Întrebări frecvente

Întrebări frecvente2018-11-29T18:00:20+02:00
Care este valabilitatea avizului pentru mijloacele de publicitate temporară?2018-11-29T16:00:53+02:00

Avizul pentru mijloacele de publicitate temporară se aprobă pentru cel mult 30 de zile şi poate fi prelungit doar o singură dată, la cererea solicitantului, pentru o perioadă cel mult egală cu cea aprobată inițial.

În vederea obținerii acordului pentru publicitate temporară, ce documente trebuie să depun?2018-11-29T16:05:01+02:00

În conformitate cu prevederile HCL nr.133/2018 prin care a fost aprobat Regulamentul de amplasare și autorizare a mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Cluj-Napoca, în vederea obținerii acordului pentru publicitate temporară, se va depune cererea tip, suport foto cu simularea mijlocului de publicitate solicitat , acordul proprietarilor spațiului/terenului/locației – dacă este cazul. Cererea tip se găsește și pe site-ul Primăriei https://primariaclujnapoca.ro/informatii-publice/cereri-tip/, iar aceste cereri se pot depune și prin email, la adresele: registratura@primariaclujnapoca.ro, eveniment@primariaclujnapoca.ro.

Vreau să organizez o manifestare publică. Ce trebuie să fac?2018-11-29T16:04:51+02:00

În conformitate cu prevederile Legii nr.60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, organizatorii adunărilor publice vor depune o declarație scrisă la Registratura Primăriei, cu cel puţin 3 zile înainte de data desfăşurării acestora, în care trebuie să menţioneze denumirea sub care este cunoscut grupul organizator, scopul, locul, data, ora începerii şi durata acţiunii, traseele de afluire şi defluire, numărul aproximativ al participanţilor, persoanele împuternicite să asigure şi să răspundă de măsurile de organizare. Aceste declarații se pot transmite și pe adresele de email: registratura@primariaclujnapoca.ro și eveniment@primariaclujnapoca.ro.
Perioada de aprobare a unei manifestări publice este de maxim 30 de zile.

Cum este numit și ce obligații are tutorele unei persoane adulte?2018-11-29T15:08:24+02:00

Prin hotărârea de punere sub interdicție judecătorească, instanța de tutelă numește, de îndată, un tutore pentru ocrotirea celui pus sub interdicție judecătorească ( art.170, Codul Civil). Numirea tutorelui se face, cu acordul acestuia, de către instanța de tutelă în camera de consiliu, prin încheiere definitivă (art.119, Codul Civil).
Tutorele este dator să îngrijească persoana pusă sub interdicție, să-l reprezinte în actele juridice și să-i administreze veniturile. Controlul asupra modului în care tutorele își îndeplinește atribuțiile cu privire la persoana și la bunurile interzisului judecătoresc se face prin dările de seamă ( anuale sau ori de câte ori este nevoie), prezentate autorității tutelare.

Ce înseamnă punerea sub interdicție judecătorească și unde se soluționează?2018-11-29T15:07:25+02:00

Poate fi pusă sub interdicție judecătorească persoana care nu are discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale, din cauza alienației ori debilității mintale. (Art.164 din Codul Civil).
Cererea de punere sub interdicție judecătorească se soluționează de instanța de tutelă în a cărei circumscripție persoana în cauză își are domiciliul. Pe parcursul procesului, autoritatea tutelară va efectua o anchetă socială cu privire la persoana bolnavă, pentru a verifica dacă are capacitatea de a se autogospodări.

În ce situații poate fi numit un curator de către autoritatea tutelară?2018-11-29T15:06:34+02:00

Ori de câte ori între tutore și minor/interzis judecătoresc se ivesc interese contrare, care nu sunt dintre cele care impun înlocuirea tutorelui, autoritatea tutelară va numi un curator special. Numirea acestuia se face prin Dispoziția Primarului.

Ce presupune efectuarea unei anchete sociale în cazul unui divorț, când soții au copii minori?2018-11-29T15:05:36+02:00

Ancheta socială presupune o evaluare a situației familiale, a relațiilor dintre părinți și copiii lor minori, este centrată pe copil/copii și urmărește nevoia de dezvoltare fizică, psihologică, de educație, sănătate, securitate, stabilitate și apartenența la o familie. Ascultarea minorilor cu vârsta mai mare de 10 ani este obligatorie, iar opinia lor va fi luată în considerare în funcție de vârstă și gradul de maturitate.

Unde poate fi consultat programul evenimentelor culturale desfășurate la obiectivele culturale administrate de către Serviciul public pentru Administrarea obiectivelor culturale, cu acces deschis publicului?2018-12-07T14:01:58+02:00

Programul evenimentelor publice desfășurate la cele patru obiective culturale, poate fi consultat:
1. pe paginile noastre socializare:
http://facebook.com/CasinoCluj
http://facebook/BastionCluj
http://facebook.com/CINEMAMARASTI
http://facebook.com/CinemaDaciaCluj
2. la sediile celor patru obiective, pe afișiere:
a) Casino – Parcul Central „Simion Bărnuțiu”, clădirea Casino, FN.
b) Turnul Croitorilor – str. Baba Novac, nr. 35.
c) Cinema Mărăști – str. Aurel Vlaicu, nr. 3A.
d) Cinema Dacia – str. Bucegi, nr. 11B.
3. pe site-ul Primăriei Cluj-Napoca, la secțiunea „Evenimente”.

Care sunt tarifele închirierii spațiilor și a logisticii pentru evenimente?2018-11-29T14:58:05+02:00

Casino
Eveniment cultural – 100 lei / oră
Eveniment de altă natură – 300 lei / oră
Eveniment cultural realizat în parteneriat cu Primăria municipiului Cluj – Napoca – Gratuit
Eveniment cultural realizat în parteneriat cu Primăria municipiului Cluj – Napoca, dar care presupune activități comerciale – 100 lei / oră
Turnul Croitorilor
Eveniment cultural – 40 RON / oră
Eveniment de altă natură – 100 lei / oră
Eveniment cultural realizat în parteneriat cu Primăria municipiului Cluj – Napoca – Gratuit
Eveniment cultural realizat în parteneriat cu Primăria municipiului Cluj – Napoca, dar care presupune activități comerciale – 40 lei / oră.
Cinema Mărăști:
Eveniment cultural – 100 lei / oră
Eveniment de altă natură – 200 lei / oră
Eveniment cultural realizat în parteneriat cu Primăria municipiului Cluj – Napoca – Gratuit
Eveniment cultural realizat în parteneriat cu Primăria municipiului Cluj – Napoca, dar care presupune activități comerciale – 100 lei / oră.
Cinema Dacia:
Sala de cinematograf:
Eveniment cultural – 100 lei / oră
Eveniment de altă natură – 200 lei / oră
Eveniment cultural realizat în parteneriat cu Primăria municipiului Cluj – Napoca – Gratuit
Eveniment cultural realizat în parteneriat cu Primăria municipiului Cluj – Napoca, dar care presupune activități comerciale – 100 lei / oră.
Sala multifuncțională:
Eveniment cultural – 75 lei / oră
Eveniment de altă natură – 150 lei / oră
Eveniment cultural realizat în parteneriat cu Primăria municipiului Cluj – Napoca – Gratuit
Eveniment cultural realizat în parteneriat cu Primăria municipiului Cluj – Napoca, dar care presupune activități comerciale – 150 lei / oră.

Care este logistica pe care o puneți la dispoziție în vederea organizării evenimentelor?2018-11-29T14:56:17+02:00

Casino: sistem de sonorizare, sistem de video-proiecție, podium, sistem de lumini, mese pătrate, mese standing, scaune, stâlpișori de gală, covor roșu, pupitru oficial pentru discursuri, mese de prezidiu, simeze pentru expoziții.
Turnul Croitorilor: șevalete pentru expoziții, panouri mobile, mese standing, scaune, mese pătrate, sistem de video-proiecție.
Cinema Mărăști – aparat de proiecție digital, amplificatori, difuzoare, sistem de sunet surround 7.1, ecran 3D, șevalete, mese pătrate
Cinema Dacia:
Sala de cinematograf – aparate de proiecție digital 4k, amplificatori, difuzoare, sistem de sunet digital surround, ecran retractabil.
Sala multifuncțională – scaune, mese, sistem de sonorizare, sistem de video-proiecție, podium.

Ce tipuri de evenimente se pot organiza la cele patru obiective culturale și care este capacitatea sălilor?2018-11-29T14:54:47+02:00

Casino – Expoziții, târguri, festivaluri, conferințe, cununii civile, gale, evenimente cu caracter oficial.
Date tehnice
Capacitate sala mare
Recepție mese standing – recomandat 150 persoane (maxim 250)
Recepție mese cu scaune – recomandat 80 persoane (maxim 100)
Conferință, așezare scaune – tip amfiteatru – recomandat 120 persoane (maxim 140)
Capacitate platou
În picioare – 1200 persoane
Pe scaune – 500 persoane
Evenimente
Sala mare destinată evenimentelor – 271 m2
Spațiu generos pentru catering (utilat)
Zonă pregătire evenimente
Mobilier Garderobă
Grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilități
Sprijin logistic și consultanță evenimente

Turnul Croitorilor – expoziții, evenimente private, workshopuri, conferințe, spectacole/teatru, lansări de carte/promovare produse, târguri, recepții.

Date tehnice
Catul I
Spațiu destinat atât expozițiilor cât și recepțiilor
Capacitate: Aproximativ 53 m2
Recepție mese standing – recomandat 70 persoane (maxim 100)
Catul al II-lea
Spațiu destinat conferințelor
Capacitate: 50 m2 + podium
Conferințe – maxim 60 persoane/scaune
Catul al III-lea
Spațiu destinat expozițiilor
Capacitate: 46 m2
Catul al IV-lea
Spațiu destinat expozițiilor
Capacitate: 25 m2
Cinema Mărăști – proiecții de film, evenimente culturale : concerte, spectacole de teatru, conferințe, gale, expoziții.
Capacitate: Sala de cinema – 187 persoane (pe fotolii)
Foaier – recomandat 50 persoane (maxim 80)
Cinema Dacia – proiecții de film, evenimente culturale : concerte, spectacole de teatru, conferințe, gale, expoziții.
Capacitate: Sala de cinema – 206 persoane (pe fotolii)
Sala multifuncțională: 100 de persoane pe scaune
Foaier – recomandat 50 persoane (maxim 80)

Care sunt pașii de urmat pentru organizarea unui eveniment la obiectivele culturale administrate de către Serviciul public pentru Administrarea obiectivelor culturale?2018-11-29T14:51:40+02:00

Pentru organizarea unui eveniment la Casino, Turnul Croitorilor, Cinema Dacia sau Cinema Mărăști, trebuie depusă o cerere la Registratura Primăriei (str. Moților, nr. 3, e-mail registratura@primariaclujnapoca.ro) sau la adresa de e-mail obiectiveculturale@primariaclujnapoca.ro. Ulterior verificării disponibilității, se fixează o întâlnire pentru stabilirea tuturor detaliilor evenimentului, în urma căreia se întocmește Contractul de închiriere/Protocolul de colaborare.

Abonamentul pentru mijloacele de transport în comun eliberat pentru persoanele cu handicap grav și accentuat, însoțitorii sau asistenții personali ai acestora, poate fi folosit și în zona metropolitană?2018-11-29T14:50:23+02:00

Da, iar pentru eliberarea acestuia este necesar să se depună la sediul Direcției de Asistență socială și medicală de pe strada Venus f.n. (situat pe aleea dintre numerele 20 și 22) copie după actul de identitate al persoanei cu dizabilități și certificatul de încadrare în grad de handicap în original și copie.

Se acordă ajutor de urgență pentru înmormântarea persoanelor cu dizabilități?2018-11-29T14:49:43+02:00

Da, se acordă în cazul decesului persoanei cu handicap grav sau accentuat sau al rudelor acestora până la gradul I inclusiv, cu respectarea prevederilor H.C.L. nr. 89/2004. În acest sens, trebuie depuse la sediul Direcției de Asistență socială și medicală de pe strada Venus f.n. (situat pe aleea dintre numerele 20 și 22) dovezi ale veniturilor, facturi și chitanțe în original și actul de identitate al solicitantului.

Care este cuantumul indemnizației lunare (în locul asistentului personal)?2018-11-29T14:49:06+02:00

Indemnizația lunară în locul asistentului personal este în cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradația 0. În prezent, cuantumul este 1.162 lei.

Care sunt demersurile privind încadrarea într-un grad de handicap?2018-11-29T14:48:23+02:00

Primul pas este prezentarea cu actele medicale eliberate de medicul specialist, în funcție de afecțiunea de care suferă persoana în cauză, la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj (DGASPC), cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Eremia Grigorescu, nr. 37-39. În urma analizării actelor medicale, se recomandă întocmirea unui dosar și programarea la Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap, din cadrul aceleiași instituții. Ancheta socială, care este o componentă a dosarului, va fi întocmită de către Direcția de Asistență Socială și Medicală.

Care sunt tarifele pentru parcările din zona tarifară I sau II și care sunt străzile incluse în aceste zone?2018-11-29T14:47:20+02:00

Informații detaliate despre tarifele pentru parcările din zona tarifară I sau II găsiți aici https://primariaclujnapoca.ro/parcari/plata-orara-pentru-parcari/

Am cumpărat/vândut un apartament. Care este modalitatea de transcriere a garajului/parcării pe numele meu/al noului proprietar?2018-11-29T14:46:26+02:00

Pentru garaje/copertine există cerere tip de transcriere, cu toate actele necesare specificate pe ea. Detalii găsiți aici https://primariaclujnapoca.ro/parcari/abonamente-locuri-de-parcare/
Parcările cu abonament nu se pot transcrie și nu pot fi cedate, în conformitate cu prevederile HCL nr.25/2010.

Mi-am schimbat mașina. Ce trebuie să fac pentru a nu pierde locul de parcare?2018-11-29T14:45:20+02:00

Trebuie să vă prezentați cu abonamentul valabil, buletinul şi noul talon auto în original la ghişeul Serviciului Parcări pentru actualizarea abonamentului.

Care este termenul limită de plată a abonamentelor/contractelor pentru parcări/garaje?2018-11-29T14:44:16+02:00

Parcările cu abonament se achită până la data de 31 martie a fiecărui an. Garajele/copertinele/parcările cu contract se achită până la data de 15 octombrie a fiecărui an.

De ce nu există o aprovizionare constantă cu lapte praf pentru persoanele care ridică acest sortiment pe baza rețetei eliberate de medicul de familie?2018-11-29T14:42:14+02:00

Menționăm faptul că Ministerul Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj se ocupă de achiziția laptelui praf pentru sugari, iar Cantina de Ajutor social și Pensiune se ocupă doar de distribuirea acestui produs.

Care este prețul abonamentului la cantină și când se eliberează?2018-11-29T14:41:25+02:00

Abonamentul costă 10 lei pe o zi lucrătoare și se eliberează la liniile de autoservire în fiecare din zilele de 1 și 16 ale lunii pentru zilele lucrătoare. Dacă zilele de 1 și 16 sunt nelucrătoare, atunci abonamentele se eliberează în zilele lucrătoare imediat următoare.

Există posibilitatea prelungirii programului cu clienții la „Terasa Hoia”?2018-11-29T14:40:46+02:00

Momentan terasa funcționează de luni până vineri, între orele 10.00-16.00. Pentru prelungirea acestui interval de timp, este necesar acordul locuitorilor din imediata vecinătate a terasei, respectiv acordul personalului de deservire al cantinei pentru efectuarea de ore suplimentare (după orele de program, respectiv sâmbăta și duminica). Ținând cont de imposibilitatea efectuării unor plăți pentru orele suplimentare, precum și lipsa acordului locuitorilor din imediata vecinătate, pentru moment se menține programul actual.

Cum oferiți sprijin în ceea ce privește acomodarea copilului la creșă?2018-11-29T14:39:22+02:00

Personalul din cadrul Centrului Bugetar de administrare creșe oferă consiliere și sprijin părinților care ei înșiși se confruntă cu fenomenul anxietății de separare, prin discuții individuale cu aceștia și prin postarea săptămânal a unor materiale cu privire la acomodarea copilului mic la colectivitate pe siteul www.creseclujnapoca.ro.

În cadrul Centrului Bugetar de administrare creșe se asigură educație antepreșcolară?2018-11-29T14:38:40+02:00

Există o metodologie educațională pentru această categorie de vârstă aplicabilă copiilor antepreșcolari, implementată de personalul specializat, format din educatori puericultori specializați, psihopedagogi și psihologi din cadrul Biroului de asistenţă medicală şi de specialitate al Centrului Bugetar de administrare creșe.

Meniul este unitar? Ce se întâmplă cu copiii care prezintă intoleranță la anumite alimente?2018-11-29T14:38:07+02:00

Meniul este unitar și echilibrat în funcție de nevoile de hrană și dezvoltare a copiilor de vârsta antepreșcolară. Sugarii de până la un an au un meniu individualizat, iar în ceea ce privește copiii cu vârsta între 1 și 3 ani, meniurile acestora sunt unitare și se afișează săptămânal pe siteul www.creseclujnapoca.ro. În situaţia copiilor care prezintă intoleranță la anumite alimente, specialistul din cadrul Centrului Bugetar de administrare creșe recomandă înlocuirea acestora cu alte alimente la care nu prezinta intoleranță.

Care sunt criteriile de departajare pentru înscrierea în creșele administrate de Primăria Cluj-Napoca?2018-11-29T14:37:32+02:00

Regulamentul de înscriere, repartizare și departajare a copiilor în creșe aprobat prin HCL nr. 678/2018 prevede condițiile și criteriile pentru înscrierea copiilor la creșele municipalității.

Primăria Cluj-Napoca are o strategie privind mărirea numărului de locuri în creșe?2018-11-29T14:36:56+02:00

Sprijinirea educației constituie o prioritate pentru municipalitate. În prezent, Centrul Bugetar de administrare creșe Cluj-Napoca dispune de 15 creșe, cu un număr total de 1.142 de locuri, dar se lucrează la realizarea a două creșe noi, pe strada Donath nr. 238 și pe Grigore Alexandrescu nr. 47A, care în total vor avea 200 de locuri.

De când se datorează impozit/taxă pentru un bun dobândit/deținut în folosință în anul curent?2018-11-29T14:35:57+02:00

În cazul dobândirii unui bun impozabil(cladire/teren/mijloace de transport) în cursul anului, proprietarul acestuia datorează impozit începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. În cazul cladirilor/terenurilor pentru care se datorează taxa, în temeiul unui contract de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă, titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă, taxa pe clădiri/teren se plăteşte lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosinţă.- art.461, alin.2, art.466 alin.2, art.471, alin.2 din Codul Fiscal.

Cum putem afla obligațiile de plată ale societății?2018-11-29T14:34:57+02:00

Pentru a avea acces rapid la toate informațiile referitoare la rolul dvs. fiscal, la creanțele fiscale și termenele de plată, vă invităm să vă creați un cont pe site-ul Municipiului Cluj-Napoca https://primariaclujnapoca.ro/plati-online/plati-cu-autentificare/ – Art. 47 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

De ce nu se face scoaterea din evidență, din oficiu pentru vanzator, dacă cumpăratorul a depus declarație de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri/teren/mijloc de transport?2018-11-29T14:33:41+02:00

Atât persoana care dobândește cât și persoana care înstrăinează orice bun impozabil are obligația să depună declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență are sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii/instrăinării.- Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, art.461 alin(7), art. 466 alin(2), art. 471 alin (2), H.G.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 227/2015

Unde pot înregistra un mijloc de transport deținut de o persoană juridică?2018-11-29T14:33:03+02:00

Persoanele juridice pot depune documentele necesare efectuării acestor operațiuni:
– la Direcția de Impozite și Taxe Locale din P-ța Unirii Nr.1-3, et 1, sala 15, ghișeele 3,4;
-prin poștă;
-prin email la adresa de email persoanejuridice@primariaclujnapoca.ro
Persoanele juridice au obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență are sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii- art. 471, alin (2) din Codul fiscal.

În cazul în care în clădirea proprietatea unei persoane fizice, există sediu social al unei firme, dar nu desfășoară activitate economică, este obligatorie depunerea declarației fiscală?2018-11-29T14:31:42+02:00

Da.În cazul persoanelor fizice, dacă la adresa clădirii este înregistrat un sediu social, dar nu se desfășoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform prevederilor aplicabile cladirilor rezidențiale , însă este obligatorie declararea existenței acelui sediu de firmă”-art. 459 Cod fiscal

Până la ce dată se depun rapoartele de evaluare pentru clădirile nerezidențiale sau mixte deținute de către persoanele fizice?2018-11-29T14:30:38+02:00

În vederea stabilirii impozitului pe clădiri, rapoartele de evaluare se depun în copie, la organul fiscal local, ca anexă la declarația contribuabilului, până la primul termen de plată din anul de referință.(31 martie)- art.39 alin.2 din HG nr.1/2016.

De ce se achită impozitul la apartament separat, pe fiecare dintre soți, deși este bun comun?2018-11-29T14:29:13+02:00

Art.455 al.6 din Codul fiscal prevede că ”în cazul în care o clădire se află în proprietatea comună a două sau mai multe persoane, fiecare dintre proprietarii comuni ai clădirii datorează impozitul pentru spaţiile situate în partea din clădire aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru clădirea respectivă”.

Care este termenul de declarare a unui mijloc de transport?2018-11-29T14:28:25+02:00

Art. 471 alin.2 din Codul fiscal prevede că ”în cazul dobândirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării mijlocului de transport”

Până la ce dată se poate achita impozitul cu bonificație?2018-11-29T14:27:38+02:00

Codul fiscal prevede că pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădire, teren, mijloace de transport datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordă o bonificație de până la 10% inclusiv, stabilită prin hotărâre a consiliului local.

În cazul construcțiilor la care există neconcordanțe între suprafața din acte și cea reală, care sunt documentele în baza cărora se poate modifica suprafața și cu ce dată se calculează noul impozit?2018-11-29T14:24:50+02:00

Art. 461 alin.(9) din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal prevede că ”în cazul clădirilor la care se constată diferențe între suprafețele înscrise în actele de proprietate și situația reală rezultată din măsurătorile executate în condițiile legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafețele care corespund situației reale, dovedite prin lucrări de cadastru. Datele rezultate din lucrările de cadastru se înscriu în evidențele fiscale, în registrul agricol, precum și în cartea funciară, iar impozitul se calculează conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se înregistrează la organul fiscal local lucrarea de cadastru, ca anexă la declarația fiscală.”

De ce trebuie să achit împozitul pe tot anul, dacă înstrăinez autoturismul în luna ianuarie?2018-11-29T14:18:07+02:00

Art.471 alin.(1) din Codul fiscal prevede că ”impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de către persoana care deține dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.”

De ce nu se poate plăti impozitul pe clădiri/terenuri/mijloace de transport, etc. dacă există amenzi neachitate?2018-11-29T14:17:11+02:00

Art. 165, alin 2 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală prevede faptul că: „în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local, cu suma plătită de titularii dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor sau mijloacelor de transport, se sting cu prioritate amenzile contravenţionale individualizate în titluri executorii, în ordinea vechimii, chiar dacă debitorul indică un alt tip de obligaţie fiscală”.

Am vândut mașina. De ce mai vin amenzi pe numele meu?2018-11-29T14:16:17+02:00

Această situație apare atunci când cumpărătorii nu iși înmatriculează în termen sau chiar deloc noua mașină pe numele lor. În acest caz, pentru fiecare proces-verbal, trebuie facută plângere contravențională, coform prevederilor legale, deoarece doar instanța de judecată poate anula o amendă deja emisă. În acest sens, art. 31 din O.G. 2/2001 prevede faptul că: „Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.”
Temeiul legal:art. 31 din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

În cât timp pot plăti jumătate din minimul amenzii?2018-11-29T14:15:17+02:00

Conform prevederilor Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale începând cu data de 24.08.2018 „contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ.”
Conform prevederilor art. 181 din Codul de procedură civil, cele 15 zile sunt calendaristice și nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlineşte. De asemenea, când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează.

Amenda a fost platită deja. De ce mai apare în debit la executare silită?2018-11-29T14:13:57+02:00

Pot exista două motive:
a) Amenda a fost platită în altă localitate decât cea de domiciliu. Acest caz este cel mai des întâlnit deoarece contravenientul nu a trimis o copie a chitanței de plată a amenzii la organul emitent al procesului-verbal de amendă, iar organul de executare din localitatea de domiciliu, la bugetul căreia amenda se face venit, nu poate verifica dacă amenda a fost achitată în alte localități, deoarece în acest moment nu există o bază de date unică de gestiune a amenzilor la nivel național.
Temeiul legal: Legea 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale prevede următoarele
b) Amenda a fost plătită din eroare la bugetul de stat în loc de bugetul local, caz în care nu se poate opera transferul sumelor greșit achitate, nefiind reglementată legal posibilitatea compensării/transferul de sume între bugete diferite, deci contravenientul va achita amenda la bugetul local și va solicita restituirea de la bugetul de stat a sumei achitată din eroare.
Temeiul legal:Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Unde se plătesc amenzile?2018-11-29T14:12:26+02:00

Temeiul legal:Art. 8 din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările aduse de către Legea 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale prevede următoarele:
„a)Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor juridice în conformitate cu legislaţia în vigoare se fac venit integral la bugetul de stat, cu excepţia celor aplicate, potrivit legii, de autorităţile administraţiei publice locale şi amenzilor privind circulaţia pe drumurile publice, care se fac venit integral la bugetele locale ale unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în care contravenientul îşi are domiciliul sau sediul, după caz.
b) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice în conformitate cu legislaţia în vigoare se fac venit integral la bugetele locale ale unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în care contravenientul îşi are domiciliul.
c) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice fără domiciliu în România şi persoanelor juridice fără sediu în România se fac venit la bugetul de stat.”
Este foarte important ca amenzile să fie achitate la bugetul corespunzător.
În Cluj Napoca amenzile pentru persoane fizice pot fi achitate prin următoarele variante:
la casieriile de la toate sediile Primăriei din centru sau din cartiere;
online pe: https://www.ghiseul.ro;
online pe site-ul Primăriei Cluj Napoca: https://www.e-primariaclujnapoca.ro/plationline/;
prin transfer bancar sau ordin de plată de la orice banca în contul de amenzi RO48TREZ21621A350102XXXX, cod fiscal 4305857;

Există vreo sancțiune sau consecință negativă în cazul în care o societate în reorganizare judiciară nu își achită la bugetul local impozitele curente născute în cursul reorganizării?2018-11-29T14:10:03+02:00

Da. Titularul unei creanţe curente, certă, lichidă şi exigibilă mai veche de 60 de zile şi un cuantum peste valoarea-prag (40.000 lei), poate solicita, oricând în timpul planului de reorganizare sau după îndeplinirea obligaţiilor de plată asumate în plan, trecerea la faliment. Cererea sa va fi respinsă de către judecătorul-sindic în situaţia în care creanţa nu este datorată, este achitată sau debitoarea încheie o convenţie de plată cu acest creditor
Temei legal: art. 143 alin. 3 Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

Cât este valoarea-prag necesară pentru deschiderea procedurii insolvenței împotriva unui debitor?2018-11-29T14:08:05+02:00

Valoarea-prag reprezintă cuantumul minim al creanţei, pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă. Valoarea-prag este de 40.000 lei atât pentru creditori, cât şi pentru debitor, inclusiv pentru cererile formulate de lichidatorul numit în procedura de lichidare prevăzută de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru creanţe de altă natură decât cele salariale, iar pentru salariaţi este de 6 salarii medii brute pe economie/salariat.
Temei legal: art. 5 pct. 72 Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor sau a mijloacelor de transport deținute de o firmă în insolvență este necesară prezentarea unui certificat de atestare fiscală emis de către Direcția impozite și taxe locale?2018-11-29T14:06:53+02:00

Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor sau a mijloacelor de transport deținute de o firmă în insolvență nu este necesară prezentarea unui certificat de atestare fiscală emis de către Direcția impozite și taxe locale.
Temei legal:art. 159 alin. 7 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

În ce termen se poate înregistra la Direcția impozite și taxe locale o contestație administrativ-fiscală?2018-11-29T14:05:23+02:00

Contestația se depune în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, sub sancțiunea decăderii.
Temei legal:art. 270 alin. 1 Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Ce formă și ce trebuie să conțină o contestație administrativ-fiscală?2018-11-29T14:04:04+02:00

Contestația se formulează în scris și va cuprinde:
a) datele de identificare a contestatorului;
b) obiectul contestației;
c) motivele de fapt și de drept;
d) dovezile pe care se întemeiază;
e) semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia. Dovada calității de împuternicit al contestatorului, persoană fizică sau juridică, se face potrivit legii.
Obiectul contestației îl constituie numai sumele și măsurile stabilite și înscrise de organul fiscal în titlul de creanță sau în actul administrativ fiscal atacat.
Temei legal:-art. 269 alin. 1 Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Când încetează executarea silită?2018-11-29T14:02:54+02:00

Executarea silită încetează dacă:
a) s-au stins integral obligaţiile fiscale prevăzute în titlul executoriu, inclusiv obligaţiile de plată accesorii, cheltuielile de executare şi orice alte sume stabilite în sarcina debitorului, potrivit legii;
b) a fost desfiinţat titlul executoriu;
c) în alte cazuri prevăzute de lege.
Temei legal: -Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 art. 234 alin. (1)

Care sunt măsurile de executare silită?2018-11-29T14:01:13+02:00

Măsurile de executare silită sunt:
a) Executarea silită prin poprire:
Sunt supuse executării silite prin poprire orice sume urmăribile reprezentând venituri şi disponibilităţi băneşti în lei şi în valută, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, deţinute şi/sau datorate, cu orice titlu, debitorului de către terţe persoane sau pe care aceştia le vor datora şi/sau deţine în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente.
Temei legal: Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 art. 236 alin. (1)
-Pentru stingerea creanţelor fiscale, debitorii titulari de conturi bancare pot fi urmăriţi prin poprire asupra sumelor din conturile bancare
Temei legal: Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 art. 236 alin. (12)
b)Executarea silită a bunurilor mobile
– Sunt supuse executării silite orice bunuri mobile ale debitorului, cu excepţiile prevăzute de lege.
Temei legal: Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 art. 238 alin. (1)
c) Executarea silită a bunurilor imobile
-Sunt supuse executării silite bunurile imobile proprietate a debitorului, dispoziţiile art. 238 alin. (7) lit. b) aplicându-se în mod corespunzător. În situaţia în care debitorul deţine bunuri în proprietate comună cu alte persoane, executarea silită se întinde numai asupra bunurilor atribuite debitorului în urma partajului judiciar, respectiv asupra sultei.
Temei legal: -Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 art. 242 alin. (1)

Când începe executarea silită?2018-11-29T13:59:49+02:00

Executarea silită începe prin comunicarea somaţiei. Dacă în termen de 15 zile de la comunicarea somaţiei nu se stinge debitul, se continuă măsurile de executare silită. Somaţia este însoţită de un exemplar al titlului executoriu emis de organul de executare silită. Somaţia cuprinde și următoarele: numărul dosarului de executare; suma pentru care se începe executarea silită; termenul în care cel somat urmează să plătească suma prevăzută în titlul executoriu, precum şi indicarea consecinţelor nerespectării acesteia.
Temei legal: Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 art. 230 alin. (1) și (2)

Este necesară rezervarea foișoarelor din parc?2018-11-29T13:56:49+02:00

Nu este necesară rezervarea foișoarelor din parc, a terenurilor de badminton/volei sau a altor zone care nu sunt cuprinse în platforma online de rezervări(www.complexsportivgheorgheni.ro).

De ce nu este posibilă mai mult de o rezervare/sport/săptămână?2018-11-29T13:55:51+02:00

Este posibilă doar o rezervare/sport/săptămână deoarece în acest mod dăm posibilitatea mai multor cetățeni să utilizeze în mod gratuit faciltățile Bazei sportive.

Cardurile de acces la Baza Sportivă pot fi folosite și pentru Cluj Bike?2018-11-29T13:52:37+02:00

Momentan, cardurile de acces la Baza Sportivă nu sunt eligibile pentru baza de date Cluj Bike. În schimb, persoanele care dețin carduri Cluj Bike le vor putea folosi în cadrul Bazei sportive, fără a fi nevoie de emiterea unui nou card (cf. art.22, cap.IV ,,Regulamentul de funcționare Baza Sportivă Gheorgheni”).

Accesul în Baza sportivă, parcarea și utilizarea facilităților sunt gratuite?2018-11-29T13:49:19+02:00

Atât accesul, parcarea și utilizarea terenurilor sportive sunt gratuite pentru toți cetățenii.

Cum se pot rezerva terenurile de sport?2018-11-29T13:47:58+02:00

Pentru a putea utiliza terenurile sportive cu acces controlat din cadrul Bazei sportive este necesară crearea unui cont de utilizator pe platforma online de gestiune a programărilor . Acest lucru se poate face: online (site web: www.complexsportivgheorgheni.ro), personal – la sediul Administrației Bazei sportive, Cluj-Napoca str. Alexandru Vaida Voevod FN (cf. art.18, cap.IV ,,Regulamentul de funcționare Baza Sportivă Gheorgheni”).

