Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.

Proiect prioritar: Reabilitarea monumentului istoric Turnul Pompierilor.

Turnul pompierilor este situat în municipiul Cluj-Napoca, în zona centrală, pe strada Tipografiei nr. 17. Turnul este monument istoric, având codul CJ-II-a-A-07242 în lista Monumentelor Istorice din România. Denumit la început Turnul țesătorilor, acesta făcea parte din ansamblul celei a două incinte fortificate medievale a oraşului.

Propune: revitalizarea acestui monument, reintroducându-l în circuitul turistic și transformându-l într-un loc deschis pentru găzduirea evenimentelor culturale, permanente sau temporare. Se dorește ca obiectivul rezultat în urma acestui proiect să devină un element simbolic pentru energia concertată a tuturor clujenilor. Cu această ocazie, orașul recâștigă restaurarea unui nou monument istoric, a cărui valoare patrimonială se va pune în evidență, aducând un beneficiu atât zonei, prin ridicarea calității urbane, cât și orașului din punctul de vedere al prestigiului său turistic.

În urma implementării proiectului se vor realiza o serie de intervenții care să asigure pe de-o parte reabilitarea corectă a turnului, conform normelor contemporane de restaurare, cât și refuncționalizarea sa, în vederea creșterii atractivității și accesibilității în rândul publicului larg.

Rezultate așteptate: Noua funcțiune este de turn de belvedere. Ca utilizare, turnul va reprezenta un punct de atracție pentru public și pentru turiști, prin nivelul de belvedere de la partea superioară. Turnul va funcționa și ca un spațiu de vizitare, ce poate găzdui diverse expoziții permanente sau temporare, de foarte mici dimensiuni.

Traseul de vizitare este gândit să se realizeze prin intermediul unui ascensor de persoane, care accesează partea superioară a turnului, de unde se poate coborî la nivelele inferioare prin intermediul unei scări nou propuse, parcurgându-se în acest fel etapele istorice ale turnului.