Hotărâre de consiliu
2023
3 august 2023

Hotărârea 623/2023

2024-03-06T11:16:51+02:00

Stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2024.

Hotărârea 623/20232024-03-06T11:16:51+02:00
Hotărâre de consiliu
2023
27 decembrie 2022

Hotărârea 925/2022

2023-01-05T14:37:52+02:00

Stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2023.

Hotărârea 925/20222023-01-05T14:37:52+02:00
Hotărâre de consiliu
2021
4 octombrie 2021

Hotărârea 603/2021

2022-09-21T14:17:03+03:00

Stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2022.

Hotărârea 603/20212022-09-21T14:17:03+03:00
Hotărâre de consiliu
2020
22 decembrie 2020

Hotărârea 893/2020

2022-09-21T14:16:07+03:00

Stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2021.

Hotărârea 893/20202022-09-21T14:16:07+03:00
Hotărâre de consiliu
2020
3 august 2020

Hotărârea 531/2020

2020-09-02T11:34:05+03:00

Acordarea facilității fiscale de anulare a accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, precum și aprobarea procedurii de anulare a acestora.

Hotărârea 531/20202020-09-02T11:34:05+03:00
Hotărâre de consiliu
19 decembrie 2019

Hotărârea 908/2019

2020-09-02T12:19:56+03:00

Stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2020.

Hotărârea 908/20192020-09-02T12:19:56+03:00
Hotărâre de consiliu
16 octombrie 2019

Hotărârea 682/2019

2019-10-30T12:23:22+02:00

Instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Cluj-Napoca.

Hotărârea 682/20192019-10-30T12:23:22+02:00
Hotărâre de consiliu
19 decembrie 2018

Hotărârea 1015/2018

2023-11-17T13:37:22+02:00

Instituirea taxei speciale pentru promovarea turismului în municipiul Cluj-Napoca.

Hotărârea 1015/20182023-11-17T13:37:22+02:00
Hotărâre de consiliu
19 decembrie 2018

Hotărârea 1016/2018

2023-11-17T13:37:23+02:00

Stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2019.

Hotărârea 1016/20182023-11-17T13:37:23+02:00
Hotărâre de consiliu
19 decembrie 2018

Hotărârea 1064/2018

2023-11-17T13:38:07+02:00

Aprobarea criteriilor de delimitare a zonelor fiscale și încadrarea în zone fiscale a terenurilor din intravilanul municipiului Cluj-Napoca.

Hotărârea 1064/20182023-11-17T13:38:07+02:00
Hotărâre de consiliu
19 decembrie 2018

Hotărârea 1065/2018

2023-11-17T13:38:08+02:00

Aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, persoane juridice, beneficiare în anii fiscali 2019-2020 de cotă de impozitare redusă la impozitul pe clădirile aflate „în clasa energetică A”, care dețin o certificare oficială recunoscută la nivel mondial (BREEM, LEED, DGNB, CASBEE și Green Star) ca și „clădire verde”.

Hotărârea 1065/20182023-11-17T13:38:08+02:00
Hotărâre de consiliu
29 martie 2018

Hotărârea 134/2018

2023-11-17T13:23:57+02:00

Aprobarea listei actelor administrative fiscale, a actelor de executare și a altor acte emise de organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanță sau tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă, valabile fără semnătura persoanelor împuternicite și ștampila organului fiscal local, care vor purta semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat al organului fiscal local și a procedurii de comunicare a actelor administrative fiscale, a actelor de executare și a altor acte emise de organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Hotărârea 134/20182023-11-17T13:23:57+02:00
Hotărâre de consiliu
19 decembrie 2017

Hotărârea 983/2017

2023-11-17T13:20:11+02:00

Stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2018.

Hotărârea 983/20172023-11-17T13:20:11+02:00
Hotărâre de consiliu
31 ianuarie 2017

Hotărârea 82/2017

2023-11-17T13:06:30+02:00

Aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, care beneficiază, în următorii patru ani fiscali (2017-2020), de cota minimă de impozitare (0.20%) la impozitul/taxa pentru clădirile nerezidențiale situate în parcurile industriale de pe raza municipiului, care nu se încadrează în prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1451 din 7.08.2014 pentru modificarea anexelor la Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale.

