Hotărâri de consiliu

local în Cluj-Napoca

2020
30 martie 2020

Hotărârea 174/2020

2020-04-02T09:27:55+03:00

Modificarea și completarea Hotărârii nr. 89/2008 (acordarea ajutoarelor de urgență).

Hotărârea 174/20202020-04-02T09:27:55+03:00
2020
30 martie 2020

Hotărârea 173/2020

2020-04-02T09:27:10+03:00

Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020.

Hotărârea 173/20202020-04-02T09:27:10+03:00
2020
23 martie 2020

Hotărârea 172/2020

2020-03-27T10:56:24+03:00

Modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 145/2017 (aprobarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism și a subcomisiilor acesteia, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei).

Hotărârea 172/20202020-03-27T10:56:24+03:00
2020
23 martie 2020

Hotărârea 171/2020

2020-03-27T10:54:27+03:00

Aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al Direcției Generale Poliția locală a municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2020.

Hotărârea 171/20202020-03-27T10:54:27+03:00
2020
23 martie 2020

Hotărârea 170/2020

2020-03-27T10:52:11+03:00

Alocarea sumei de 150.000 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2020, pentru Asociația ”Sfântul Nectarie” Cluj – Centrul de Îngrijiri Paleative ”Sfântul Nectarie” Cluj, în vederea realizării proiectului ”Numai împreună putem alina suferința”.

Hotărârea 170/20202020-03-27T10:52:11+03:00
2020
23 martie 2020

Hotărârea 169/2020

2020-03-27T10:51:07+03:00

Alocarea sumei de 55.000 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2020, pentru Fundația Părinți din România, în vederea realizării proiectului ”PEDITEL 1791 – Sfat medical pediatric prin telefon, gratuit, nonstop. Telemedicina salvează vieți”.

Hotărârea 169/20202020-03-27T10:51:07+03:00
2020
23 martie 2020

Hotărârea 168/2020

2020-03-27T10:49:23+03:00

Alocarea sumei de 20.000 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2020, pentru Asociația Alianța Română de Prevenție a Suicidului, în vederea realizării proiectului ”La un apel distanță de speranță!”.

Hotărârea 168/20202020-03-27T10:49:23+03:00
2020
23 martie 2020

Hotărârea 167/2020

2020-03-27T10:48:24+03:00

Alocarea sumei de 130.000 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2020, pentru Fundația ”Familia Sfântă” – Policlinica fără plată, în vederea realizării proiectului ,,Cheltuieli de întreținere și funcționare Fundația Familia Sfântă”.

Hotărârea 167/20202020-03-27T10:48:24+03:00
2020
23 martie 2020

Hotărârea 166/2020

2020-03-27T10:47:10+03:00

Alocarea sumei de 2.215.615 lei din bugetul pe anul 2020 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, pentru acordarea de subvenții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea 166/20202020-03-27T10:47:10+03:00
2020
23 martie 2020

Hotărârea 165/2020

2020-03-27T10:45:48+03:00

Acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1000 lei, din bugetul local pe anul 2020, pentru 100 de cupluri clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Hotărârea 165/20202020-03-27T10:45:48+03:00
2020
23 martie 2020

Hotărârea 164/2020

2020-03-27T10:42:41+03:00

Acordarea unei diplome și a unui premiu în valoare netă de 2000 lei, de la bugetul local pe anul 2020, persoanelor care împlinesc vârsta de 100 de ani și au domiciliul în municipiul Cluj-Napoca.

Hotărârea 164/20202020-03-27T10:42:41+03:00
2020
23 martie 2020

Hotărârea 163/2020

2020-03-27T10:40:33+03:00

Acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1000 lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Hotărârea 163/20202020-03-27T10:40:33+03:00
2020
23 martie 2020

Hotărârea 162/2020

2020-03-27T10:35:22+03:00

Aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice, Școala Gimnazială Nicolae Iorga”.

Hotărârea 162/20202020-03-27T10:35:22+03:00
2020
23 martie 2020

Hotărârea 161/2020

2020-03-27T10:34:25+03:00

Aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice, Liceul Onisifor Ghibu, clasele V-VIII”.

Hotărârea 161/20202020-03-27T10:34:25+03:00
2020
23 martie 2020

Hotărârea 160/2020

2020-03-27T10:31:39+03:00

Încheierea unui act adițional la Acordul de asociere aprobat prin Hotărârea nr. 1099/2018.

Hotărârea 160/20202020-03-27T10:31:39+03:00
2020
23 martie 2020

Hotărârea 159/2020

2020-03-27T10:31:16+03:00

Completarea Anexei la Hotărârea nr. 440/2019 (aprobarea prețurilor practicate de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca pentru activitatea de „Modernizare, reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri” de pe raza municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost completată prin Hotărârea nr. 987/2019.

Hotărârea 159/20202020-03-27T10:31:16+03:00
2020
23 martie 2020

Hotărârea 158/2020

2020-03-27T10:30:33+03:00

Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 7.04.2020, ora 11 (prima convocare) și, respectiv, 8.04.2020, ora 11 (a doua convocare) și în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 7.04.2020, ora 11:30 (prima convocare) și, respectiv, 8.04.2020, ora 11:30 (a doua convocare).

Hotărârea 158/20202020-03-27T10:30:33+03:00
2020
23 martie 2020

Hotărârea 157/2020

2020-03-27T10:29:20+03:00

Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Cluj Innovation Park S.A. din data de 30.03.2020, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 31.03.2020, ora 10 (a doua convocare).

Hotărârea 157/20202020-03-27T10:29:20+03:00
2020
23 martie 2020

Hotărârea 156/2020

2020-03-30T15:57:19+03:00

Aprobarea P.U.Z. de restructurare urbană, str. Fabricii de Chibrituri nr. 5-11; beneficiară: S.C. NORD CONFOREST INVEST S.R.L.

Hotărârea 156/20202020-03-30T15:57:19+03:00
2020
23 martie 2020

Hotărârea 155/2020

2020-03-30T15:57:09+03:00

Aprobarea P.U.Z. de restructurare urbană – str. Năvodari nr. 2; beneficiare: S.C. TIVTIM IMOBILIARE S.R.L. și S.C. TIV CONSTRUCT S.R.L.

Hotărârea 155/20202020-03-30T15:57:09+03:00
2020
23 martie 2020

Hotărârea 154/2020

2020-03-30T15:57:00+03:00

Aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt S+D+P+E+2R, Calea Turzii nr. 72; beneficiară: S.C. Gela Com S.R.L.

Hotărârea 154/20202020-03-30T15:57:00+03:00
2020
23 martie 2020

Hotărârea 153/2020

2020-03-30T15:56:46+03:00

Aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială S+P+M, str. Laterală nr. 6A; beneficiari: Marc Viorel și Marc Ana.

Hotărârea 153/20202020-03-30T15:56:46+03:00
2020
23 martie 2020

Hotărârea 152/2020

2020-03-30T15:58:09+03:00

Aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială S+P+E+M, str. Hațeg nr. 22; beneficiară: S.C. Nova Confort S.R.L., Zăhan Mircea-Călin și Zăhan Narcisa-Roxana.

Hotărârea 152/20202020-03-30T15:58:09+03:00
2020
23 martie 2020

Hotărârea 151/2020

2020-03-30T15:56:26+03:00

Aprobarea P.U.D. – Construire clădire pentru depozitare produse finite și spații pentru birouri, str. Tractoriștilor nr. 2; beneficiară: S.C. Revismed S.R.L.

Hotărârea 151/20202020-03-30T15:56:26+03:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?

Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?

Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK