ANUNȚ IMPORTANT

Primăria municipiului Cluj- Napoca anunță faptul că cererile depuse pentru eliberarea actelor de identitate, la Serviciul de Evidență a persoanelor, în perioada 15.02.2021-3.03.2021, din cauza unor probleme  de natură tehnică independente de instituția Primăriei, vor fi produse și eliberate  începând cu data de 26.04.2021.


Primăria municipiului Cluj- Napoca anunță că, în conformitate cu prevederile art. 4 alin (5) din Legea nr.55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei cu COVID-19, cu modificările și completările ulterioare: valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice, precum şi de entităţile private autorizate conform legii se menţine pe toată perioada stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări”. Facem precizarea că în categoria documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice intră și documentele de identitate, astfel că documentele de identitate expirate după data de 01.03.2020 își păstrează valabilitatea pe perioada mai sus menționată și pot fi utilizate de către titulari in relația cu instituțiile publice și persoanele juridice de drept privat, care au obligația de a le accepta.

Serviciul se referă la eliberarea actului de identitate în următoarele situații: expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei, reschimbare (schimbarea actului de identitate înainte de expirarea termenului de valabilitate).

Situațiile enumerate în legislația incidentă, în speță art.19 din OUG. nr.97/2005 pentru eliberarea unui act de identitate:

 • expirarea termenului de valabilitate,
 • modificarea numelui și prenumelui titularului,
 • a datei ori locului nașterii,
 • în cazul schimbării domiciliului,
 • în cazul schimbării denumirii sau rangului localității, sau străzilor, al renumerotării imobilelor, sau a rearondării acestora, al înființării localităților sau străzilor,
 • în cazul atribuirii unui nou CNP,
 • în cazul deteriorării actului de identitate, al pierderii, furtului, distrugerii,
 • când imaginea facială din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului,
 • schimbării sexului,
 • anulării actului de identitate,
 • pentru preschimbarea actelor de identitate care nu se mai emit dar sunt valabile.

IMPORTANT DE ȘTIUT:

Formularele se listează pe o singură foaie A4, față-verso, se completează cu majuscule și se semnează doar în fața lucrătorului de la ghișeu.

În toate cazurile de schimbare a actului de identitate sau de înscriere a reședinței este obligatoriu consimțământul unuia dintre proprietarii spațiului de locuit;

În cazul prezentării extraselor de carte funciară și a adeverințelor eliberate de către primăriile arondate, acestea nu trebuie să fie mai vechi de 30 de zile;

În toate cazurile de schimbare a actului de identitate trebuie prezentate certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie.

Secretariat și primiri acte

L-M-M:08:3016:30
J:08:3018:30

Restituiri acte de identitate

L-M-M:08:3016:30
J:08:3018:30
V:08:3014:30

Cluj-Napoca, Str. Motilor, nr. 5

Secretariat și primiri acte

Ghișeul nr. 1, 2, 3, 4

Restituiri acte de identitate

Ghișeul nr. 5

 • Formularele se listează pe o singură foaie A4, față-verso, se completează cu majuscule și se semnează doar în fața lucrătorului de la ghișeu.
 • În toate cazurile de schimbare a actului de identitate sau de înscriere a reședinței este obligatoriu consimțământul unuia dintre proprietarii spațiului de locuit.
  În cazul prezentării extraselor de carte funciară și a adeverințelor eliberate de către primăriile arondate, acestea nu trebuie să fie mai vechi de 30 de zile.
 • În toate cazurile de schimbare a actului de identitate trebuie prezentate certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie.

CEREREA se listează pe o singură foaie A4, față-verso sau se obţine de la BIROUL DE COPIAT ACTE, se completează de minor şi se va semna doar în faţa lucrătorului de la ghişeu de către minor şi de către părinte sau de reprezentantul său legal. Aceasta se completează cu majuscule.
CHITANŢA reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 LEI) se achită CIC (Centrul de Informare pentru Cetăţeni – str. Moţilor nr. 7 – casierie – etajul 1).
CERTIFICATUL DE NAŞTERE AL MINORULUI – original şi copie;
ACTUL DE IDENTITATE AL UNUIA DINTRE PĂRINŢI sau al reprezentantului legal şi prezenţa obligatorie a acestora la ghişeu;
CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE AL PĂRINŢILOR sau, după caz, SENTINŢA DE DIVORŢ DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ/ (CERTIFICATUL DE DIVORŢ ȘI CONVENȚIA PRIVIND ÎNCREDINȚAREA MINORULUI), în cazul în care părinţii sunt divorţaţi – original şi copie;
ACTUL DE PROPRIETATE cu care părintele face dovada ADRESEI DE DOMICILIU (sau extras de carte funciară actualizat – 30 zile)– original şi copie și prezența unui proprietar la ghișeu.

ATENŢIE: Dacă părintele nu este titularul spaţiului de locuit ESTE NECESARĂ PREZENȚA GĂZDUITORULUI (proprietarul spaţiului de locuit) care va prezenta actul de proprietate (original şi copie) şi actul de identitate;
În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în faţa poliţistului de ordine publică din cadrul unităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială este situat imobilul.
În situaţia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii.
Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic.
Declaraţia poate fi dată la ghişeu, în prezenţa personalului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, iar în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află.

CEREREA se listează pe o singură foaie A4, față-verso sau se obţine de la BIROUL DE COPIAT ACTE, se completează de solicitant şi se va semna doar în faţa lucrătorului de la ghişeu. Aceasta se completează cu majuscule.
CHITANŢA reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 LEI) se achită la CIC (Centrul de Informare pentru Cetăţeni – str. Moţilor nr. 7 – casierie – etajul 1).
ACTUL DE IDENTITATE – se va preda pentru anulare;
CARTEA DE ALEGĂTOR, dacă este cazul;
CERTIFICATUL DE NAŞTERE – original şi copie;
CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor – original şi copie;
SENTINŢA DE DIVORŢ DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ/(CERTIFICATUL DE DIVORŢ ȘI CONVENȚIA PRIVIND ÎNCREDINȚAREA MINORULUI) – în cazul persoanelor divorțate – original şi copie;
CERTIFICATUL DE DECES soţ/soţie – în cazul persoanelor văduve – original şi copie;
CERTIFICATELE DE NAŞTERE ALE COPIILOR SUB 14 ANI – original şi copie;
ACTUL DE PROPRIETATE CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU (sau extras de carte funciară actualizat – 30 zile) – original şi copie și prezența unui proprietar la ghișeu.

ATENŢIE: Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit ESTE NECESARĂ PREZENȚA GĂZDUITORULUI (proprietarul spaţiului de locuit) care va prezenta actul de proprietate (original şi copie) şi actul de identitate;
În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în faţa poliţistului de ordine publică din cadrul unităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială este situat imobilul.
Solicitanţii sub 18 ani vor fi însoţiţi de un părinte sau de reprezentantul legal se va prezenta și certificat căsătorie/sentință divorț, definitivă și irevocabilă/(certificat divorț+convenție încredințare minor) ale părinților, după caz.

CEREREA  se listează pe o singură foaie A4, față-verso sau se obţine de la BIROUL DE COPIAT ACTE, se completează de solicitant şi se va semna doar în faţa lucrătorului de la ghişeu. Aceasta se completează cu majuscule.
CHITANŢA reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 LEI) se achită la CIC (Centrul de Informare pentru Cetăţeni – str. Moţilor nr. 7 – casierie – etajul 1).
ACTUL DE IDENTITATE – se va preda pentru anulare;
CARTEA DE ALEGĂTOR, dacă este cazul;
CERTIFICATUL DE NAŞTERE – original şi copie;
CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor – original şi copie;
SENTINŢA DE DIVORŢ DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ/(CERTIFICATUL DE DIVORŢ ȘI CONVENȚIA PRIVIND ÎNCREDINȚAREA MINORULUI)– în cazul persoanelor divorțate– original şi copie;
CERTIFICATUL DE DECES soţ/soţie – în cazul persoanelor văduve – original şi copie;
CERTIFICATELE DE NAŞTERE ALE COPIILOR SUB 14 ANI – original şi copie;
ACTUL DE PROPRIETATE CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU (sau extras de carte funciară actualizat – 30 zile) – original şi copie și prezența unui proprietar la ghișeu.