Hotărârea 82/20172023-11-17T13:06:30+02:00
Hotărâre de consiliu
28 noiembrie 2016

Hotărârea 649/2016

2023-11-17T13:03:29+02:00

Stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2017.

Hotărârea 649/20162023-11-17T13:03:29+02:00
Hotărâre de consiliu
4 februarie 2016

Hotărârea 20/2016

2023-11-17T12:53:18+02:00

Aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, beneficiari, în anii fiscali 2016-2018, de cotă de impozitare redusă la impozitul/taxa pentru clădirile aflate „în clasă energetică A”, care deţin o certificare oficială recunoscută la nivel mondial (BREEM, LEED, DGNB, CASBEE şi Green Star), ca şi „clădire verde”.

Hotărârea 20/20162023-11-17T12:53:18+02:00
Hotărâre de consiliu
16 decembrie 2015

Hotărârea 412/2015

2023-11-17T12:52:09+02:00

Stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale pentru anul 2016.

Hotărârea 412/20152023-11-17T12:52:09+02:00
Hotărâre de consiliu
16 decembrie 2015

Hotărârea 413/2015

2023-11-17T12:52:10+02:00

Anularea în cotă de 73,3% a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, stinse până la această dată, constând în creanţe de natură fiscală datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Cluj-Napoca.

Hotărârea 413/20152023-11-17T12:52:10+02:00
Hotărâre de consiliu
16 decembrie 2015

Hotărârea 466/2015

2023-11-17T12:52:57+02:00

Aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, care beneficiază, în anul 2016, de cotă de impozitare redusă (0,20%) la impozitul/taxa pentru clădirile situate în parcurile industriale de pe raza municipiului şi care nu se încadrează în prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 1451 din 07.08.2014, pentru modificarea anexelor la Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 2980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale.

Hotărârea 466/20152023-11-17T12:52:57+02:00
Hotărâre de consiliu
22 decembrie 2014

Hotărârea 494/2014

2023-11-17T12:45:40+02:00

Stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, începând cu anul 2015.

Hotărârea 494/20142023-11-17T12:45:40+02:00
Hotărâre de consiliu
11 decembrie 2013

Hotărârea 550/2013

2018-08-14T16:09:50+03:00

Stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, începând cu anul 2014.

Hotărârea 550/20132018-08-14T16:09:50+03:00
Hotărâre de consiliu
26 septembrie 2013

Hotărârea 452/2013

2018-08-14T16:11:50+03:00

Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 266/2013 (aprobarea schemei de ajutor de minimis, reprezentând scutiri de la plata majorărilor de întârziere şi penalităţilor aferente impozitelor şi taxelor locale, chiriilor, redevenţelor şi altor obligaţii la bugetul local, datorate de către societăţile comerciale/cooperatiste, care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Cluj-Napoca).

Hotărârea 452/20132018-08-14T16:11:50+03:00
Hotărâre de consiliu
26 septembrie 2013

Hotărârea 453/2013

2018-08-14T16:15:26+03:00

Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 267/2013 (aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere şi penalităţilor aferente impozitelor şi taxelor locale, redevenţelor, chiriilor şi altor obligaţii datorate bugetului local de către persoanele juridice fără scop lucrativ, care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 370/2013.

Hotărârea 453/20132018-08-14T16:15:26+03:00
Hotărâre de consiliu
26 septembrie 2013

Hotărârea 451/2013

2018-08-14T16:11:42+03:00

Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 265/2013 (aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere şi penalităţilor aferente obligaţiilor bugetare constând în impozite şi taxe locale, redevenţe, chirii şi alte venituri datorate bugetului local de către persoanele fizice de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Cluj-Napoca).

Hotărârea 451/20132018-08-14T16:11:42+03:00
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK