• LEGEA nr. 155 din 12 iulie 2010 cu modificările și completările ulterioare, poliției locale
 • HOTARARE nr. 1332 din 23 decembrie 2010 cu modificările și completările ulterioare – privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a poliției locale
 • LEGEA nr. 50 din 29 iulie 1991 rep., cu modificările și completările ulterioare – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGEA nr. 422 din 18 iulie 2001 rep., cu modificările și completările ulterioare – privind protejarea monumentelor istorice
 • LEGEA nr. 325 din 14 iulie 2006 cu modificările și completările ulterioare serviciului public de alimentare cu energie termică
 • LEGEA nr. 153 din 05 iulie 2011 cu modificările și completările ulterioare privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor
 • LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012 cu modificările și completările ulterioare a energiei electrice şi a gazelor naturale
 • LEGEA nr.185 din 25.06.2013 rep., cu modificările și completările ulterioare – privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate
 • LEGEA nr. 252 din 10 iunie 2003 – privind registrul unic de control
 • LEGEA nr. 196 din 20 iulie 2018 – privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari și administrarea condominiilor
 • LEGEA nr. 61 din 27 septembrie 1991 cu modificările și completările ulterioare – pentru sancţionarea faptelor de încãlcare a unor norme de convieţuire socialã, a ordinii şi liniştii publice
 • LEGEA nr. 60 din 23 septembrie 1991 rep., cu modificările și completările ulterioare – privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice
 • LEGEA nr.202 din 19 aprilie 2002 rep., cu modificările și completările ulterioare privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
 • LEGEA nr. 554 din 18 decembrie 2003 – privind măsuri pentru asigurarea aspectului estetic al Capitalei și a altor localități
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare – privind protecția mediului
 • LEGEA nr. 349 din 06 iunie 2002, cu modificările și completările ulterioarepentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 • LEGEA nr. 4 din 09 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 155/2001, cu modificările și completările ulterioare – privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fara stăpân
 • LEGEA nr. 205 din 26 mai 2004 rep., cu modificările și completările ulterioare – privind protecţia animalelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 30 aprilie 2002 rep., cu modificările și completările ulterioare – privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi
 • ORDONANŢĂ nr. 55 din 16 august 2002, cu modificările și completările ulterioare privind regimul juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul comunităţii
 • LEGEA nr. 421/2002, cu modificări – privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 19 august 2021 – privind regimul deşeurilor
 • LEGEA nr. 51 din 8 martie 2006 rep., cu modificările și completările ulterioare – serviciilor comunitare de utilitati publice
 • LEGEA nr. 101 din 25 aprilie 2006 rep., cu modificările și completările ulterioare – serviciului de salubrizare a localitatilor
 • LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996 rep. cu modificările și completările ulterioare privind locuintele
 • LEGEA nr. 92 din 10 aprilie 2007, cu modificările și completările ulterioareserviciilor de transport public local
 • LEGEA nr. 38 din 20 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioareprivind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere
 • LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006 rep., cu modificările și completările ulterioare privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • LEGEA nr. 145 din 21 octombrie 2014, cu modificările și completările ulterioare pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
 • HOTARARE nr. 348 din 18 martie 2004, cu modificările și completările ulterioare – privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice
 • HOTARARE Nr. 128 din 30 martie 1994 – privind unele masuri pentru asigurarea conditiilor de dezvoltare fizica si morala a elevilor si studentilor
 • ORDONANŢĂ nr. 2 din 11 august 2021 – privind depozitarea deşeurilor
 • LEGEA nr. 249 din 28 octombrie 2015, cu modificările și completările ulterioare privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje
 • ORDONANTA nr. 99 din 29 august 2000, cu modificările și completările ulterioare privind comercializarea produselor si serviciilor de piata
 • ORDONANTA nr. 43 din 28 august 1997, cu modificările și completările ulterioare – privind regimul drumurilor
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 195 din 12 decembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare – privind circulatia pe drumurile publice
 • HOTARARE nr. 1391 din 04 octombrie 2006 – privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
 • ORDONANTA nr. 21 din 30 ianuarie 2002, cu modificările și completările ulterioare privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale
 • LEGEA nr. 24 din 15 ianuarie 2007 rep., cu modificările și completările ulterioare – privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor
 • HOTĂRÂRE nr. 856 din 16 august 2002, cu modificările și completările ulterioare – privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase
 • LEGEA NR. 62 din 9 martie 2018, cu modificările şi completările ulterioareprivind combaterea buruienii ambrozia
 • HOTĂRÂRE nr. 707 din data de 5 septembrie 2018, cu modificările și completările ulterioare – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia.