Hotărâri de consiliu

local în Cluj-Napoca

2022
16 iunie 2022

Hotărârea 466/2022

2022-06-17T08:32:50+03:00

Aprobarea unor măsuri de organizare, funcționare și finanțare a Creșei pentru Educație Timpurie Cluj-Napoca, urmare a reorganizării ca unitate de învățământ cu personalitate juridică.

Hotărârea 466/20222022-06-17T08:32:50+03:00
2022
16 iunie 2022

Hotărârea 465/2022

2022-06-17T08:31:13+03:00

Modificarea Anexelor 1 și 2 la Hotărârea nr. 113/2020 (unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Direcției de Asistență Socială și Medicală).

Hotărârea 465/20222022-06-17T08:31:13+03:00
2022
7 iunie 2022

Hotărârea 464/2022

2022-06-15T14:42:04+03:00

Acordarea sporului pentru condiții de muncă pentru salariații (funcționari publici și personal contractual) care fac parte din familia ocupațională de funcții bugetare „Administrație” și pentru salariații care fac parte din familia ocupațională de funcții bugetare „Sănătate și asistență socială” din cadrul Direcției de Asistență Socială și Medicală.

Hotărârea 464/20222022-06-15T14:42:04+03:00
2022
7 iunie 2022

Hotărârea 463/2022

2022-06-15T14:42:15+03:00

Alocarea sumei de 45.000 lei de la bugetul pe anul 2022 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării de ghiozdane și rechizite pentru un număr de 450 de copii proveniți din familii defavorizate.

Hotărârea 463/20222022-06-15T14:42:15+03:00
2022
7 iunie 2022

Hotărârea 462/2022

2022-06-15T14:42:27+03:00

Acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 de lei, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Hotărârea 462/20222022-06-15T14:42:27+03:00
2022
7 iunie 2022

Hotărârea 461/2022

2022-06-15T14:42:36+03:00

Repartizarea și numirea unui reprezentant al consiliului local în Consiliul de adiministrație al Creșei pentru Educație Timpurie din municipiul Cluj-Napoca.

Hotărârea 461/20222022-06-15T14:42:36+03:00
2022
7 iunie 2022

Hotărârea 460/2022

2022-06-15T14:42:56+03:00

Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 178/2020 (încetarea aplicării taxei speciale de transport public local și aprobarea prețurilor practicate de către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.), în sensul modificării prețurilor practicate de către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

Hotărârea 460/20222022-06-15T14:42:56+03:00
2022
7 iunie 2022

Hotărârea 459/2022

2022-06-15T14:43:08+03:00

Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 593/2019 (aprobarea tarifelor pentru activitatea Centrului de gestionare a câinilor fără stăpân din cadrul R.A.D.P. Cluj-Napoca).

Hotărârea 459/20222022-06-15T14:43:08+03:00
2022
7 iunie 2022

Hotărârea 458/2022

2022-06-15T14:44:06+03:00

Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 393/2019 (aprobarea tarifelor distincte pentru activitatea de salubrizare menajeră pe raza municipiului Cluj-Napoca, urmare intrării în vigoare a O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a O.U.G. nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 31/2019), astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 991/2019 și Hotărârea nr. 640/2020.

Hotărârea 458/20222022-06-15T14:44:06+03:00
2022
7 iunie 2022

Hotărârea 457/2022

2022-06-15T14:44:18+03:00

Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 23.06.2022, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 24.06.2022, ora 14 (a doua convocare).

Hotărârea 457/20222022-06-15T14:44:18+03:00
2022
7 iunie 2022

Hotărârea 456/2022

2022-06-15T14:44:27+03:00

Prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii la S.C. Cluj Innovation Park S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, dar nu mai mult de două luni, conform art. 64¹ alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea 456/20222022-06-15T14:44:27+03:00
2022
7 iunie 2022

Hotărârea 455/2022

2022-06-15T14:44:39+03:00

Numirea administratorilor în Consiliul de administrație al Societății Comerciale Termoficare Napoca S.A.

