Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru perioada 2021-2030 a fost a fost aprobat prin HCL nr. 2/2022.

Elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru perioada 2021-2030 al Zonei Metropolitane Cluj-Napoca a avut în vedere contextul strategic existent la nivel global și european, precum și preocupările ce vizează mobilitatea urbană și transportul identificate pe plan internațional.

Mobilitatea și transportul reprezintă factori esențiali pentru mediu, economie și pentru o calitate a vieții crescută, fiind abordate în multiple documente strategice, în special din punct de vedere al obiectivelor de reducere a emisiilor de carbon, acestea ocupând un loc din ce în ce mai important pe agendele instituțiilor europene.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru perioada 2021-2030 a fost elaborat de către consorțiul format din companiile de consultanță și planificare Civitta Strategy & Consulting S.A. și TTL Planning SRL, cu supervizarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a fost elaborat printr-o abordare transparentă şi participativă. În toate etapele de elaborare a P.M.U.D au fost consultaţi actorii relevanţi, cetăţeni şi reprezentanţi ai societăţii civile, operatori de transport public şi operatori economici din teritoriul studiat, au fost aplicate chestionare și sondaje de opinie.

Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de tramvaie – Etapa 1 – Faza 1 – Cod SMIS 126055

Primăria Municipiului Cluj-Napoca anunţă finalizarea proiectului de înnoire a flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziţionarea de tramvaie – Etapa 1 – Faza 1.

Tramvaiele sunt achiziționate prin Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectiv specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul proiectului „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziţionarea de tramvaie – Etapa 1 – Faza 1”. Valoarea contractului de finanțare, pentru achiziționarea celor 8 tramvaie, este de 74.097.560,50 lei.

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziţionarea şi darea în exploatare a 8 tramvaie, având la bază Planului de Mobilitate Urbană Durabilă aprobat. Acesta se realizează prin înlocuirea a 8 tramvaie vechi şi poluante utilizate în sistemului urban de transport de călători, cu tramvaie noi, silenţioase şi de înaltă eficienţă energetică.

Această măsură asigură un serviciu eficient de transport public de călători, cu confort sporit, reducerea numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) şi pe cale de consecinţă, reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transporturi.

Implementarea proiectului a adus multiple avantaje utilizatorilor serviciilor de transport în comun, precum și orașului, în ansamblul său, prin următoarele rezultate concrete:

·         Îmbunătăţirea calităţii călătoriilor cu transportul public, prin creşterea standardelor de calitate şi siguranţă în utilizarea acestor moduri de transport;

·         Scurtarea timpului de călătorie pentru transportul public, fără a înrăutăţi condiţiile de trafic în aria de studiu şi în afara acesteia;

·         Reducerea congestiei din traficul rutier, a accidentelor şi a impactului negativ asupra mediului, prin scăderea cotei modale a transportului privat cu autoturismele.

Totodată, impactul preconizat al investiției la nivelul municipiului Cluj-Napoca și al regiunii constă în următoarele:

·         Reducerea emisiilor de echivalent CO2 în municipiul Cluj-Napoca, prin scăderea acestora cu 1.187 to echivalent CO2/an, în primul an de după finalizarea proiectului;

·         Tot în primul an de după finalizarea proiectului, numărul de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători va crește cu 3619 persoane, iar deplasările cu autoturismele proprii va scădea, în medie, cu 2.445,58 de deplasări.

Bugetul total al proiectului este de 74.098.560,50 lei, incluzând T.V.A. Din bugetul prevăzut, 52.297.176,25 lei reprezintă finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, iar 1.230.521,80 lei reprezintă contribuția Municipiului Cluj-Napoca.

Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de tramvaie – Etapa 1 – Faza 2 – Cod SMIS 126056

Primăria Municipiului Cluj-Napoca anunţă finalizarea proiectului de înnoire a flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziţionarea de tramvaie – Etapa 1 – Faza 2.

Tramvaiele sunt achiziționate prin Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectiv specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul proiectului „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziţionarea de tramvaie – Etapa 1 – Faza 2”. Valoarea contractului de finanțare, pentru achiziționarea celor 8 tramvaie, este de 73.992.305 lei.