ATENŢIE: Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit ESTE NECESARĂ PREZENȚA GĂZDUITORULUI (proprietarul spaţiului de locuit) care va prezenta actul de proprietate (original şi copie) şi actul de identitate;
În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în faţa poliţistului de ordine publică din cadrul unităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială este situat imobilul.

Solicitanţii sub 18 ani vor fi însoţiţi de un părinte sau de reprezentantul legal se va prezenta și certificat căsătorie/sentință divorț, definitivă și irevocabilă/(certificat divorț+convenție încredințare minor) ale părinților, după caz.

În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, se prezintă şi hotarârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă – original şi copie.

CEREREA se listează pe o singură foaie A4, față-verso sau se obţine de la BIROUL DE COPIAT ACTE, se completează de solicitant şi se va semna doar în faţa lucrătorului de la ghişeu. Aceasta se completează cu majuscule.
CHITANŢA reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 LEI) se achită la CIC (Centrul de Informare pentru Cetăţeni – str. Moţilor nr. 7 – casierie – etajul 1).
ACTUL DE IDENTITATE – în cazul deteriorării, se va preda pentru anulare;
CARTEA DE ALEGĂTOR, dacă este cazul;
UN DOCUMENT emis de instituţii sau autorităţi publice, CU FOTOGRAFIE DE DATĂ RECENTĂ, pentru certificarea identităţii, respectiv: carte de alegător, paşaport, permis de conducere, diplomă de absolvire a unei instituţii de învăţământ – original şi copie;
ÎN CAZUL FURTULUI – se va prezenta dovada de la Poliţie din care rezultă că furtul a fost înregistrat – original şi copie;
CERTIFICATUL DE NAŞTERE – original şi copie;
CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor – original şi copie;
SENTINŢA DE DIVORŢ DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ/(CERTIFICATUL DE DIVORŢ ȘI CONVENȚIA PRIVIND ÎNCREDINȚAREA MINORULUI), în cazul persoanelor divorțate – original şi copie;
CERTIFICATUL DE DECES soţ/soţie – în cazul persoanelor văduve – original şi copie;
CERTIFICATELE DE NAŞTERE ALE COPIILOR SUB 14 ANI – original şi copie;
ACTUL DE PROPRIETATE CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU (sau extras de carte funciară actualizat – 30 zile) – original şi copie și prezența unui proprietar la ghișeu.

ATENŢIE: Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit ESTE NECESARĂ PREZENȚA GĂZDUITORULUI (proprietarul spaţiului de locuit) care va prezenta actul de proprietate (original şi copie) şi actul de identitate;
În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în faţa poliţistului de ordine publică din cadrul unităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială este situat imobilul.
Solicitanţii sub 18 ani vor fi însoţiţi de un părinte sau de reprezentantul legal se va prezenta și certificat căsătorie/sentință divorț, definitivă și irevocabilă/(certificat divorț+convenție încredințare minor) ale părinților, după caz.

În situaţia în care solicitantul actului de identitate se află temporar în străinătate, depunerea cererii sau, după caz, înmânarea actului de identitate se poate face şi pe bază de procură specială obţinută de la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României din statul respectiv.
Procura trebuie să aibă aplicată fotografia solicitantului şi să fie certificată cu timbrul sec al misiunii diplomatice sau oficiului consular respectiv; la procură se ataşează o fotografie identică cu cea care a fost aplicată pe aceasta.
În cuprinsul procurii speciale trebuie să se regăsească, în mod obligatoriu, scopul pentru care aceasta a fost eliberată, respectiv depunerea Cererii pentru eliberarea actului de identitate şi/sau ridicarea actului de identitate, precum și motivul eliberării acesteia(expirare, pierdere, schimbare domiciliu, etc).

