Hotărâri de consiliu

local în Cluj-Napoca

5 noiembrie 2018

Hotărârea 998/2018

Trecerea din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul privat al acestuia și demolarea unei părți din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Războieni nr. 67.

5 noiembrie 2018

Hotărârea 997/2018

Includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a unui teren în suprafață de 7505 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, aleea Herculane nr. 13, aferent Grădiniței cu Program Prelungit Micul Prinț.

5 noiembrie 2018

Hotărârea 996/2018

Aprobarea Documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare coridoare pietonale: Strada Molnar Piuariu Cluj-Napoca”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

5 noiembrie 2018

Hotărârea 995/2018

Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Modernizare și amenajare Piața Unirii – etapa 2”.

1 noiembrie 2018

Hotărârea 994/2018

Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Achiziția a 25 de autobuze electrice articulate cu încărcare în mers pe linia de troleibuze”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puțin poluante în transportul public local de persoane.

1 noiembrie 2018

Hotărârea 993/2018

Aprobarea Studiului de oportunitate pentru înnoirea flotei de transport prin achiziționarea mijloacelor de transport public – autobuze electrice articulate cu încărcare în mers pe linia de troleibuze.

1 noiembrie 2018

Hotărârea 992/2018

Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de modernizare b-dul 21 Decembrie 1989: Realizare benzi dedicate transportului public în comun – Etapa 1 (inclusiv lucrări de infrastructură, amenajare spațiu public, semaforizare, iluminat public și mobilier urban)”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

1 noiembrie 2018

Hotărârea 991/2018

Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2019, a Hotărârii nr. 1041/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. David Francisc nr. 21).

1 noiembrie 2018

Hotărârea 990/2018

Însușirea Documentației tehnice, de primă înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Baba Novac nr. 35.

1 noiembrie 2018

Hotărârea 989/2018

Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale ordinare a acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 22.11.2018, ora 12.

1 noiembrie 2018

Hotărârea 988/2018

Includerea imobilului Drum, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

1 noiembrie 2018

Hotărârea 987/2018

Includerea imobilului strada Bicaz în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

1 noiembrie 2018

Hotărârea 986/2018

Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Bolyai János din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

1 noiembrie 2018

Hotărârea 985/2018

Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Șesului din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

1 noiembrie 2018

Hotărârea 984/2018

Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Cantonului din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

1 noiembrie 2018

Hotărârea 983/2018

Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Nădășel din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

1 noiembrie 2018

Hotărârea 982/2018

Acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei de la bugetul local pe anul 2018 cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

1 noiembrie 2018

Hotărârea 981/2018

Modificarea Hotărârii nr. 959/2018 (aprobarea numărului de burse aferent semestrului I al anului școlar 2018-2019, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat).

1 noiembrie 2018

Hotărârea 980/2018

Modificarea Anexelor 1 și 2 ale Hotărârii nr. 24/2018 (aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar, cu personalitate juridică și cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul școlar 2018-2019).

1 noiembrie 2018

Hotărârea 979/2018

Modificarea Anexei Hotărârii nr. 492/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 562/2016, nr. 594/2016, nr. 551/2017, nr. 888/2017 și nr. 912/2018 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din grădinițele de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca).

1 noiembrie 2018

Hotărârea 978/2018

Modificarea Anexei Hotărârii nr. 491/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 561/2016, nr. 593/2016, nr. 550/2017 și nr. 887/2017 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca).

1 noiembrie 2018

Hotărârea 977/2018

Modificarea Anexei Hotărârii nr. 490/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 560/2016, nr. 592/2016, nr. 549/2017, nr. 886/2017 și nr. 911/2018 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

1 noiembrie 2018

Hotărârea 976/2018

Modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017, nr. 885/2017, nr. 978/2017 și nr. 33/2018 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

1 noiembrie 2018

Hotărârea 975/2018

Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2019, a Hotărârii nr. 1048/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36A, 36B, 37, 38, 39 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 83-87).

Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?


Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?