Extras din codul etic:

În activitatea desfăsurată, funcționarul fiscal va ține seama de calitatea sa de funcționar public care impune respectarea următoarelor obligații etice:

 • Să facă cunoscute contribuabililor datele proprii de identificare (numele, prenumele, funcția și locul de muncă) prin intermediul unui ecuson purtat în mod vizibil asupra sa. În situația în care își desfășoară activitatea la ghișeul de acordare a asistenței, la ghișeul de informații sau la alte ghișee de relații cu publicul, funcționarul fiscal va face cunoscute prin afișare la loc vizibil datele sale de identificare;
 • Să aibă o ținută decentă, corespunzătoare demnității și prestigiului funcției;
 • Să dea dovadă de disciplină, atât în relațiile cu contribuabilii, cât și în cadrul instituției în care își desfășoară activitatea;
 • Să rămână calm, politicos și respectuos pe întreaga durată de acordare a asistenței;
 • Să manifeste o atitudine pozitivă și răbdare în relația cu contribuabilii;
 • Să folosească un limbaj corect din punct de vedere gramatical;
 • Să nu utilizeze un limbaj neadecvat situației (argou sau limbaj de strictă specialitate);
 • Să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor relevante obținute de la contribuabili;
 • Să depună întregul efort pentru a răspunde la solicitările contribuabililor;
 • Să acorde întreaga sa atenție contribuabilului pe parcursul desfășurării asistenței fiscale;
 • Să ofere răspunsuri complete și corecte contribuabililor;
 • Să se asigure că răspunsurile oferite sunt înțelese de către contribuabili;
 • Să îndrume contribuabilii la direcția (serviciul) de specialitate în vederea obținerii de informații detaliate care depășesc competențele structurii de asistentă;
 • Să mulțumească contribuabilul pentru faptul că a contactat serviciul de asistentă pentru contribuabil și să-l asigure de întreaga disponibilitate profesională a administrației fiscale;
 • Să păstreze neștirbită autoritatea instituției pe care o reprezintă față de contribuabili.

Întreruperea acordării asistenței

Situațiile în care este permisă întreruperea acordării asistenței, după o avertizare prealabilă a contribuabilului, sunt următoarele:

 • folosirea de către contribuabil a unui limbaj trivial;
 • amenințări la adresa funcționarului fiscal;
 • utilizarea de către contribuabil a violenței verbale și/ sau fizice.

Contribuabilul trebuie avertizat că în cazul în care nu își revizuieste comportamentul, discuția se va încheia.

În astfel de cazuri, funcționarul fiscal va întrerupe imediat discuția cu respectivul contribuabil și va solicita, după caz, informații de identificare ale acestuia, precum și sprijinul organelor de ordine pentru propria protecție.