Persoana împuternicită se va prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor cu procura specială împreună cu documentele SOLICITANTULUI:

CEREREA se listează pe o singură foaie A4, față-verso sau se obţine de la BIROUL DE COPIAT ACTE, se completează de împuternicit şi se va semna doar în faţa lucrătorului de la ghişeu. Aceasta se completează cu majuscule.
CHITANŢA reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) se achită la CIC (Centrul de Informare pentru Cetăţeni – str. Moţilor nr. 7 – casierie – etajul 1).
ACTUL DE IDENTITATE – se va preda pentru anulare;
CARTEA DE ALEGĂTOR, dacă este cazul;
CERTIFICATUL DE NAŞTERE – original şi copie;
CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor – original şi copie;
SENTINŢA DE DIVORŢ DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ/(CERTIFICATUL DE DIVORŢ ȘI CONVENȚIA PRIVIND ÎNCREDINȚAREA MINORULUI)- în cazul persoanelor divorțate– original şi copie;
CERTIFICATUL DE DECES soţ/soţie – în cazul persoanelor văduve – original şi copie;
CERTIFICATELE DE NAŞTERE ALE COPIILOR SUB 14 ANI – original şi copie;
ÎN CAZUL FURTULUI – se va prezenta dovada de la Poliţie din care rezultă că furtul a fost înregistrat – original şi copie (traducere dacă furtul a fost în străinătate);
ACTUL DE PROPRIETATE CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU (sau extras de carte funciară actualizat – 30 zile) – original şi copie și prezența unui proprietar la ghișeu.

ATENŢIE: Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit ESTE NECESARĂ PREZENȚA GĂZDUITORULUI (proprietarul spaţiului de locuit) care va prezenta actul de proprietate (original şi copie) şi actul de identitate;
În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în faţa poliţistului de ordine publică din cadrul unităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială este situat imobilul.

CEREREA tip – Anexa 11 – se listează pe o singură foaie A4, față-verso sau se obţine de la BIROUL DE COPIAT ACTE, se completează de solicitant şi se va semna doar în faţa lucrătorului de la ghişeu. Aceasta se completează cu majuscule.
CHITANŢA reprezentând contravaloarea cărții de identitate (7 LEI) se achită la CIC (Centrul de Informare pentru Cetățeni – str. Moților nr. 7 – casierie – etajul 1).
ADEVERINȚA DE DOBÂNDIRE A CETĂȚENIEI ROMÂNE, original și două copii;
CERTIFICATUL DE NAŞTERE ROMÂNESC– original şi copie;
CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE ROMÂNESC, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie;
SENTINŢA DE DIVORŢ DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ/Certificatul de divorț – în cazul persoanelor divorțate – original şi copie;
CERTIFICATUL DE DECES soţ/soţie – în cazul persoanelor văduve – original şi copie;
CERTIFICATELE DE NAŞTERE ALE COPIILOR SUB 14 ANI – original şi copie;
ACTUL DE IDENTITATE ŞI/SAU PAŞAPORTUL ELIBERATE DE AUTORITĂŢILE STRĂINE – original și copie;
ACTUL DE PROPRIETATE CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU (sau extras de carte funciară actualizat – 30 zile) – original şi copie și prezența unui proprietar la ghișeu.

ATENŢIE: Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit ESTE NECESARĂ PREZENȚA GĂZDUITORULUI (proprietarul spaţiului de locuit) care va prezenta actul de proprietate (original şi copie) şi actul de identitate;
În situația în care găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidențăa persoanelor, declarația de primire în spațiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în fața polițistului de ordine publică din cadrul unității de poliție pe a cărei rază teritorială este situat imobilul.
Solicitanţii sub 18 ani vor fi însoţiţi de un părinte sau de reprezentantul legal se va prezenta și certificat căsătorie/sentință divorț, definitivă și irevocabilă/(certificat divorț+ convenție încredințare minor) ale părinților, după caz.

CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE ESTE ACTUL DE IDENTITATE, CARE SE ELIBEREAZĂ CETĂŢEANULUI ROMÂN, ÎN CAZUL ÎN CARE
ACESTA NU POSEDĂ TOATE DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE

ACTE OBLIGATORII

CEREREA se listează pe o singură foaie A4, față-verso sau se obţine de la BIROUL DE COPIAT ACTE, se completează de solicitant şi se va semna doar în faţa lucrătorului de la ghişeu. Aceasta se completează cu majuscule.
CHITANŢA reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii (1 LEU) se achită la CIC (Centrul de Informare pentru Cetăţeni str. Moţilor nr. 7 – casierie – etajul 1).
TREI FOTOGRAFII DE DATĂ RECENTĂ MĂRIMEA ¾ cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
ACTE PE CARE SOLICITANTUL LE POATE PREZENTA, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui, stării civile, cetăţeniei şi a domiciliului:
ACTUL DE IDENTITATE -se va preda pentru anulare;
CARTEA DE ALEGĂTOR, dacă este cazul;
CERTIFICATUL DE NAŞTERE – original şi copie;
CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor – original şi copie;
SENTINŢA DE DIVORŢ DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ/(CERTIFICATUL DE DIVORŢ ȘI CONVENȚIA PRIVIND ÎNCREDINȚAREA MINORULUI)– în cazul persoanelor divorțate – original şi copie;
CERTIFICATUL DE DECES soţ/soţie – în cazul persoanelor văduve – original şi copie;
CERTIFICATELE DE NAŞTERE ALE COPIILOR SUB 14 ANI – original şi copie;
ACTUL DE PROPRIETATE CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU (sau extras de carte funciară actualizat – 30 zile) – original şi copie și prezența unui proprietar la ghișeu.

ATENŢIE: Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit ESTE NECESARĂ PREZENȚA GĂZDUITORULUI (proprietarul spaţiului de locuit) care va prezenta actul de proprietate (original şi copie) şi actul de identitate;
În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în faţa poliţistului de ordine publică din cadrul unităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială este situat imobilul.
Solicitanţii sub 18 ani vor fi însoţiţi de un părinte sau de reprezentantul legal se va prezenta și certificat căsătorie/sentință divorț, definitivă și irevocabilă/ (certificat divorț +convenție încredințare minor) ale părinților, după caz.

CEREREA se listează pe o singură foaie A4, față-verso sau se obţine de la BIROUL DE COPIAT ACTE, se completează de solicitant şi se va semna doar în faţa lucrătorului de la ghişeu. Aceasta se completează cu majuscule.
ACTUL DE PROPRIETATE CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE REȘEDINȚĂ (sau extras de carte funciară actualizat – 30 zile) – original şi copie și prezența unui proprietar la ghișeu.
În cazul în care se prezintă Contract de închiriere înregistrat la structurile teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau să fie însoțit de formularul/declarația înregistrat/ă la aceste structuri, nu este necesară prezenţa găzduitorului cu actul de proprietate iar contractul de închiriere va fi prezentat în original şi copie (și actul adițional dacă este cazul).
ACTUL DE IDENTITATE al solicitantului;
ACTUL DE IDENTITATE al găzduitorului;

ATENŢIE: Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit ESTE NECESARĂ PREZENȚA GĂZDUITORULUI (proprietarul spaţiului de locuit) care va prezenta actul de proprietate (original şi copie) şi actul de identitate;
În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în faţa poliţistului de ordine publică din cadrul unităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială este situat imobilul.

Solicitanţii sub 18 ani vor fi însoţiţi de un părinte sau de reprezentantul legal.

CEREREA tip – Anexa 15 – de stabilire a domiciliului în România se listează pe o singură foaie A4, față-verso sau se obţine de la SALA 3 – GHIȘEUL NR. 4, se completează de solicitant şi se va semna doar în faţa lucrătorului de la ghişeu. Aceasta se completează cu majuscule.
CHITANŢA reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7LEI) se achită la CIC (Centrul de Informare pentru Cetăţeni – str. Moţilor nr. 7 – casierie – etajul 1);
CERTIFICATUL DE NAŞTERE – original şi copie;
CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE – în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
SENTINŢA DE DIVORŢ DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ/(CERTIFICATUL DE DIVORŢ ȘI CONVENȚIA PRIVIND ÎNCREDINȚAREA MINORULUI) – în cazul persoanelor divorțate – original şi copie;
CERTIFICATELE DE NAŞTERE ALE COPIILOR SUB 14 ANI – original şi copie;
PAŞAPORTUL ROMÂNESC VALABIL SAU EXPIRAT ORI ADEVERINȚA DE DOBÂNDIRE A CETĂȚENIEI ROMÂNE – pagina 1-3, original şi două copii;
ACTUL DE IDENTITATE ŞI/SAU PAŞAPORTUL ELIBERATE DE AUTORITĂŢILE STRĂINE – original şi copie;
ACTUL DE PROPRIETATE CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU (sau extras de carte funciară actualizat – 30 zile) – original şi copie și prezența unui proprietar la ghișeu.