Hotărârea 455/20222022-06-15T14:44:39+03:00
2022
7 iunie 2022

Hotărârea 454/2022

2022-06-15T14:33:50+03:00

Numirea administratorilor în Consiliul de administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Hotărârea 454/20222022-06-15T14:33:50+03:00
2022
Documentații de urbanism aprobate
7 iunie 2022

Hotărârea 453/2022

2022-06-15T14:36:49+03:00

Modificarea parțială a documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Deciziei Civile nr. 1445/2021 a Curții de Apel Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 2110/117/2019*.

Hotărârea 453/20222022-06-15T14:36:49+03:00
2022
Documentații de urbanism aprobate
7 iunie 2022

Hotărârea 452/2022

2022-06-15T14:38:24+03:00

Modificarea parțială a documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 1089/2021 a Tribunalului Cluj, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 1060/2021 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosarul nr. 2111/117/2019.

Hotărârea 452/20222022-06-15T14:38:24+03:00
2022
Documentații de urbanism aprobate
7 iunie 2022

Hotărârea 451/2022

2022-06-21T10:29:19+03:00

Aprobarea MASTERPLAN – Zona industrială B-dul Muncii sud și teritoriile adiacente.

Hotărârea 451/20222022-06-21T10:29:19+03:00
2022
Documentații de urbanism aprobate
7 iunie 2022

Hotărârea 450/2022

2022-06-21T10:29:28+03:00

Aprobarea P.U.Z. – Corectare limită între U.T.R. ZCP_M4 și U.T.R. SZCP_Is, str. George Coșbuc nr. 4-6; beneficiari: Petri Nicolae și Petri Daniela Denisa.

Hotărârea 450/20222022-06-21T10:29:28+03:00
2022
Documentații de urbanism aprobate
7 iunie 2022

Hotărârea 449/2022

2022-06-21T10:29:48+03:00

Aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiuni mixte (prin extindere și etajare locuință) P+2E, str. Mărășești nr. 78; beneficiari: Mureșan Corneliu Sergiu și Mureșan Debora Vetuța.

Hotărârea 449/20222022-06-21T10:29:48+03:00
2022
Documentații de urbanism aprobate
7 iunie 2022

Hotărârea 448/2022

2022-06-24T14:19:02+03:00

Aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială S+P+E, str. Prof. Nicolae Mărgineanu nr. 25; beneficiari: Birtaș Viorel Teofil și Birtaș Angela Victoria.

Hotărârea 448/20222022-06-24T14:19:02+03:00
2022
Documentații de urbanism aprobate
7 iunie 2022

Hotărârea 447/2022

2022-06-21T10:30:10+03:00

Aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială P+E, amenajări exterioare, str. Octav Băncilă nr. 24A; beneficiară: Nipo Imobconstruct S.R.L.

Hotărârea 447/20222022-06-21T10:30:10+03:00
2022
Documentații de urbanism aprobate
7 iunie 2022

Hotărârea 446/2022

2022-06-24T14:19:27+03:00

Aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială D+P+M, str. Aurel Ciupe nr. 4; beneficiară: Varodi-Abrudan Monica.

Hotărârea 446/20222022-06-24T14:19:27+03:00
2022
Documentații de urbanism aprobate
7 iunie 2022

Hotărârea 445/2022

2022-06-21T10:30:27+03:00

Aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială S+P+E+M, str. Amos Frâncu nr. 6A; beneficiari: Weber Tibor Rudolf și Weber Csiky Borka Boglarka.

Hotărârea 445/20222022-06-21T10:30:27+03:00
2022
Documentații de urbanism aprobate
7 iunie 2022

Hotărârea 444/2022

2022-06-21T10:30:36+03:00

Aprobarea P.U.D. – Extindere și etajare locuință unifamilială în vederea realizării a două unități locative, S+P+E, str. Răsăritului nr. 17; beneficiar: Asoltanei Ionuț.

Hotărârea 444/20222022-06-21T10:30:36+03:00
Documentații de urbanism aprobate
7 iunie 2022

Hotărârea 443/2022

2022-06-21T10:30:45+03:00

Aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială (S)+P+E, str. Doinei nr. 45G provizoriu; beneficiare: S.C. Dezimo Clu S.R.L. și SC. Imoinstant S.R.L.

Hotărârea 443/20222022-06-21T10:30:45+03:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK