Începând din toamna anului trecut, clujenii cu venituri reduse au posibilitatea să depună cereri la sediul DASM, de pe strada Venus fn, în vederea obținerii de tratamente stomatologice gratuite.

Prin derularea Programului „Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie”, adoptat prin HCL nr.880/2017, Primăria Cluj-Napoca urmărește îmbunătățirea stării de sănătate a persoanelor și familiilor vulnerabile, marginalizate social sau expuse riscului marginalizării şi excluziunii sociale.

Pentru fiecare potențial beneficiar se va întocmi un dosar cu acte doveditoare privind eligibilitatea acestui în acest program.

Persoanele din grupul țintă vor putea beneficia de servicii medicale prevăzute în pachetul minimal și pachetul de servicii medicale de bază în ambulatoriul de specialitate pentru medicină dentară, conform legislației în vigoare.

Implementarea Programului multianual ”Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie” se realizează pe baza unui parteneriat încheiat între Primăria municipiului Cluj-Napoca și Direcția de Asistență Socială și Medicală, pe de o parte, și Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, prin Facultatea de Medicină Dentară și Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, pe de altă parte, care se va derula până în anul 2020.

Beneficiarii programului trebuie să aibă domiciliul în Cluj-Napoca și să se încadreze în una dintre următoarele categorii sociale:

a) pensionari (limită de vârstă, de invaliditate) ale căror venituri cumulate din pensii și alte drepturi de asigurări sociale nu depășesc 1000 lei;

b) persoane cu dizabilități, încadrate în grad de handicap grav și accentuat;

c) șomeri care beneficiază de indemnizație de șomaj de până la 700 lei și șomeri neindemnizați, aflați în evidențele AJOFM Cluj;

d) persoane fără venituri sau cu venituri reduse, aflate în evidențele Direcției de Asistență Socială și Medicală, care beneficiază de venit minim garantat, alocație de susținere a familiei, masă la cantina de ajutor social, în condițiile legii.