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziţionarea şi darea în exploatare a 8 tramvaie, având la bază Planului de Mobilitate Urbană Durabilă aprobat. Acesta se realizează prin înlocuirea a 8 tramvaie vechi şi poluante utilizate în sistemului urban de transport de călători, cu tramvaie noi, silenţioase şi de înaltă eficienţă energetică.
Această măsură asigură un serviciu eficient de transport public de călători, cu confort sporit, reducerea numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) şi pe cale de consecinţă, reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transporturi.

Implementarea proiectului a adus multiple avantaje utilizatorilor serviciilor de transport în comun, precum și orașului, în ansamblul său, prin următoarele rezultate concrete:

·         Îmbunătăţirea calităţii călătoriilor cu transportul public, prin creşterea standardelor de calitate şi siguranţă în utilizarea acestor moduri de transport;

·         Scurtarea timpului de călătorie pentru transportul public, fără a înrăutăţi condiţiile de trafic în aria de studiu şi în afara acesteia;

·         Reducerea congestiei din traficul rutier, a accidentelor şi a impactului negativ asupra mediului, prin scăderea cotei modale a transportului privat cu autoturismele.

Totodată, impactul preconizat al investiției la nivelul municipiului Cluj-Napoca și al regiunii constă în următoarele:

·         Reducerea emisiilor de echivalent CO2 în municipiul Cluj-Napoca, prin scăderea acestora cu 1.187 to echivalent CO2/an, în primul an de după finalizarea proiectului;

Tot în primul an de după finalizarea proiectului, numărul de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători va crește cu 3619 persoane, iar deplasările cu autoturismele proprii va scădea, în medie, cu 2.445,58 de deplasări.

Bugetul total al proiectului este de 73.992.305 lei, incluzând T.V.A. Din bugetul prevăzut,    52.207.709,07 lei reprezintă finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, iar 1.228.416,69 lei reprezintă contribuția Municipiului Cluj-Napoca.

Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de tramvaie – Etapa 1 – Faza 3 – Cod SMIS 126057

Primăria Municipiului Cluj-Napoca anunţă finalizarea proiectului de înnoire a flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziţionarea de tramvaie – Etapa 1 – Faza 3.
Tramvaiele sunt achiziționate prin Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectiv specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul proiectului „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziţionarea de tramvaie – Etapa 1 – Faza 3”. Valoarea contractului de finanțare, pentru achiziționarea celor 8 tramvaie, este de 73.992.305 lei.

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziţionarea şi darea în exploatare a 8 tramvaie, având la bază Planului de Mobilitate Urbană Durabilă aprobat. Acesta se realizează prin înlocuirea a 8 tramvaie vechi şi poluante utilizate în sistemului urban de transport de călători, cu tramvaie noi, silenţioase şi de înaltă eficienţă energetică.

Această măsură asigură un serviciu eficient de transport public de călători, cu confort sporit, reducerea numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) şi pe cale de consecinţă, reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transporturi.

Implementarea proiectului a adus multiple avantaje utilizatorilor serviciilor de transport în comun, precum și orașului, în ansamblul său, prin următoarele rezultate concrete:

·        Îmbunătăţirea calităţii călătoriilor cu transportul public, prin creşterea standardelor de calitate şi siguranţă în utilizarea acestor moduri de transport;

·        Scurtarea timpului de călătorie pentru transportul public, fără a înrăutăţi condiţiile de trafic în aria de studiu şi în afara acesteia;

·        Reducerea congestiei din traficul rutier, a accidentelor şi a impactului negativ asupra mediului, prin scăderea cotei modale a transportului privat cu autoturismele.

Totodată, impactul preconizat al investiției la nivelul municipiului Cluj-Napoca și al regiunii constă în următoarele:

·        Reducerea emisiilor de echivalent CO2 în municipiul Cluj-Napoca, prin scăderea acestora cu 1.187 to echivalent CO2/an, în primul an de după finalizarea proiectului;

·        Tot în primul an de după finalizarea proiectului, numărul de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători va crește cu 3619 persoane, iar deplasările cu autoturismele proprii va scădea, în medie, cu 2.445,58 de deplasări.

Bugetul total al proiectului este de 73.992.305 lei, incluzând T.V.A. Din bugetul prevăzut,    52.207.709,07 lei reprezintă finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, iar 1.228.416,69 lei reprezintă contribuția Municipiului Cluj-Napoca.

În data de 31 octombrie 2018, Primăria Municipiului Cluj-Napoca a semnat contractul de finanțare pentru achiziționarea a 30 autobuze electrice.

Autobuzele electrice sunt achiziționate prin Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa de prioritare 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectiv specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul proiectului „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziţionarea de autobuze electrice”. Valoarea contractului de finanțare, pentru achiziționarea celor 30 autobuze electrice, este de 85.129.227,42 lei. Termenul de livrare a noilor tramvaie este de 9 luni de zile de la data intrării în vigoare a contractului.

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziţionarea şi darea în exploatare a 30 autobuze electrice, având la bază Planului de Mobilitate Urbană Durabilă aprobat. Acesta se realizeaza prin înlocuirea a 30 autobuze vechi, cu norme de poluare non-euro și Euro 2, utilizate în sistemului urban de transport de călători și echipate cu motoare diesel, cu autobuze noi, dotate cu grup propulsor electric..

Această măsură asigură un serviciu eficient de transport public de călători, cu confort sporit, reducerea numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) şi pe cale de consecinţă, reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transporturi.

Avantajele implementării acestui nou tip de vehicul pentru transportul în comun sunt următoarele:

 • Îmbunătăţirea calităţii călătoriilor cu transportul public, prin creşterea standardelor de calitate şi siguranţă în utilizarea acestor moduri de transport;

• Scurtarea timpului de călătorie pentru transportul public, fără a înrăutăţi condiţiile de trafic în aria de studiu şi în afara acesteia;

• Reducerea congestiei din traficul rutier, a accidentelor şi a impactului negativ asupra mediului prin scăderea cotei modale a transportului privat cu autoturismele.

Prin implementarea proiectului se preconizează reducerea emisiilor de echivalent CO2 în municipiul Cluj-Napoca, prin scăderea acestora cu 501 t. echivalent CO2/an în primul an de după finalizarea proiectului. Totodată va conduce și la creșterea numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători din municipiul Cluj-Napoca, cu un număr de 19.210 pasageri în primul an de după finalizarea proiectului. De asemenea se va înregistra o scădere anuală de 12.979 deplasări cu autorismele proprii.

Proiect prioritar: Drumul Trans-Regio Gilău-Apahida, TR Feleac, indicativ ET35, cod proiect RTR098, RTR099.

Propune:

Municipiul Cluj-Napoca, pol de creștere conform HG 98/2008, a realizat Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) pentru perioada 2016-2030. Acest studiu a fost elaborat în perioada 2015 – 2016, cu sprijinul consultanților Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), sub asistența tehnică a JASPERS, în cadrul proiectului finanțat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP).

PMUD Cluj-Napoca 2016 – 2030 a subliniat oportunitatea, necesitatea și urgența realizării acestei investiții în infrastructura rutieră de interes național. În urma studiilor efectuate a rezultat necesitatea și utilitatea construcției unei centuri metropolitane extinse pentru Cluj-Napoca, evidențiind că până în 2030 aceasta ar fi deja încărcată cu un volum de trafic de până la 85% din capacitate (adică mai mult decât oricare autostradă din România), chiar în varianta în care aceasta ar fi realizată în profil de autostradă sau drum expres.

Rezultate așteptate: Construcția unui drum cu două benzi pe sens, separator median, intersecții denivelate și acces integral controlat, format din două tronsoane, lungime totală 38.30 km.

Proiect prioritar: ”Creșterea spațiului pietonal în zona urbană – reabilitare extindere zonă pietonală/velo – Piața Lucian Blaga, str. Napoca, str. Petru Maior, str. Emil Isac ”.

Propune: reamenajarea urbanistică a străzilor (cca. 20.000 mp) situate în zona centrală a municipiului prin creșterea spațiului urban destinat pietonilor și bicicliștilor. Piața este unul dintre cele mai cunoscute locuri ale Clujului, în care vechiul şi noul se îngemănează într-un ansamblu arhitectural alcătuit din construcţii aparţinând sfârşitului veacului al XIX. Zona este dezvoltată istoric, cu foarte multe puncte de interes turistic, dar şi de tip administrativ şi de cumpărături.

