Hotărâri de consiliu

local în Cluj-Napoca

5 septembrie 2018

Hotărârea 858/2018

Aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005.

5 septembrie 2018

Hotărârea 857/2018

Otărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la Hobiectivul de investiții Reabilitarea structural-arhitecturală a imobilului situat în „Ansamblul urban – Centrul Istoric al orașului Cluj-Napoca”, Corp C3, str. Iuliu Maniu nr. 1.

5 septembrie 2018

Hotărârea 856/2018

Aprobarea cheltuielilor pentru realizarea proiectului „Artă în curtea școlii – Lăsați artiștii stradali să coloreze Clujul”, proiect câștigător în cadrul procesului de „Bugetare Participativă”.

5 septembrie 2018

Hotărârea 855/2018

Aprobarea protocolului de colaborare între Județul Cluj și Municipiul Cluj-Napoca în vederea realizării unor facilități park&ride.

5 septembrie 2018

Hotărârea 854/2018

Modificare a Anexei Hotărârii nr. 177/2018 (alocarea sumei de 2.700.000 de lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj).

5 septembrie 2018

Hotărârea 853/2018

Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea și îmbunătățirea spațiului pietonal în zona urbană – Modernizarea străzilor R. Ferdinand, E. Zola, S. Pușcariu, Tipografiei (tronsoanele 1 și 3) și a Scuarului C.E.C., din municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

5 septembrie 2018

Hotărârea 852/2018

Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea nr. 637/2017 pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare pasaj denivelat DN 1 KM 480+900 (NOD N)”.

5 septembrie 2018

Hotărârea 851/2018

Finanțarea de la bugetul local a subproiectului „Teatru de vară și împrejmuiri”, parte a proiectului Reabilitarea Parcului Central, din etapa III, din orașul Ungheni, raionul Ungheni, Republica Moldova.

5 septembrie 2018

Hotărârea 850/2018

Aprobarea prețurilor de referință ale chiriei, plătite de rezidenții Parcului Industrial Cluj Innovation Park.

5 septembrie 2018

Hotărârea 849/2018

Aprobarea schimbării destinației unei părți din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Războieni nr. 67A.

5 septembrie 2018

Hotărârea 848/2018

Includerea imobilului strada Regina Maria în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

5 septembrie 2018

Hotărârea 847/2018

Acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2018, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

5 septembrie 2018

Hotărârea 846/2018

Completarea domeniului de activitate al Regiei Autonome a Domeniului Public (R.A.D.P.) Cluj-Napoca.

5 septembrie 2018

Hotărârea 845/2018

Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 27.09.2018, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 28.09.2018, ora 12 (a doua convocare).

5 septembrie 2018

Hotărârea 844/2018

Modificarea Hotărârii nr. 561/2018 (însușirea Documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Peana nr. 2-4, aferent Școlii Gimnaziale „Ion Creangă”).

5 septembrie 2018

Hotărârea 843/2018

Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 753/2017 (aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Reabilitare Turnul Pompierilor, str. Tipografiei nr. 17, municipiul Cluj-Napoca”).

5 septembrie 2018

Hotărârea 842/2018

Aprobarea P.U.Z. de regenerare urbană – etapa 1, str. Gheorghe Dima – Vest; beneficiară: Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

5 septembrie 2018

Hotărârea 841/2018

Aprobarea P.U.D. Mansardare locuință, str. Minerilor nr. 30; beneficiari: Costan Daniel Costin și Costan Livia.

5 septembrie 2018

Hotărârea 840/2018

Aprobarea P.U.D. Extindere și reabilitare imobil în vederea realizării unei locuințe semicolective P+E – str. Viilor nr. 4; beneficiar: Chețan Gheorghe Mircea.

5 septembrie 2018

Hotărârea 839/2018

Aprobarea P.U.D. Construire clădire mixtă (locuințe și servicii) S+P+3E+R, str. Borhanciului nr. 8A; beneficiară: S.C. Casa cu Pietre S.R.L.

5 septembrie 2018

Hotărârea 838/2018

Aprobarea P.U.D. Construire locuință semicolectivă S+P+E+R, str. Edgar Quinet nr. 23; beneficiară: S.C. Konzo Invest S.R.L.

5 septembrie 2018

Hotărârea 837/2018

Aprobarea P.U.D. Construire locuință semicolectivă S+P+E+R, str. Edgar Quinet nr. 21; beneficiară: S.C. Konzo Invest S.R.L.

5 septembrie 2018

Hotărârea 836/2018

Aprobarea P.U.D. Construire locuință semicolectivă S+P+E+R, str. Edgar Quinet nr. 19; beneficiară: S.C. Konzo Invest S.R.L.

5 septembrie 2018

Hotărârea 835/2018

Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2019, a Hotărârii nr. 1057/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 32 și 35 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 35).

Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?


Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?