLASARE FIRMA LUMINOASA, REFACERE IMPREJMUIRE, AMENAJARI EXTERIOARE SI INFORMARE
judetul CLUJ, municipiul CLUJ-NAPOCA, Str Regele Ferdinand, nr. 25
Certificat de urbanism 148/20232023-01-30T00:00:00+02:00
30 ianuarie 2023

Certificat de urbanism 147/2023

2023-01-30T00:00:00+02:00
ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE DESFIINTARE PARTIALA DEMISOL, EXTINDERE PARTER, REALIZARE SCARA EXTERIOARA SI MODIFICARI INTERIOARE IN VEDEREA TRANSFORMARII IMOBILULUI IN LOCUINTA SEMICOLECTIVA, MODIFICARE IMPREJMUIRE LA STRADA SI AMENAJARI EXTERIOARE (SE VA VEDEA PCT 4)
judetul CLUJ, municipiul CLUJ-NAPOCA, Str Bradului, nr. 15
Certificat de urbanism 147/20232023-01-30T00:00:00+02:00
30 ianuarie 2023

Certificat de urbanism 146/2023

2023-01-30T00:00:00+02:00
ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE MODIFICARE FIRMĂ LUMINOASĂ EXISTENTĂ PE FAȚADĂ ȘI INFORMARE (SE VA VEDEA PCT. 4)
judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Str Alexandru Vaida Voevod, nr. 51
Certificat de urbanism 146/20232023-01-30T00:00:00+02:00
30 ianuarie 2023

Certificat de urbanism 145/2023

2023-01-30T00:00:00+02:00
ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE LOCUINȚĂ SEMICOLECTIVĂ CU DOUĂ UNITĂȚI LOCATIVE, ÎMPREJMUIRE, ORGANIZARE DE ȘANTIER, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI (SE VA VEDEA PCT. 4)
judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Str STUPILOR, nr. F. NR.
Certificat de urbanism 145/20232023-01-30T00:00:00+02:00
30 ianuarie 2023

Certificat de urbanism 144/2023

2023-01-30T00:00:00+02:00
ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE MODIFICARE FATADA AP.15 PRIN REPOZITIONAREA ACCESULUI IN APARTAMENT SI TRANSFORMARE GOL DE USA IN FEREASTRA
judetul CLUJ, municipiul CLUJ-NAPOCA, Str 21 Decembrie 1989, nr. 60
Certificat de urbanism 144/20232023-01-30T00:00:00+02:00
30 ianuarie 2023

Certificat de urbanism 143/2023

2023-01-30T00:00:00+02:00
OPERATIUNI NOTARIALE ALIPIRE DOUA PARCELE (SE VA VEDEA PCT 4)
judetul CLUJ, municipiul CLUJ-NAPOCA, Str Colonia Sopor, nr. 10 A provizoriu
Certificat de urbanism 143/20232023-01-30T00:00:00+02:00
30 ianuarie 2023

Certificat de urbanism 142/2023

2023-01-30T00:00:00+02:00
INFORMARE - vezi pct.4
judetul CLUJ, municipiul CLUJ-NAPOCA, Str Gheorgheni, nr. fn
Certificat de urbanism 142/20232023-01-30T00:00:00+02:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Urbanism


0264 592 566 0264 596 030 / 4330, 4331
str. Moților nr. 3, cam. 65, cam. 58A
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK