Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.

Proiect prioritar: Reabilitarea monumentului istoric Turnul Pompierilor.

Turnul pompierilor este situat în municipiul Cluj-Napoca, în zona centrală, pe strada Tipografiei nr. 17. Turnul este monument istoric, având codul CJ-II-a-A-07242 în lista Monumentelor Istorice din România. Denumit la început Turnul țesătorilor, acesta făcea parte din ansamblul celei a două incinte fortificate medievale a oraşului.

Propune: revitalizarea acestui monument, reintroducându-l în circuitul turistic și transformându-l într-un loc deschis pentru găzduirea evenimentelor culturale, permanente sau temporare. Se dorește ca obiectivul rezultat în urma acestui proiect să devină un element simbolic pentru energia concertată a tuturor clujenilor. Cu această ocazie, orașul recâștigă restaurarea unui nou monument istoric, a cărui valoare patrimonială se va pune în evidență, aducând un beneficiu atât zonei, prin ridicarea calității urbane, cât și orașului din punctul de vedere al prestigiului său turistic.

În urma implementării proiectului se vor realiza o serie de intervenții care să asigure pe de-o parte reabilitarea corectă a turnului, conform normelor contemporane de restaurare, cât și refuncționalizarea sa, în vederea creșterii atractivității și accesibilității în rândul publicului larg.

Rezultate așteptate: Noua funcțiune este de turn de belvedere. Ca utilizare, turnul va reprezenta un punct de atracție pentru public și pentru turiști, prin nivelul de belvedere de la partea superioară. Turnul va funcționa și ca un spațiu de vizitare, ce poate găzdui diverse expoziții permanente sau temporare, de foarte mici dimensiuni.

Traseul de vizitare este gândit să se realizeze prin intermediul unui ascensor de persoane, care accesează partea superioară a turnului, de unde se poate coborî la nivelele inferioare prin intermediul unei scări nou propuse, parcurgându-se în acest fel etapele istorice ale turnului.

Primăria Municipiului CLUJ-NAPOCA intenționează să depună în perioada următoare o cerere de finanțare în cadrul PROGRAMULUI REGIONAL NORD-VEST 2021-2027, Prioritatea 7: O regiune atractivă, Obiectiv specific 5.1: Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane în vederea restaurării, revitalizării si valorificării durabile a monumentului istoric identificat prin codul CJ-II-m-B-07268 – pavilion B, situat în b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 106 din municipiul Cluj-Napoca.

Proiectul se refera la intervenții asupra Corpului C2 (Pavilion B) și la amenajarea exterioara a terenului adiacent pe laturile est și sud. Asupra Pavilionului B se vor realiza lucrări de reabilitare, restaurare și valorificare durabilă, în acord cu statutul sau istoric și administrativ, în vederea realizării unui Centru Cultural. Lucrările propuse sunt menite să crească atractivitatea, funcționalitatea, accesibilitatea și să conformeze clădirea la cerințele fundamentale de calitate, la prevederile normativelor de proiectare în vigoare, să conserve, restaureze și sa protejeze elementele artistice și arhitecturale valoroase și sa crească eficiența energetica ale clădirii. Toate lucrările propuse vor fi subordonate posibilităților istorico – arhitectural – volumetrice și artistice.

Pentru realizarea investiției „Restaurare, revitalizare și valorificare durabilă a monumentului istoric în vederea realizării unui Centru Cultural identificat prin codul CJ-II-m-B-07268 – Pavilion B, situat în b-dul 21 Decembrie 1989, nr. 106 din Municipiul Cluj Napoca” sunt propuse următoarele intervenții:

  • Amenajarea unui centrul Cultural în clădirea C2-PAVILI0N B, prin lucrări de restaurare, revitalizare, consolidare si valorificare durabila

  • Refuncționalizarea parterului și a subsolului

  • Modernizarea, reabilitarea, restaurarea și/sau conservarea elementelor arhitecturale valoroase.

  • Reabilitarea anvelopei.

  • Restaurarea tuturor componentelor artistice din piatră, stucatură, etc.

  • Eliminarea cauzelor și degradărilor de fizica și biologia construcției

  • Înlocuirea și modernizarea instalațiilor, utilajelor și echipamentelor sanitare, electrice, termice și ventilare, instalații de detectare, semnalizare și avertizare incendiu, instalații de stingere incendiu, necesare funcționarii conform normelor și normativelor în vigoare

  • Realizarea iluminatului arhitectural.

  • Lucrări de creșterea confortului, eficientizarea energetică și reducerea consumurilor de utilități.

  • Sistematizarea pe verticală și amenajarea spatiilor exterioare adiacente

Prin lucrările propuse se vor conserva, restaura și pune în valoare elementele patrimoniale ale clădirii, componentele artistice deosebite, și se va îmbunătăți imaginea urbana în urma reabilitării fațadelor și a amenajărilor exterioare. Propunerile privind lucrările specifice de conservare și restaurare se vor realiza ținând cont de legislația și convențiile naționale și internaționale, în limita bunelor practici din domeniul restaurării și conservării monumentelor istorice, în vedere păstrării concepției, substanței originale și a estetici inițiale, prin intervenții reversibile, pentru a nu afecta caracterul și valoare monumentului istoric.

Durata de implementare estimativa a proiectului va fi de 36 luni, din care 24 luni pentru execuția lucrărilor, conform calendarului stabilit după semnarea contractului de finanțare.