ATENŢIE: Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit ESTE NECESARĂ PREZENȚA GĂZDUITORULUI (proprietarul spaţiului de locuit) care va prezenta actul de proprietate (original şi copie) şi actul de identitate;
În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în faţa poliţistului de ordine publică din cadrul unităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială este situat imobilul.
Solicitanţii sub 18 ani vor fi însoţiţi de un părinte sau de reprezentantul legal se va prezenta și certificat căsătorie/sentință divorț, definitivă și irevocabilă/(certificat divorț+convenție încredințare minor) ale părinților, după caz.

CEREREA TIP – Anexa 18 – se listează pe o singură foaie A4, față-verso sau se obţine de la SALA 3- GHIȘEUL NR. 4, se completează de solicitant şi se va semna doar în faţa lucrătorului de la ghişeu. Aceasta se completează cu majuscule.
CHITANŢA reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii (1 LEU) se achită la CIC (Centrul de Informare pentru Cetăţeni str. Moţilor nr. 7 – casierie – etajul 1).
PAŞAPORTUL ROMÂNESC, AFLAT ÎN TERMEN DE VALABILITATE, pagina 1-3 care atestă statutul de cetăţean român domiciliat în străinătate, original şi copie;
TREI FOTOGRAFII DE DATĂ RECENTĂ MĂRIMEA ¾ cm, având la baza o bandă albă de 7 mm;
CERTIFICATUL DE NAŞTERE – original şi copie;
CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor – original şi copie;
SENTINŢA DE DIVORŢ DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ/(CERTIFICATUL DE DIVORŢ ȘI CONVENȚIA PRIVIND ÎNCREDINȚAREA MINORULUI), în cazul persoanelor divorțate – original şi copie;
CERTIFICATUL DE DECES soţ/soţie – în cazul persoanelor văduve – original şi copie;
CERTIFICATELE DE NAŞTERE ALE COPIILOR SUB 14 ANI – original şi copie;
ACTUL DE PROPRIETATE cu care face dovada ADRESEI DE REŞEDINŢĂ DIN ROMÂNIA(sau extras de carte funciară actualizat – 30 zile) – original şi copie și prezența unui proprietar la ghișeu.

ATENŢIE: Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit ESTE NECESARĂ PREZENȚA GĂZDUITORULUI (proprietarul spaţiului de locuit) care va prezenta actul de proprietate (original şi copie) şi actul de identitate;
În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în faţa poliţistului de ordine publică din cadrul unităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială este situat imobilul.
Solicitanţii sub 18 ani vor fi însoţiţi de un părinte sau de reprezentantul legal se va prezenta și certificat căsătorie/sentință divorț, definitivă și irevocabilă/(certificat divorț + convenție încredințare minor) ale părinților, după caz.

ATENȚIE: În situația în care vă prezentați la ghișeul de preluare a cererilor fără a avea cererea completată, taxa achitată și documentele necesare, în original și copie, veți lua un nou nr. de ordine

1. Se completează cererea cu majuscule;
2. Se achită taxa la CIC – Centrul de Informare pentru Cetăţeni – str. Moţilor nr. 7 – casierie – etajul 1;
3. Se pregătesc documentele original și copie;
4. Se ia număr de ordine;
5. Se așteaptă să fiți chemați la ghișeul nr. 2, 3 sau 4.
Ridicarea actului de identitate se va face la ghișeul nr. 5, fără a se lua număr de ordine, după termenul dat de la depunerea cererii de eliberare a actului de identitate.

TAXA privind contravaloarea cărţii de identitate se achită la CIC (Centrul de Informare pentru Cetăţeni – str. Moţilor nr. 7 – casierie – etajul 1).

Aceasta se poate achita și online, sau la oficiile poștale prin mandat poștal.