Există în incinta Bazei sportive și un bazin de înot?2018-11-29T13:41:06+02:00

În incinta Bazei Sportive Gheorgheni nu există bazin de înot.

Se pun la dispoziție/se pot închiria și obiectele de joc (palete, mingi, rachete etc.)?2018-11-29T13:40:10+02:00

Baza Sportivă Gheorgheni nu închiriază și nici nu pune la dispoziția jucătorilor palete, mingi, rachete etc. Utilizatorii trebuie să își asigure obiectele de joc.

Cum se poate obține un card de acces în Baza sportivă și ce acte sunt necesare?2018-11-29T13:39:11+02:00

Cardurile de acces sunt utilizate la confirmarea rezervărilor și certifică calitatea de membru utilizator al platformei https://complexsportivgheorgheni.ro/. Acestea se eliberează în urma creării unui cont online pe platforma de rezervări și este necesară prezentarea unui act de identitate (cf. art.19-20, cap.IV ,,Regulamentul de funcționare Baza Sportivă Gheorgheni”).

Cum poate fi anulat procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției?2018-11-29T13:37:34+02:00

Conform art. 31 alin. 1 coroborat cu art. 32 din OG nr.2/2001 – privind regimul juridic al contravenţiilor actualizată, „Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia”, „Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția” , iar potrivit art. 34 alin.1 din același act normativ ” Instanța competentă să soluționeze plângerea, după ce verifică dacă aceasta a fost introdusă în termen, ascultă pe cel care a făcut-o și pe celelalte persoane citate, dacă aceștia s-au prezentat, administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalității și temeiniciei procesului-verbal și hotărăște asupra sancțiunii, despăgubirii stabilite, precum și asupra măsurii confiscării”.

Care sunt situațiile în care se sancționează tulburarea liniștii publice și în ce bază legală?2018-11-29T13:36:18+02:00

Situațiile în care se sancționează tulburarea liniștii publice sunt:
– tulburarea, fără drept, a liniştii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă;
– tulburarea liniştii locatarilor între orele 22,00-8,00 şi 13,00-14,00 de către orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice, în locuinţele persoanelor fizice sau în oricare alt loc din imobile cu destinaţia de locuinţe ori situat în imediata vecinătate a acestora;
– organizarea de petreceri cu caracter privat şi utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniştea locuitorilor, în corturi, alte amenajări sau în spaţiu neacoperit, situate în perimetrul apropiat imobilelor cu destinaţia de locuinţe sau cu caracter social, în mediul urban.
Actul normativ în baza căruia se sancționează tulburarea liniștii publice este Legea nr. 61/1991 republicată pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

Ce pot face dacă un taximetrist refuză efectuarea unei curse în interiorul localității, are o ținută necorespunzătoare sau pretinde un tarif mai mare decât suma prevăzută pe bonul client?2018-11-29T13:33:54+02:00

Vă notați numărul autovehiculului taxi și sunați la dispeceratul Poliției locale, telefon: 0264 598784 sau 0264 955, pentru relatarea incidentului, în vederea luării măsurilor legale care se impun.
Art. 52, alin (3), lit.c din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere prevede faptul că taximetriștii au obligația „să nu refuze clientul în efectuarea unei curse în interiorul localității și să respecte solicitările legale ale acestuia”. Nerespectarea acestor prevederi se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, conform art. 55, pct. 1 al aceluiași act normativ;
Art. 52, alin (3), lit.f din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere prevede faptul că taximetriștii au obligația „să nu pretindă ca plată pentru prestația efectuată decât suma prevăzută pe bonul client”. Nerespectarea acestei prevederi se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, conform art. 55, pct. 1 al aceluiași act normativ.
Art. 47, alin (6) din HCL nr. 109/2010 – regulamentul de taximetrie aprobat în municipiul Cluj-Napoca prevede faptul că taximetriștii au obligația „să aibă o ținută decentă pe timpul desfășurării activității”. Nerespectarea acestei obligații se sancționează cu amendă de la 100 lei la 200 lei, conform art. 49, alin (1), lit.b și aplicarea unui punct de penalizare conducătorului auto, conform art. 50, alin (1), lit.a din același act normativ.

Este permisă depozitarea de deșeuri (rezultate în urma unor lucrări de renovare/salubrizare) în spațiile comune ale blocurilor de locuințe sau în curțile/grădinile colective ?2018-11-29T13:32:27+02:00

Nu, aceste fapte nu sunt permise de legislația aflată în vigoare. În conformitate cu prevederile art. 5 pct. 7 din HCL nr. 191/2009 privind buna gospodărire a municipiului Cluj-Napoca, ”producerea de disconfort prin depozitarea deșeurilor de orice fel în apartamentele și părțile comune din blocurile de locuințe, respectiv în clădirile folosite de mai multe persoane (proprietari sau chiriași), precum și în curțile sau grădinile colective” se sancționează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei.

În ce condiții poate fi revitalizată/reabilitată sau refațadizată o construcție situată în centrul orașului Cluj Napoca?2018-11-29T13:31:04+02:00

În cazul construcțiilor care necesită o simplă zugrăveală sau o reparație minoră a elementelor de fațadă – tencuieli plane fără a fi afectate ornamente, structuri ornamentale sau, după caz, elemente majore din cadrul fațadei, schimbarea învelitorii deteriorate (țigle sparte, crăpate) acestea vor putea fi reparate, zugrăvite fără a fi necesar a obține în prealabil autorizație de construire. De precizat faptul că proprietarul/ proprietarii au obligația de a respecta paletarul de culori inițiale (dacă clădirea este colorată în galben nu se va zugrăvi în culoare albastră decât dacă se obține avizul Comisiei zonale a monumentelor istorice).
În cazul în care proprietarii / proprietarul dorește sau constată că se impune efectuarea altor lucrări la imobil (schimbare tâmplărie, placare cu polistiren / termosistem, reparații la structura de rezistență a acoperișului, reparații sau înlocuiri a elementelor ornamentale de orice fel, este necesară obținerea autorizației de construire, respectiv a avizului eliberat de Comisia zonală a monumentelor istorice (conform art.3 din Legea nr.50/1991, republicată). Pentru obținerea acestor documente, este necesar ca proprietarul să contacteze serviciile unui proiectant de specialitate care va întocmi documentația necesară pentru efectuarea lucrărilor menționate mai sus (certificat de urbanism, aviz Comisia zonală a monumentelor istorice, proiect tehnic, autorizație de construire).
În cazul în care lucrările de refațadizare se execută în proximitatea domeniului public, respectiv a trotuarului, puteți solicita închirierea porțiunii pe care se va amplasa schelă printr-o cerere pe care o găsiți la Registratura Primăriei (Centrul de Informare pentru Cetăţeni din strada Moților nr.1-3-5) sau o puteți completa online pe site-ul Primăriei, secțiunea Cereri online.
Pe parcursul executării lucrărilor, proprietarul/ proprietarii au obligația de a proteja lucrările de reabilitare, refațadizare prin amplasarea de plase de protecție în așa fel încât să nu fie afectați trecătorii care tranzitează trotuarul din fața imobilului.
De asemenea, în cazul în care aveți nelămuriri cu privire la pașii care trebuie urmați pentru a revitaliza, reabilita sau refațadiza construcția aflată în proprietate, puteți solicita polițiștilor locali din cadrul Biroului Control Refaţadizări informații punctuale la sediul din str. Stefan Octavian Iosif nr.4 .

Cum se stabileşte categoria de folosinţă a terenului pentru a putea fi înscris în Registrul Agricol?2018-11-29T13:28:06+02:00

Categoria de folosinţă a unui imobil-teren este cea evidențiată ca atare în Cartea Funciară sau în actul de proprietate, iar potrivit Art. (8) din Ordonanţa nr. 28/2008, privind Registrul Agricol, actualizată, înscrierea în Registrul Agricol a proprietăţilor, inclusiv a categoriei de folosinţă, se face pe baza declaraţiei date pe propria răspundere sau pe bază de documente, de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei care dispune de capacitate deplină de exerciţiu. Pentru persoanele juridice, datele se înscriu în Registrul Agricol pe baza declaraţiilor date de reprezentantul legal respectiv, însoţite de documente.

De ce nu se pot înscrie în atestatele de producători și în carnetele de comercializare a produselor agricole, produsele, subprodusele de origine animală, apicole, conservele de fructe și legume?2018-11-29T13:26:29+02:00

Potrivit Ordinului nr. 20/2015 pentru punerea în aplicare a prevederilor art.9 alin.1 din Legea nr.145/2014 și a Ordinului președintelui ANSV nr.111/2008, produsele și subprodusele de origine animală, apicole, conservele de fructe și legume se înscriu în carnetele de comercializare în urma eliberării documentului de înregistrare sanitar veterinară pentru siguranța alimentelor emis de către Autoritatea Naționala Sanitar Veterinară.

Când este necesară avizarea planului de încadrare în tarla pentru prima înscriere în Cartea Funciară?2018-11-29T13:20:05+02:00

Potrivit dispozitiilor art. 86 din Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară al Agenției Naționale de cadastru și publicitate imobiliară, documentația cadastrală de primă înscriere trebuie să conțină în mod obligatoriu planul de încadrare în tarla , cu precizarea că acesta trebuie să corespundă cu planul de punere în posesie.

De ce este obligatorie indicarea în cererea privind vânzarea terenurilor situate în extravilan a vecinilor de parcelă?2018-11-29T13:18:29+02:00

Potrivit art. 4. pct 1 din Legea nr.17/2014, „înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan se face cu respectarea condițiilor de fond și formă prevăzute de Legea nr.287/2009 privind Codul Civil și a dreptului de preemțiune al coproprietarilor, arendașilor, proprietarilor vecini, al statului român prin ADS”.
Mai mult, aceștia trebuie evidențiati în mod expres în cererea de vânzare, anexă la Ordinul nr. 719/12.05.2014 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Care este procedura de eliberare a titlurilor de proprietate?2018-11-29T13:17:36+02:00

Eliberarea titlurilor de proprietate se face numai după ce Comisia Municipală de fond funciar stabilește, în temeiul art. 11 din Legea nr. 18/1991 dreptul de proprietate și persoanele îndreptățite la constituirea/reconstituirea dreptul de proprietate, iar Comisia Județeană de stabilire a dreptului de proprietate Cluj, validează propunerea comisiei Municipale de fond funciar,în temeiul art. 6 din Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor aprobat prin HG nr. 890/2005.
Punere efectivă în posesie se face în conformitate cu dispozițiile art. 34 din Regulamentul aprobat prin HG nr.890/2005 și a Legii cadastrului și publicitatii imobiliare nr. 7/1996.

Ce acte se depun pentru obținerea avizului pentru executarea de lucrări (rețele edilitare de gaz, apă-canal, electrice, branșamente, racorduri, etc) pe imobile (teren cu sau fără clădiri) aparținând domeniului public sau privat al unității administrativ-teritoriale Cluj-Napoca?2018-11-29T16:09:43+02:00

Actele care se depun pentru obținerea avizului pentru executarea de lucrări pe imobile aparținând domeniului public sau privat al unității administrativ-teritoriale Cluj-Napoca, sunt următoarele:
– cerere tip completată;
copie certificat de urbanism valabil;
memoriu tehnic privind lucrările ce urmează a fi executate;
plan de situație cu evidențierea lucrărilor ce se propun a fi executate (în original);
plan de situaţie pentru verificarea situaţiei revendicărilor, vizat de către o persoană fizică sau juridică autorizată de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (A.N.C.P.I) sau de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (O.C.P.I.) să realizeze şi să verifice lucrări de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei. Planul trebuie să conţină lucrările ce se propun a se executa (traseul rețelelor edilitare de gaz, apă-canal, electrice, branșamente, racorduri, etc), conturul tuturor imobilelor care pot constitui subiect de revendicare şi numerele topografice ale acestora (conform planului de carte funciară – ediţia 1941) (în original);
plan de situaţie pentru verificarea regimului proprietăţii, vizat de către o persoană fizică sau juridică autorizată de către A.N.C.P.I sau O.C.P.I. să realizeze şi să verifice lucrări de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei, care să conţină identificarea în regim de carte funciară a imobilelor aflate în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca afectate de lucrările pentru care se solicită avizul. În situaţia în care imobilele identificate au suferit dezmembrări evidenţiate în cărţile funciare, se vor depune planurile (conforme cu originalul) de la Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (B.C.P.I.) Cluj-Napoca în baza cărora s-au făcut dezmembrările respective. În lipsa acestor planuri se vor depune adresele eliberate de O.C.P.I. Cluj care să ateste lipsa planurilor (în original);
extrase de carte funciară (copii actualizate – nu mai vechi de 60 de zile) pentru imobilele aflate în patrimoniul Municipiului Cluj-Napoca şi care sunt afectate de lucrările penru care se solicită avizul.

Ce acte se depun pentru ca autoritatea publică locală să se pronunțe referitor la exercitarea dreptului de preemțiune asupra unui imobil?2018-11-29T16:12:07+02:00

Actele care se depun referitor la exercitarea dreptului de preemțiune de către autoritatea publică locală, sunt următoarele:
cerere tip completată;
copia valabilă (nu mai veche de 90 zile) a cărții funciare a imobilului;
adresa valabilă (din anul în curs) de la Ministerul Culturii, Direcția Județeană pentru Cultură Cluj prin care această instituție a transferat dreptul de preemțiune către autoritățile publice locale;
poze relevante imobil (fațadă, interior);
plan de situație existent.

Care sunt imobilele pentru care se solicită autorității locale exercitarea dreptului de preemțiune?2018-11-29T16:13:26+02:00

Imobilele pentru care se solicită autorității locale exercitarea dreptului de preempțiune sunt imobilele calificate drept monumente istorice de către Ministerul Culturii și Patrimoniul Național prin Direcţia Judeţeană pentru Cultură Cluj, pentru care această instituție nu a exercitat dreptul de preemțiune, transferându-l către autoritatea publică locală.

Unde se găsesc anunțurile privind licitațiile publice pentru chioșcuri, terase, panouri publicitare?2018-11-29T16:13:05+02:00

Anunțurile sunt postate pe site-ul Primăriei Cluj-Napoca la secțiunea Administrație/Transparență/Licitații https://primariaclujnapoca.ro/transparenta/licitatii.

Este obligatorie înscrierea destinației comerciale în extrasul de carte funciară în situația în care proprietarul spațiului în care se desfășoară respectiva activitate nu dorește acest lucru?2018-11-29T16:13:18+02:00

Nu. La analiza documentațiilor se vor corobora datele din extrasul CF cu cele din actele de urbanism prezentate (CU, AC).

Am nevoie de acord de funcționare pentru desfășurarea unui anumit tip de activitate. De ce documente am nevoie?2018-11-29T16:14:01+02:00

Documentele de care aveți nevoie le găsiți aici: https://primariaclujnapoca.ro/informatii-publice/cereri-tip/.
Puteți de asemenea solicita eliberarea acordului de funcționare online prin intermediul platformei edirect.e-guvernare.ro: https://edirect.e-guvernare.ro/SitePages/landingpage.aspx

Unde se găsesc cererile tip în baza cărora sunt întocmite documentațiile pentru obținerea acordului de funcționare?2018-11-29T16:14:12+02:00

Cererile tip se găsesc la Centrul de Informare pentru Cetățeni al Primăriei, la orice Primărie de cartier sau se pot descărca de pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro (secțiunea administrație/informații publice/cereri tip).

Este necesar ca funcțiunea unui spațiu să fie corelată cu activitatea ce urmează să se desfășoare în cadrul acestuia?2018-11-29T16:14:30+02:00

Da. Raportat la prevederile HCL nr. 493/22.12.2014 prin care se aprobă documentația ”Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca”, respectiv Regulamentul local de urbanism, s-a stabilit obligativitatea desfășurării activităților de comerț sau a serviciilor (inclusiv cele de alimentație publică) în spații cu destinația sau funcțiunea corespunzătoare activității propuse.

Care este procedura privind toaletarea/tăierea arborilor?2018-11-29T16:17:21+02:00

Solicitările pentru toaletare/tăiere de arbori se pot depune pe tot parcursul anului, la adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro și prin intermediul aplicației de sesizări a Primăriei MyCluj.
Toaletările se fac în sezonul de repaos vegetativ (noiembrie-martie).
Toaletarile în verde, adică în afara sezonului de repaos vegetativ, se fac numai în situații excepționale, atunci când sunt afectate rețelele de telefonie, electricitate, transport în comun, obturarea vizibilitătii semnelor de circulație, etc;
Tăierile de arbori se fac în baza avizului de specialitate, eliberat în urma diagnosticării cu tomograful aflat în dotarea Serviciului Spații Verzi.
Tăierea nucilor se face numai după obţinerea avizului de specialitate eliberat de către Direcția pentru Agricultură a județului Cluj.
În situații de urgență, în cazul căderii/posibilității căderii de arbori în urma unor fenomene meteorologice extreme, este necesară contactarea Inspectoratului pentru Situații de urgență (ISU), tel. 0264-591 255 și dispeceratul Direcției Generale Poliția Locală , tel:0264-598 784, 0264 955.

Când se pot depune solicitări de amplasare de material dendrologic (gard viu, arbuști, arbori)?2018-11-29T16:19:30+02:00

Pe tot parcursul anului, la cererea Asociațiilor de proprietari, la adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro și prin intermediul aplicației de sesizări a Primăriei MyCluj. Plantarea materialului dendrologic se face în fiecare an, toamna și primăvara.

Care este programul de dezinsecție?2018-11-29T16:18:42+02:00

Programul de dezinsecție aprobat pentru fiecare perioadă este făcut public prin mijloace mass-media înaintea începerii acțiunilor. De asemenea, programul este disponibil în permenență pe site-ul Primăriei, la Secțiunea Mediu.

Operatorul de salubritate nu a putut ridica deșeurile de la punctul gospodăresc de colectare a deșeurilor din cauza mașinilor parcate care au blocat accesul autogunoierei. Ce se poate face pentru remedierea situației?2018-11-29T16:19:05+02:00

Sesizările privind aceste probleme pot fi adresate:
telefonic, la Direcția Generală Poliția Locală : 0264.598.784 sau 0264.955
telefonic, la Serviciul Ecologie Urbană din cadrul Primăriei municipiului Cluj Napoca: 0264/431753
online, folosind aplicația de sesizări a Primăriei MyCluj http://mycluj.e-primariaclujnapoca.ro/

Care este programul de ridicare a deșeurilor menajere?2018-11-29T16:19:13+02:00

Colectarea deșeurilor menajere se face separat pentru cele două fracții, respectiv umedă și uscată . Ridicarea celor două fracții se face distinct, cu utilaje diferite, în zile diferite, programul de colectare pentru fiecare cartier/stradă fiind afișat pe factura de salubrizare (pe verso) și pe site-ul Primăriei Cluj Napoca, la rubrica „Salubritate”.

Cum se pot colecta deșeurile voluminoase (mobilă, saltele etc)?2018-11-29T16:19:24+02:00

Deșeurile voluminoase se ridică la solicitarea asociației de proprietari/beneficiarului. În cazul în care în vecinătatea punctului gospodăresc sunt amenajate locuri speciale pentru acest tip de deșeu, se pot depozita în interiorul acestora, urmând să fie contactat dispeceratul operatorului de salubritate cu care există contract pentru ridicarea deșeurilor.

Când se va construi o platformă subterană pentru colectarea deșeurilor la asociația de care aparțin?2018-11-29T16:20:14+02:00

Primăria Cluj-Napoca are în prezent în derulare un proiect prin care, la punctele gospodărești de colectare a deșeurilor situate pe domeniul public al municipiului Cluj, sunt construite platforme subterane. Punctele gospodărești de colectare a deșeurilor se vor moderniza cu noul sistem de platforme subterane pe măsura îndeplinirii tuturor condițiilor necesare construirii acestora.

Cine poate vinde în piețele volante?2018-11-29T16:20:25+02:00

În piețele volante pot vinde doar producătorii agricoli, atestați în conformitate cu Legea nr. 145/2014 cu modificările și completările ulterioare.

Când funcționează piețele volante?2018-11-29T16:20:36+02:00

Piețele volante funcționează în fiecare an, începând din luna iunie până în luna decembrie, în următoarele locații: în fiecare zi de marți, în cartierul Grigorescu (parcarea ștrandului Sun), în fiecare zi de joi în cartierul Gheorgheni (parcarea de la capătul Liniei 3) și în fiecare zi de sâmbătă pe platoul Sălii Sporturilor ”Horia Demian”.

Cum se poate afla când se organizează selecție de oferte pentru spațiile comerciale din piețe?2018-11-29T16:21:14+02:00

Urmărind secțiunea Anunțuri de pe site-ul Primăriei, www.primariaclujnapoca.ro, puteți afla detalii despre selecția de oferte organizată pentru atribuirea spațiilor comerciale din piețe.

Cum se atribuie un spațiu comercial în cadrul unei piețe?2018-11-29T16:21:27+02:00

Spațiile comerciale se atribuie în baza unei selecții de oferte, conform HCL nr. 341/2015.

Cum se atribuie masă în piețele administrate de Primărie?2018-11-29T16:22:09+02:00

Mesele se atribuie în baza unei cereri tip care se poate completa și depune online, accesând următorul link de pe site-ul Primăriei https://e-primariaclujnapoca.ro/registratura/cereri/?c=449001. Cererea se poate depune și la Centrul de Informare pentru Cetățeni sau la orice sediu de Primărie de cartier. Atribuirea se face conform HCL nr. 341/2015.

Dețin un apartament proprietate personală cumpărat prin fostul OJCVL Cluj (Oficiul județean pentru construirea și vânzarea de locuințe Cluj) și are în contract erori materiale, cum se poate remedia problema?2018-11-29T16:22:23+02:00

Prin depunerea unei cereri către Direcția Tehnică din cadrul Primăriei și a actelor doveditoare ( extras C.F. , copie C.I., certificat de naștere, căsătorie, deces, etc.) din care să rezulte corect ceea ce e greșit, apoi se întocmește un act adițional cu corecturile cerute.

