Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală Cluj-Napoca are în subordine două unități de asistență pentru persoanele adulte fără adăpost din municipiul Cluj-Napoca care au situaţie socio-economică precară, sunt lipsite de posibilitatea asigurării unei locuinţe (temporare sau definitive) şi care, din punct de vedere medical, sunt apte de a sta în colectivitate şi nu necesită supraveghere medicală permanentă.

Cele două unități, Centrul social de urgență și Centrul de găzduire temporară oferă, pe lângă cazare, și posibilitatea de igienizare, servicii de îngrijire medicală, sprijin pentru obținerea actelor, pentru găsirea unui loc de muncă sau pentru accesarea unor cursuri de calificare sau recalificare, servicii de asistență psihologică, consiliere și mediere a relațiilor cu familiile sau cu instituțiile statului.

Centrul de Găzduire Temporară din subordinea Direcției de Asistență Socială și Medicală oferă servicii de cazare, îngrijire medicală și asistență socială și psihologică pentru persoane fără adăpost.

Beneficiari:

 • persoane singure care şi-au pierdut locuinţa din diverse motive şi nu au resursele materiale necesare asigurării alteia şi nici nu beneficiază de alte servicii sociale care acordă găzduire;
 • tineri proveniţi din centre de plasament care nu au locuinţă;
 • persoane care anterior au fost în detenţie;
 • persoane cu dizabilităţi a căror autonomie mentală este conservată, iar cea locomotorie este total sau parţial menţinută;
 • persoane suferinde de boli cronice netransmisibile.

Nu pot beneficia de serviciile oferite persoanele aflate sub influenţa băuturilor alcoolice şi a drogurilor, persoanele cu boli contagioase, persoanele aflate în episod psihotic, precum şi cele cunoscute ca violente.

Contact

Adresa: Strada Oaşului, nr.298, CLUJ-NAPOCA

Tel. 0371-328.734; 0372-790.066

email: cgtcluj@gmail.com

Mai multe informații aici.

Centrul social de urgență este o unitate de asistenţă socială destinată găzduirii temporare a persoanelor fără adăpost. Centrul îşi desfăşoară activitatea într-o dublă funcţionalitate, respectiv “Adăpost de noapte” în situaţii de urgenţă şi „Adăpost pentru o perioadă determinată, în raport cu nevoile identificate ale potenţialilor beneficiari şi cu durata acordării serviciilor.

Servicii oferite:

 • găzduirea temporară (maxim 6 luni, cu posibilitatea de prelungire pentru încă 6 luni, posibilitatea igienizării personale şi a obiectelor de îmbrăcăminte, spaţiu destinat preparării hranei);
 • consiliere (psihologică, individuală, de grup, profesională, juridică, ocupaţională, etc.) mediere a relaţiilor între beneficiarii centrului şi familiile acestora;
 • mediere a relaţiilor beneficiarilor cu instituţiile ce oferă servicii de asistenţă socială, publice sau private;
 • suport pentru găsirea unui loc de muncă sau accesarea unor cursuri de calificare sau recalificare;
 • suport pentru găsirea unor soluţii de plasare în centre de îngrijire şi asistenţă;
 • servicii de educaţie pentru sănătate şi îngrijire;
 • activități de voluntariat cu copii familiilor beneficiare de serviciile centrului.

Contact

Adresa: Str.Dragoș Vodă nr.36-38  Cluj-Napoca

Tel. 0371 007790

Șef centru Alexandru Ploscar

Mai multe informații: aici.