 • diminuarea parcărilor în zona vizată (cu asigurarea unor locuri de parcare pentru persoanele cu mobilitate redusă și riverani).
 • redimensionarea profilurilor stradale;
 • lărgirea spațiului pietonal și schimbarea pavajelor aferente spațiului pietonal;
 • reorganizarea fluxurilor de trafic;
 • amenajarea/crearea de piste de biciclete;
 • amplasarea de mobilier stradal pentru odihnă (bănci, cișmele) şi a unor obiecte de artă stradală, bine integrate contextului urban pe tot parcursul vizat;
 • crearea de noi spații verzi – aliniamente de pomi/ plantare flori;
 • iluminat public stradal și pietonal – de tip leduri.

Proiect prioritar: ”Amenajarea de benzi dedicate transportului public în comun – ETAPA I”

Propune: Reducerea traficului congestionat care este cauzat de vehiculele care stau în intersecții și are ca rezultat un sistem public de transport foarte lent și devieri majore de la programul stabilit. Această problemă scade eficiența, calitatea și atractivitatea sistemului public de transport. Axa Est-Vest este coloana principală a sistemului de transport public, fiind străbătută de cca. 65 de autobuze și troleibuze pe oră pe fiecare din cele 2 direcții, cu un potențial de a transporta, în condiții teoretice ideale, 8500 de oameni pe oră pe fiecare direcție.

Efectele pozitive vor consta în segregarea fizică a benzilor va permite accesul și vehiculelor de urgență sau utilitare, prin descurajarea folosirii acestora de către celelalte vehicule. Benzile dedicate mijloacelor de transport în comun nu implică sacrificarea unor locuri de parcare sau a infrastructurii de trotuare sau benzi dedicate bicicliștilor.

Proiect prioritar: ”Creșterea și îmbunătățirea spațiului pietonal în zona urbană: reabilitare și extindere zona pietonală Piața Unirii”.

Suprafață aproximativă modernizată prin proiect: 12.000 mp, în lungime totală de 725 ml:

 • Latura vestică, lungime de 196 ml, aprox 4400 mp (suprafata carosabila – strict pt aprovizionare zona cafenele – 1100 mp) – pietonalizare confirgurată în terase, reorganizarea componenței vegetale, marcare zona de repaos, gastronomie și zona liberă a pieței.
 • Latura nordică, lungime de 183 ml aprox 2800 mp – traseul se realiniază și se corelează cu proiectul de reamenajare a străzii Memorandulmului, pe ambele sensuri de mers vor fi benzi dedicate transportului în comun și vor permite circulația bicicletelor.
 • Latura sudică – lungime de 130 ml, aprox 2000 mp – se elimină parcările din dreptul Băncii Naționale, pavaje, iluminat, mobilier urban.
 • Latura estică, lungime de 213 ml, aprox 2800 mp – reconfigurarea circulației (până la etapa 3 – pietonalizarea completă), benzi de biciclete, iluminat pietonal, aliniament de arbori.
 • Mobilier urban contemporan, modern.
 • Iluminat ambiental, festiv decorativ, arhitectural și public, modernizat cu surse LED cu componente de comunicație wireless și componente electronice.
 • Reorganizarea vegetației – arborii plantați au caracteristici noi, fiind rezistenți la condițiile specifice mediului poluant. Reorganizarea vegetației are ca scop și eliberarea câmpurilor vizuale asupra Catedralei Sf. Mihail precum și spre latura Vest.

Proiect prioritar: ”Proiect integrat de revitalizare a culoarului Râului someș (RETHINKING SOMEȘ)”

Proiectul propune ca acțiuni revitalizarea spațiului urban prin:

 • crearea unei rețele importante de spații publice, cu caracter peisager, dezvoltarea de funcțiuni specifice vecinătățății cu apa;
 • îmbunătățirea/modernizarea/construcția de infrastructură pentru mersul pe jos, ciclism și utilizare recreativă – crearea de coridoare verzi cu caracter pietonal şi de agrement;
 • îmbunătățirea deplasărilor pietonale, inclusiv prin reabilitarea și modernizarea pasarelelor pietonale de-a lungul cursului râului și crearea de noi trasee și punți de legătură (spre exemplificare Podul Nemților);
 • extinderea infrastructurii pentru biciclete;
 • utilizarea resurselor naturale în scop recreativ;
 • remodelarea conceptuală a râului și a frontului de apă;
 • noi mijloace de utilizare a apei și malurilor;
 • întărirea relației dintre axul natural și spațiile urbane pe care le parcurge.