Cu ce firme se pot executa lucrările de reabilitare a clădirilor?2018-11-29T16:22:36+02:00

Orice firmă de construcții înregistrată la Registrul Comerțului Cluj.

Cum se poate obține finanțare de la primărie sau fonduri europene pentru reabilitarea clădirilor din centrul orașului? Sau pentru clădirea X care este monument istoric?2018-11-29T16:23:03+02:00

Prin Programul multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor situate în Ansamblul urban – centrul istoric al municipiului Cluj-Napoca – HCL nr. 113/2016- Regulamentul de aplicare a programului.

Cum se pot recupera banii din lucrările efectuate de coproprietari de la coproprietarii care nu doresc să contribuie financiar la întreținerea imobilului?2018-11-29T16:23:12+02:00

Instanța judecătorească este autoritatea care poate obliga coproprietarii la plata cotei- părți din valoarea lucrărilor executate.

Care sunt actele necesare pentru dosarul de decontare a lucrărilor de reparații, efectuate la imobilele unde este coproprietar Statul Român?2018-11-29T16:24:02+02:00

Dosarul pentru decontarea cotei părți deținute de Statul Român într-un imobil, trebuie să conțină următoarele documente:
1. ACORDUL municipiului, emis de Direcția de Patrimoniul Municipiului și Evidența Proprietății din cadrul primăriei
2. Minim 3 oferte
3. Contract de execuție lucrări la valoarea cea mai mică, în care se va impune o garanție a lucrărilor de minim 3 ani, conform legislației în vigoare se vor depune in copie
4. Proces verbal la terminarea lucrărilor cu semnnatură
5. Situație de lucrări vizată de proprietari/asociație ”conform cu originalul”
6. Facturi și chitanțe/ordine de plată
7. Hotărârea asociației de proprietari/ Declarație de consimțământ semnată de toți proprietarii pentru efectuarea lucrărilor și nominalizarea unui reprezentant din imobil pentru contractarea lucrărilor / Declarație de conformitate semnată de o parte din proprietari, din care rezultă faptul că suportă cheltuielile și pentru cei care nu şi-au dat acordul
8. Banca și contul asociației de proprietari/ reprezentatului nominalizat.
9. Copie certificat de înregistrare asociație/copie carte identitate reprezentant
10. Poze color de la imobil, cu starea inițială și finală după executarea lucrărilor
11. Copie chitanță tarif închiriere trotuar pentru schelă, dacă e cazul
12. Copie Autorizației de construire, dacă e cazul.

Notă: Procesul verbal la terminarea lucrărilor și situația de lucrări, vor fi vizate (semnate și ştampilate) de specialist atestat, care a supravegheat execuția.

După depunerea dosarului, în cazul în care nu sunt necesare completări, decontul se va efectua în maxim 30 zile, cu condiția să fie clară și situația juridică.

Care sunt modalitățile de introducere a iluminatului public pe străzile private?2018-11-29T16:24:12+02:00

Pentru a extinde sistemul de iluminat public este necesar transferul străzilor din domeniul privat în domeniul public al municipiului, conform legislației în vigoare. Pentru detalii, puteţi consulta HCL nr. 62/2010 privind trecerea terenurilor private cu destinația de drum în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca.

De ce nu există iluminat pe o stradă privată?2018-11-29T16:24:34+02:00

Primăria poate executa lucrări de investiţii doar pe domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca.

De ce nu funcționează iluminatul public pe stradă, la adresa X?2018-11-29T16:24:46+02:00

Este avariată rețeaua de alimentare cu energie electrică a circuitului de iluminat public sau sunt avariate corpurile de iluminat public. Pentru a transmite o sesizare aveți la dispoziție următoarele opțiuni: aplicația MyCluj, telefon 0264/205666 disponibil 24 de ore din 24.

Cum se poate concesiona un loc de înhumare?2018-11-29T16:26:41+02:00

a) la deces
Concesionarea locurilor de înhumare se face la deces, dacă aparţinătorii decedatului sau decedatul au domiciliul legal în municipiul Cluj-Napoca, conform art. 20 din HCL nr.300/2014.
b) concesiune anticipată
Pot beneficia de atribuirea anticipată decesului a unui loc de înhumare persoanele suferinde de o boală malignă cu prognostic grav, pe bază de acte doveditoare în acest sens. Cererile se analizează de Comisia de atribuire anticipată a locurilor de înhumare, constituită la nivelul autorităţii publice locale, conform art.26 din HCL nr.300/2014. De asemenea, pot beneficia de concesiune anticipată, fără plată, anumite categorii de persoane prevăzute de legi speciale, conform art.27 din HCL nr.300/2014.

Cine poate plăti taxa de concesionare pentru un loc de înhumare?2018-11-29T16:27:26+02:00

Taxa de concesionare poate fi achitată de titularul (sau unul dintre titularii) dreptului de concesiune sau de orice altă persoană cu procură notarială de reprezentare.

Cât costă taxa de concesionare pentru locul de înhumare?2018-11-29T16:27:36+02:00

Taxa de concesionare pentru un loc de înhumare este 100 lei/ mp /20 de ani, la care se mai adaugă 200 lei întreținere cimitir/20 ani.

Când se poate plăti taxa de concesionare pentru locul de înhumare?2018-11-29T16:27:44+02:00

În conformitate cu prevederile HCL nr.300/2014 , locurile de înhumare se pot concesiona pe o durată de 20 de ani pe baza unei cereri aprobate de către Serviciul Administrare Cimitire domeniul public , cu plata integrală și anticipată a taxei de concesiune. Termenul contractului de concesiune poate fi prelungit prin acordul părților.
În perioada 1-31 decembrie a anului în care expiră concesiunea și dacă nu a fost achitată taxa de reconcesionare , Serviciul Administrare cimitire trimite notificări concesionarilor că plata taxei de reconcesionare se poate face până la data de 31 martie a anului următor expirării concesiunii. Notificarea se face în scris, cu confirmare de primire, la ultimul domiciliu cunoscut al concesionarului. Dacă plata taxei de reconcesiune nu este efectuată până la data de 1 aprilie a anului următor expirării contractului de concesiune, concesionarul pierde dreptul de concesiune asupra locului de înhumare.

De ce nu se poate asfalta strada mea, care este privată?2018-11-29T11:10:37+02:00

În conformitate cu legislația în vigoare, Primăria nu poate efectua lucrări de întreținere/modernizare decât pe străzi care sunt în proprietatea acesteia.

Care sunt demersurile necesare amplasării unui prag de sol?2018-11-29T11:09:49+02:00

Se depune o cerere în atenția Serviciului Siguranța Circulației din cadrul Primăriei, însoțită de acordul locuitorilor din zona adiacentă locului unde se dorește amplasarea pragului de sol. Apoi, solicitarea va fi discutată în Comisia Municipală de sistematizare a circulației.

Când se vor mai elibera autorizații de taxi noi de către Primăria municipiului Cluj-Napoca?2018-11-29T11:09:04+02:00

Autorizațiile de taxi se eliberează în conformitate cu Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi si de închiriere, cu modificările și completările ulterioare, care prevede atribuirea unui număr de 4 autorizații de taxi la 1.000 de locuitori ai localității de autorizare. În municipiul Cluj-Napoca sunt eliberate, în condițiile legii, un număr mai mare de autorizații de taxi. Numai în situația în care apar noi prevederi legale de modificare a acestor restricții numerice, Primăria va putea emite noi autorizații de taxi.

Am un teren, ce pot să construiesc?2018-11-29T11:07:15+02:00

Solicitaţi emiterea unui certificat de urbanism de informare. Prin certificatul de urbanism vă sunt făcute cunoscute regimul juridic, economic şi tehnic al terenului pe care doriţi să construiţi , precum şi condiţiile necesare în vederea realizării investiţiei (cf. Art.29, alin.1 din Legea nr.350/2001) . Certificatul de urbanism se poate solicita și online prin intermediul platformei edirect.e-guvernare.ro.

Cum se face schimbarea de destinație a construcției fără modificări?2018-11-29T11:06:04+02:00

Conform art. 11, alin. (1) din Legea nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare, printre lucrările care se pot executa fără autorizație de construire, lucrări care nu modifică structura de rezistență și/sau aspectul arhitectural al construcțiilor, se numără și :
– schimbarea de destinație, numai în situația în care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrări de construcție pentru care legea prevede emiterea autorizației de construire
– lucrări de compartimentare provizorie nestructurală.
În baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca nr. 493/22.12.2014, HCL nr.118/01.04.2015 și HCL nr.579/06.07.2018 pentru modificarea parțială și completarea Regulamentului de Urbanism aferent PUG se aprobă documentaţia de urbanism “actualizare PUG municipiul Cluj – Napoca”, faza PUG, care conform Anexei 1 face o clasificare clară a utilizărilor admise după categorii de funcțiuni.
Pentru a vedea dacă solicitarea dumneavoastră se încadrează în reglementările urbanistice în vigoare, se solicită emiterea unui certificat de urbanism pentru schimbare de destinație, fără modificări. Documentele necesare pentru emiterea certificatului de urbanism le găsiți aici https://primariaclujnapoca.ro/urbanism/acte-necesare-eliberarii-certificatelor-de-urbanism/.
Dacă doriți modificarea în Cartea Funciară a destinației spațiului, se va solicita de la Direcția Generală Urbanism- Serviciul Urbanism o adeverință , care va servi la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Documentele necesare pentru emiterea adeverinței le găsiți aici https://primariaclujnapoca.ro/urbanism/acte-necesare-eliberarii-certificatelor-de-urbanism/.

Când este necesar acordul vecinilor în vederea obţinerii autorizaţiei de construire?2018-11-29T11:04:34+02:00

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, cu modificările și completările ulterioare, și a Normelor metodologice de aplicare, Ordinul nr.839/2009 al Ministerului Dezvoltării regionale și locuinței, acordul vecinilor este necesar a fi exprimat în formă autentică în următoarele situații:
a) pentru construcţiile noi, amplasate adiacent construcţiilor existente sau în imediata lor vecinătate – şi numai dacă sunt necesare măsuri de intervenţie pentru protejarea acestora;
b) pentru lucrări de construcţii necesare în vederea schimbării destinaţiei în clădiri existente;
c) în cazul amplasării de construcţii cu altă destinaţie decât cea a clădirilor învecinate.

