Certificarea energetică a clădirilor constituie o prioritate, pentru că în acest mod realizăm cât de mult plătim pentru încălzire și pentru asigurarea confortului interior. Auditorii energetici pentru clădiri realizează Certificate de Performanță Energetică, care trebuie să reflecte necesarul real de consum energetic. În acest sens, recomandăm să alegeți Auditori energetici care își asumă în mod responsabil elaborarea acestor certificate, plătind prețuri decente pentru aceste evaluări.

Valoarea unei locuințe constă în costul de achiziție, ca și investiție cu impact pe termen lung și în același timp și în costul cu utilitățile (energia electrică, gazul metan sau energia termică, apa). Aceste costuri sunt strâns legate de nivelul de performanță energetică al locuinței, astfel încât merită să acordăm o atenție sporită în alegerea locuințelor acestui criteriu – performanță energetică a clădirii.

Există și alte certificări pentru clădiri, așa cum este certificarea clădirilor verzi. Mai multe informații puteți obține accesând acest link: http://www.rogbc.org/ro/

Municipiul Cluj-Napoca sustine proprietarii persoane juridice de cladiri certificate ca fiind verzi, prin acordarea unei deduceri la plata impozitelor pe imobilele cladiri verzi:

https://primariaclujnapoca.ro/cetateni/dezbatere-publica/aprobarea-schemei-de-ajutor-de-minimis-pentru-contribuabilii-bugetului-local-al-municipiului-cluj-napoca-persoane-juridice-beneficiari-in-anii-fiscali-2021-2023-de-cota-de-impozitare-redusa-la-imp/#content