Cum se poate intra în legalitate pe cale administrativă cu un imobil ?2018-11-29T11:03:54+02:00

Procedura este următoarea: se solicită un certificat de urbanism de intrare în legalitate, în baza procesului-verbal de constatare a contravenţiei, în termenul prevăzut de acesta. În cazul în care sunt respectate prevederile regulamentului de urbanism ale zonei unde este realizată construcția, se emite certificat favorabil, ce poate fi utilizat ulterior pentru obținerea autorizației de construire de intrare în legalitate, prin depunerea documentaţiei tehnice prevăzute de Legea nr.50/1991, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru ce lucrări nu este necesară obținerea autorizației de construire?2018-11-29T11:02:25+02:00

Conform Legii nr. 50/1991 modificată și actualizată – art. 11 alin (1), se pot executa fără autorizație de construire următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistență și/sau aspectul arhitectural al construcțiilor:
a) reparaţii la împrejmuiri, acoperişuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora şi materialele din care sunt executate
b) reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie interioară şi exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor şi tâmplăriei, inclusiv în situaţia în care se schimbă materialele din care sunt realizate respectivele lucrări, cu excepţia clădirilor declarate monumente istorice, în condiţiile legii
c) reparaţii şi înlocuiri de sobe de încălzit

d) zugrăveli şi vopsitorii interioare
e) zugrăveli şi vopsitorii exterioare, dacă nu se modifică elementele de faţadă şi culorile clădirilor
f) reparaţii la instalaţiile interioare, la branşamentele şi racordurile exterioare, de orice fel, aferente construcţiilor, în limitele proprietăţii, montarea sistemelor locale de încălzire şi de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum şi montarea aparatelor individuale de climatizare şi/sau de contorizare a consumurilor de utilităţi

g) reparaţii şi înlocuiri la pardoseli
h) lucrări de reparaţii, înlocuiri ori reabilitări fără modificarea calităţii şi formei arhitecturale a elementelor de faţadă, dacă aceste lucrări nu se execută la construcţiile monumente istorice sau situate în zona de protecție a monumentelor istorice, astfel:
1. finisaje interioare şi exterioare – tencuieli, placaje, altele asemenea;
2. trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces;
3. lucrări de reabilitare energetică a anvelopei şi/sau a acoperişului – dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasă/şarpantă – la clădiri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri, care nu sunt monumente istorice clasate sau în curs de clasare, respectiv situate în afara zonelor de protecţie a monumentelor şi/sau a zonelor construite protejate stabilite potrivit legii.
i) lucrări de întreţinere la căile de comunicaţie şi la instalaţiile aferente
j) lucrări de investigare, cercetare, expertizare, conservare şi restaurare a componentelor artistice ale construcţiilor monumente istorice, cu avizul Ministerului Culturii şi Cultelor şi al autorităţii administraţiei publice judeţene sau locale, după caz
k) lucrări de foraje şi sondaje geotehnice pentru construcţii de importanţă normală sau redusă, situate în afara zonelor de protecţie instituite pentru zăcăminte acvifere
l) lucrări de construcţii funerare subterane şi supraterane, cu avizul administraţiei cimitirului
m) lucrări de compartimentare provizorie nestructurală
n) schimbarea de destinaţie, numai în situaţia în care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrări de construcţie pentru care legea prevede emiterea autorizaţiei de construire
o) lucrări pentru amplasarea de structuri uşoare demontabile pentru acoperirea terenurilor de sport existente sau destinate desfăşurării evenimentelor culturale care vor fi realizate în baza unui aviz de amplasare.

Cum se schimbă numărul și adresa poștală?2018-11-29T10:58:35+02:00

În vederea eliberării “certificatului de nomenclatură stradală și adresă poștală”, este necesară depunerea unei cereri tip (care poate fi depusă la Centrul de informare pentru cetățeni sau direct pe site-ul Primăriei https://e-primariaclujnapoca.ro/registratura/cereri/?c=431003) alături de următoarele documente:

 • Extras de Carte Funciară actualizat la zi pentru imobilul la care se face referire
 • Copie CI/BI/CIF proprietar
 • Plan de încadrare în zonă
 • Plan de situație al imobilului alături de inventarul de coordonate întocmit de către o persoană fizică autorizată ANCPI
 • Dovada achitării taxei de 5 lei pentru eliberarea certificatului, conform HCL 983/2017.

Cu adeverința obținută se operează adresa poștală/ nr. poștal la Cartea Funciară.

Pot participa la ședința Consiliului local?2018-11-29T10:55:39+02:00

Da, potrivit art. 42 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ședinţele consiliului local sunt publice.

De ce un chiriaș nu poate ocupa funcții în cadrul asociației de proprietari?2018-11-29T10:54:20+02:00

Potrivit art. 27 din Legea nr. 196/2018, doar proprietarii membri ai asociației de proprietari au dreptul să își înscrie candidatura, să aleagă și să fie aleși în structura organizatorică a asociației de proprietari.

De ce trebuie să contribuim la plata cheltuielilor coumune aferente consumului de energie termică, dacă suntem debranșați?2018-11-29T10:51:53+02:00

Potrivit prevederilor art. 75 alin. 4 și ale art. 88 din Legea nr. 196/2018, care stipulează că proprietarii au obligația de a contribui la plata acestor cheltuieli, proporțional cu cota-parte indiviză de proprietate.

De ce remunerația îngrijitorului de serviciu se repartizează pe cotă-parte indiviză și nu pe număr de persoane?2018-11-29T10:50:03+02:00

Potrivit art. 85 din Legea nr. 196/2018 – salariile sau remunerațiile pentru personalul care asigură curățenia la nivelul condominiilor se repartizează proporțional cu cota-parte invidiză de proprietate.

De ce trebuie proprietarii care locuiesc la parter și la etajul 1 să contribuie la plata sumelor aferente funcționării ascensorului?2018-11-29T10:49:10+02:00

Potrivit prevederilor legale – art. 75 alin 4. și ale art. 85 a Legii nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari și administrarea condominiilor – toți proprietarii din condominiu au obligația să contribuie la plata cheltuielilor comune, chiar dacă renunță la folosirea unei părți din proprietatea comună, iar ascensorul face parte din proprietatea comună.

De ce nu se finanțează toate activitățile sportive desfășurate în întreg anul calendaristic, de la 01 ianuarie, până la 31 decembrie?2018-11-29T16:30:11+02:00

Primăria municipiului Cluj-Napoca sprijină activitățile de promovare a sportului de performanță și susține evenimente din categoria ”Sportul pentru toți”, în condițiile legilor aplicabile (Legea nr. 350/2005 republicată, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activități non-profit, Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea nr. 1447/2007 actualizată) și Regulamentului propriu (HCL Cluj-Napoca nr. 1030 din 19.12.2017), cu cofinanțare din partea organizatorilor de minimum 10% din valoarea finanțării acordate. Sprijinul se materializează în decontarea unor cheltuieli deja efectuate, care se încadrează în categoria celor eligibile detaliate în Regulament și care sunt făcute după data semnării contractului de finanțare. Perioada pentru care nu se pot deconta cheltuieli pentru sportul de performanță este din 01 ianuarie până la semnarea contractului de finanțare. Pentru evenimente se pot deconta cheltuieli efectuate de la semnarea contractului și până la cel mult 60 zile de la terminarea evenimentului.

De ce trebuie depus raportul de activitate? Care este rolul acestuia?2018-11-29T15:59:46+02:00

Raportul de activitate este instrumentul prin care Primăria municipiului Cluj-Napoca estimează impactul activităților finanțate, precum și un barometru al eficienței cheltuirii fondurilor publice. Raportul de activitate prezintă succint măsura în care obiectivele sportive și financiare asumate de beneficiar sunt îndeplinite și este un document prevăzut în cap. 15 din Regulamentul propriu (HCL Cluj-Napoca nr. 1030 din 19.12.2017) și solicitat prin contractul de finanțare.

Obligativitatea întocmirii acestui raport este prevăzută în Ordinul nr 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive.

Sunt 3 situații în care se solicită raport de activitate:

 • raportul intermediar cu stadiul realizărilor în semestrul I (de depus în luna iulie),
 • raportul final care va fi depus în maximum 60 de zile calendaristice de la încheierea acțiunilor, dar nu mai târziu de 31 decembrie și
 • raportul după încheierea unui eveniment finanțat care va fi depus odată cu ultimul decont, dar nu mai târziu de 31 decembrie.

În cazul în care a primit finanțare în perioada la care se referă raportul, structura sportivă trebuie să depună documente din care să rezulte contribuția proprie în cuantumul prevăzut în Regulament.
Nedepunerea rapoartelor în termenele precizate aduce penalizări care încep de la depunctarea la următoarea sesiune de depunere a proiectelor și pot ajunge până la excluderea din procedură.

Cum se desfășoară procedura de decont?2018-11-29T16:01:04+02:00

Pe parcursul derulării contractului, solicitanţii care au primit finanţare au obligaţia să prezinteServiciului Management proiecte sociale, culturale și sportive, din cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca,respectiv Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, documentele pentruurmătoarele raportări (după caz):

 • decontări intermediare: vor putea fi depuse de către solicitant pe parcursul derulării proiectului (dacă este cazul);
 • decontare finală: depusă în termen de maxim 30 de zile de la încheierea proiectului, dar nu mai târziu de ultima zi lucrătoare din anşi va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului proiect cuprinzând atât contribuția beneficiarului cât şi contribuţia autorității finanțatoare.
 • decontarea tranșelor (avansului)

Finanțările nerambursabile se pot acorda în tranșe, prin virament bancar, din bugetul Autoritășii finanțatoare în contul beneficiarului, pe bază de factură emisă pentru fiecare tranșă.

Cuantumul și eșalonarea tranșelor se fac pe baza unui grafic de finanțare, în funcție de etapele de realizare, raportate la costurile organizatorice și/sau durata și evoluția în timp a activităților cuprinse în oferta culturală evaluată, și se prevăd în contractul de finanțare.

Prima tranșă se acordă la semnarea contractului de finanțare. Următoarele tranșe se acordă în baza documentelor justificative privind tranșa anterioară, prezentate de beneficiarul finanțării nerambursabile.

Tranșele nu pot depăși 30%din valoarea finanțării alocate de autoritatea finanțatoare. Ultima tranșă nu poate fi mai mică de 15% din totalul finanțării și va fi virată după validarea raportului final conform art.37, alin 2 și 3 din Legea 350/2005.

Justificarea fiecărei tranșe se acceptă numai în măsura în care cheltuielile sunt eligibile și au fost efectuate în perioada executării contractului.

Ce acte trebuie să conțină documentația de solicitare a finanțării?2018-11-29T15:54:31+02:00

Documentația solicitanților trebuie să conținăurmătoarele acte:

 1. Anexa 1- formularul de solicitare a finanțării conform Regulamentului;
 2. Anexa 2- decalarație pesoane fizice sau juridice;
 3. Anexa 3 – proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al programului/proiectului și bugetul narativ;
 4. actul constitutiv;
 5. statutul;
 6. sentința civilă sau hotărîrea autorității tutelare în baza căreia a fost înființată persoana juridică de drept public, după caz;
 7. certificatul de înregistrare fiscală;
 8. actele doveditoare ale sediului organizației solicitante și actele adiționale, după caz;
 9. situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent, înregistrate la administrația finanțelor publice a municipiului Cluj-Napoca (bilanț prescurtat, contul prescurtat al rezultatului exercițiului)cu dovada validării documentației de către ANAF; în cazul în care acestea nu sunt finalizate, se va depune balanța de verificare întocmită de către responsabilul financiar până la sfârșitul lunii anterioare datei de depunere a documentației;
 10. documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte instituții sau cu organizații guvernamentale și neguvernamentale, dacă este cazul;
 11. CV-ul coordonatorului de proiect (de preferință Europass);
 12. certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că solicitantul nu are datorii către stat (ANAF);
 13. alte documente considerate relevante de către aplicant.
Cine poate solicita finanțare nerambursabilă de la bugetul local pentru realizarea unor acţiuni sau programe de interes public la nivelul municipiului Cluj-Napoca?2018-11-29T16:02:12+02:00

Orice persoană fizică sau persoană juridică fără scop patrimonial care desfășoară activități nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public general, regional sau local are dreptul de a participa, în condițiile Legii 350/2005, la procedura pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă.

Ce documente trebuie să depună contribuabilii persoane fizice și juridice pentru restituirea sumelor achitate cu titlu de taxă judiciară de timbru?2018-11-28T15:42:37+02:00

Documentele necesare sunt :

 • cerere tip
 • decizia instanței rămasă definitivă și irevocabilă prin care se dispune restiturea, în original sau certificată conform cu original de către instanță
 • dovada plății ( chitanță, ordin de plată) , în original
 • copie carte de identitate
 • împuternicire avocațială (dacă este cazul)
Ce documente trebuie să depună persoanele juridice care achită amenzi la bugetul local și aceste amenzi se cuvin bugetului de stat?2018-11-28T15:41:34+02:00

Documentele necesare sunt :

 • cerere
 • copia procesului verbal de constatare a contravenției
 • dovada plății (chitanță, ordin de plată)
 • somația Agenției Naționale de Administrare fiscală
Care sunt modalitățile de plată ale obligațiilor către bugetul local?2018-11-28T15:40:53+02:00

Modalitățile de plată sunt:

 • în numerar, la ghișeele instituției
 • cu POS-ul la ghișeele instituției
 • prin virament bancar
 • online pe site-ul instituției: https://primariaclujnapoca.ro/plati-online
 • online pe https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public
Care sunt documentele care constituie dovada plății pentru plățile online?2018-11-28T15:39:31+02:00

Dovada efectuării plății online o constituie extrasul de cont aferent cardului cu care s-a efectuat plata.
Extrasul de cont este documentul care stă și la baza înregistrării în contabilitate în cazul persoanelor juridice.

Cine are dreptul să ridice certificatul de stare civilă?2018-11-29T15:22:03+02:00

Certificatul de stare civilă se ridică de către persoana care a depus cererea sau a făcut declaraţia de întregistrare a unui fapt de stare civilă. În situaţii excepționale, prevăzute de lege, certificatul poate fi ridicat de altă persoană pe baza unei procuri autentificată de notarul public, cu mandat expres în acest sens.

Care este termenul de depunere a dosarului de căsătorie?2018-11-29T15:21:22+02:00

Dosarul de căsătorie se depune cu 11-14 zile înainte de căsătorie, socotindu-se atât ziua depunerii, cât şi ziua oficierii şi având în vedere faptul că certificatele medicale prenupţiale au termen de valabilitate de 14 zile, iar căsătoria se încheie după 10 zile de la data depunerii declaraţiei.

Ce analize medicale sunt necesare pentru dosarul de căsătorie?2018-11-29T15:20:32+02:00

Pentru dosarul de căsătorie sunt necesare certificate medicale prenupţiale cu menţiunea dacă se poate sau nu căsători, care se eliberează pe baza analizelor medicale. Analizele sunt stabilite de unitatea medicală care eliberează aceste certificate.

În cât timp se eliberează certificatele de stare civilă?2018-11-29T15:19:53+02:00

În funcţie de categoria de lucrări, eliberarea documentelor se face astfel: certificatele de deces se eliberează în aceeaşi zi, odată cu întocmirea actelor de deces, certificatele de căsătorie se eliberează la momentul oficierii căsătoriei, certificatele de naştere pentru nou născuţi, precum şi cele solicitate ca urmare a pierderii, deteriorării sau schimbării celor vechi, se eliberează în 3 zile de la data depunerii. Ca urmare a transcrierii, certificatele se eliberează după 30-60 de zile.

Există taxă de urgenţă pentru soluţionarea cu celeritate a unor cereri, în special pentru transcrieri?2018-11-29T15:19:23+02:00

Nu. Soluţionarea cererilor se face cu respectarea termenelor prevăzute de actele normative în vigoare. Termenul pentru soluționarea transcrierilor este de 60 zile.

Care sunt spațiile verzi din intravilanul municipiului disponibile pentru amenajarea lor prin proiectul „Adoptă un spațiu verde!” ?2018-11-29T15:18:23+02:00

Spațiile verzi rezervate de municipalitate în acest scop sunt următoarele:
Sector EST:
Monumentul ”Glorie Ostașului Român” – 600mp
Zona verde din fața și lateralele Teatrului National – 4500mp (cu tot cu alei)
Zona verde scări Cetățuie – 1500 mp
Parcare Dragalina, Astoria, Camera de Comerț –
Zona verde strada Traian intersecție cu strada Căii Ferate (aprox. 70 mp)
Zona verde Dragalina/ Mamaia – 88mp
Zona verde Dragalina pod Elisabeta – 210 mp
Strada Croitorilor – 16 mp (două spații 10 + 6 mp)
Strada Croitorilor/Str. Constanța 27 mp (două spații 10+17 mp)
Scuaruri intersecția străzilor Avram Iancu/Calea Turzii (lângă Liceul de coregrafie)
Parc Ștefan cel Mare
Cartier Mărăști:
Zona verde strada București (700 mp)
Zona verde Pod Mărăști + bretele (4800 mp)

Cartier Gheorgheni:
Zona verde Parcare strada Constantin Brâncuși (518 mp)
Pantă Mercur – 269 mp
Zonă verde Mercur, capătul liniei CTP 3 – 303 mp și rabate Unirii – 95 mp
Zonă verde Slănic – 500 mp
Zonă verde parcare strada Albac (150mp)
Zona verde scuar Fraternității (2250mp)
Zona verde strada Axente Sever (490 mp)
Zona verde triunghi Piața Hermes

Sector VEST:
Zona centru
Malul Someșului, (13652 mp)
Parc Diana – 40mp
Parcul Ion Luca Caragiale – 4700 mp
Zona verde triunghi Decebal/Caracal – 120mp
Zona verde triunghi str. Decebal/str. Burebista – 65 mp.
Zona verde triunghi str. Craiova/Str. David Prodan – 80 mp
Spațiu verde Piața Gării/Gara Mică

Cartier Grigorescu:
Zona verde Splaiul Independenţei (intersecție cu strada Salcamului – proximitate Sala Polivalentă- BT Arena) (510mp)
Zona verde triunghi Cordoş – 323 mp
Zona verde triunghi Mirăslău – 115mp
Zona verde Piata 14 Iulie (3960 mp)
Sens giratoriu 14 Iulie
Sens giratoriu Mirăslău/1 Decembrie
Zona verde strada Octavian Goga, strada General Eremia Grigorescu și strada General Dragalina (Grup statuar Horea, Cloșca și Crișan)
Sens giratoriu strada Mirăslău/strada Fortuna (38-40 mp)
Sens giratoriu – din zona străzilor Garibaldi și Bartók Béla (langa Parcul 14 Iulie)

Dâmbul Rotund
Zona verde Dedeman – 250mp
Sens giratoriu Calea Baciului/C. Coposu

Cartier Mănăștur:
Nod Omega – 450mp- Garden Center
Zona verde Parking Mănăştur Minerva – 950mp
Zona verde Pod Calvaria + bretele – 2800 mp
Sens giratoriu din zona străzilor Izlazului și Mehedinți
Sens giratoriu din zona străzilor Mogoșoaia și Ion Meșter
Sens giratoriu din zona străzilor Tășnad și Brateș
Zona verde triunghi din zona străzilor Câmpului și Aleea Bâlea

Cartier Zorilor:
Sens giratoriu Central Zorilor – intersecție cu strada Louis Pasteur (150 mp)

Cartier IRIS:
Sens giratoriu Spital Clinic Municipal ”Clujana”
Sens giratoriu strada Oașului (250 mp)
Sensul giratoriu din Piața Ira

Care sunt pașii care trebuie urmați de o firmă/instituție pentru a „adopta” un spațiu verde?2018-11-29T15:17:34+02:00

Proiectul „Adoptă un spațiu verde!” a fost lansat în luna septembrie 2013, având la bază intenția municipalității clujene de a colabora cu diverși agenți economici și instituții clujene pentru ca spațiile verzi din intravilanul municipiului Cluj-Napoca să corespundă standardelor de peisagistică urbană europeană. Proiectul presupune în esență amenajarea de către o firmă a unui spațiu verde aflat pe domeniul public, pe o perioada minimă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire.

Pașii care trebuie urmați sunt:
1. Alegerea de principiu a unui spațiu disponibil din listă.

2. Contractarea unei firme de specialitate care să facă unul sau mai multe proiecte alternative cu costuri estimative anexate.

3. Comunicarea firmei/instituției către Primărie a deciziei privind spațiul pe care dorește să-l adopte, în urma acestei prealabile analize de cost.

4. Predarea către Primărie, a planului de amenajare, în cel mai scurt timp posibil. Planul de amenajare trebuie să cuprindă calendarul lucrărilor de întreținere și irigare pe luni. Propunerea firmei va fi analizată de o comisie formată din specialiști din domeniul tehnic, urbanism și relații cu investitorii.

5. Semnarea protocolului de colaborare cu firma/instituția, astfel încât să existe garanția ca este rezervat acest spațiu.

6. Predarea amplasamentului „adoptat” către firma care dorește să se ocupe de amenajarea acestuia.

7. Amenajarea (plantarea propriu-zisă) și mentenanța (întreținerea) spațiului verde de către firmă/instituție.

Câte orașe sunt înfrățite cu municipiul Cluj-Napoca și care sunt acestea?2018-11-29T15:16:25+02:00

Municipiul Cluj-Napoca este înfrățit cu 24 de orașe: Dijon, Nantes (Franța), Koln (Germania), Namur (Belgia), Provincia Parma, Viterbo (Italia), Pecs (Ungaria), Rotherham (Marea Britanie), Zagreb (Croația), Columbia-Carolina de Sud , East Lansing-Michigan, Rockford-Illinois (SUA), Chacao-Caracas (Venezuela), Sao Paulo (Brazilia), Valdivia (Chile), Makati (Filipine), Korce (Albania), Karaganda (Kazahstan), Ningbo, Zhengzhou (Republica Populara Chineză), Braga (Portugalia), Ungheni (Republica Moldova), Suwon (Republica Coreea), Be’Er-Sheva (Israel).

Cum se stabilesc salariile în instituție?2018-11-29T15:15:39+02:00
Salarizarea personalului se face cu respectarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Transparența veniturilor salariale se face prin publicarea la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet de două ori pe an.  
 
Cum este organizată instituția?2018-11-29T15:14:17+02:00

Structura organizatorică reprezintă configurația internă a unei instituții sau autorități publice formată din  subdiviziuni organizatorice (direcții/servicii/birouri/compartimente de muncă). Structura organizatorică a Primăriei municipiului Cluj-Napoca poate fi consultată aici: https://primariaclujnapoca.ro/primarie/organigrama/

Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK