Hotărâri de consiliu

local în Cluj-Napoca

2020
3 noiembrie 2020

Hotărârea 808/2020

2020-11-06T09:19:10+02:00

Modificarea Hotărârii nr. 734/2020 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

Hotărârea 808/20202020-11-06T09:19:10+02:00
2020
3 noiembrie 2020

Hotărârea 807/2020

2020-11-06T09:20:27+02:00

Acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1000 lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Hotărârea 807/20202020-11-06T09:20:27+02:00
2020
3 noiembrie 2020

Hotărârea 806/2020

2020-11-06T09:21:49+02:00

Constituirea Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială în municipiul Cluj-Napoca.

Hotărârea 806/20202020-11-06T09:21:49+02:00
2020
3 noiembrie 2020

Hotărârea 805/2020

2020-11-06T09:23:27+02:00

Aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiuni mixte (1-2S)+P+3E+R, str. Oașului nr. 111-113; beneficiari: Vamoș Traian, Vamoș Olimpia-Sanda, Vamoș Traian, Pop Lucian-Augustin, Pop Lucia.

Hotărârea 805/20202020-11-06T09:23:27+02:00
2020
3 noiembrie 2020

Hotărârea 804/2020

2020-11-06T09:24:01+02:00

Aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt (locuințe colective cu spații comerciale și servicii la parter) S+P+2E+Er, Calea Moților nr. 98; beneficiară: S.C. Solaris Real Estate Investments S.R.L.

Hotărârea 804/20202020-11-06T09:24:01+02:00
2020
3 noiembrie 2020

Hotărârea 803/2020

2020-11-06T09:24:38+02:00

Aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt, locuințe colective cu parter comercial, S1p+S2+P+2E+R, str. Teleorman nr. 23A; beneficiari: Sîntejudean Radu și Sîntejudean Cosmina-Roxana.

Hotărârea 803/20202020-11-06T09:24:38+02:00
2020
3 noiembrie 2020

Hotărârea 802/2020

2020-11-06T09:25:13+02:00

Aprobarea P.U.D. – Extindere, etajare și mansardare locuință unifamilială, str. Zizinului nr. 10; beneficiari: Farkas Varvara și Farkas Alexandru.

Hotărârea 802/20202020-11-06T09:25:13+02:00
2020
3 noiembrie 2020

Hotărârea 801/2020

2020-11-06T09:26:22+02:00

Aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiune mixtă, S+P+5E+R, str. Câmpina nr. 43; beneficiară: S.C. ROMBEL TRUST S.R.L.

Hotărârea 801/20202020-11-06T09:26:22+02:00
2020
3 noiembrie 2020

Hotărârea 800/2020

2020-11-06T09:27:00+02:00

Aprobarea P.U.D. – Construire locuință semicolectivă, P+E+M, str. Ciocârliei nr. 2; beneficiar: Bardar Răzvan Petrică.

Hotărârea 800/20202020-11-06T09:27:00+02:00
2020
3 noiembrie 2020

Hotărârea 799/2020

2020-11-06T09:27:36+02:00

Aprobarea P.U.D. – Construire două locuințe unifamiliale, S+P+E, str. Valea Chintăului nr. 7; beneficiari: Scurtu Florin-Nicolae, Scurtu Tabita-Flavia, Scurtu Rareș și Scurtu Florina.

Hotărârea 799/20202020-11-06T09:27:36+02:00
2020
3 noiembrie 2020

Hotărârea 798/2020

2020-11-06T09:30:14+02:00

Aprobarea P.U.D. – Construire imobil de birouri și spații comerciale, S+P+E, str. Ioan Pop de Cluj nr. 2; beneficiară: S.C. Teletehnica S.R.L.

Hotărârea 798/20202020-11-06T09:30:14+02:00
2020
3 noiembrie 2020

Hotărârea 797/2020

2020-11-06T09:30:58+02:00

Aprobarea P.U.D. – Construire locuință semicolecivă (cu două unități locative), S+P+E, str. Dunării nr. 16; beneficiară: S.C. Expert Motu Construct S.R.L.

Hotărârea 797/20202020-11-06T09:30:58+02:00
2020
3 noiembrie 2020

Hotărârea 796/2020

2020-11-06T09:31:39+02:00

Aprobarea P.U.D. – Construire clădire cu funcțiune de birouri, S+P+2E+R, str. Traian Moșoiu nr. 66-68; beneficiară: S.C. Buildit S.R.L.

Hotărârea 796/20202020-11-06T09:31:39+02:00
2020
3 noiembrie 2020

Hotărârea 795/2020

2020-11-06T09:32:30+02:00

Aprobarea P.U.D. – Construire două locuințe unifamiliale, D+P+M, str. Eugen Lovinescu nr. 4; beneficiar: Rusu Daniel Sorin.

Hotărârea 795/20202020-11-06T09:32:30+02:00
2020
3 noiembrie 2020

Hotărârea 794/2020

2020-11-06T09:33:14+02:00

Aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, P+E, str. Mateiu Caragiale nr. 12; beneficiari: Bartha Adam și Bartha-Vari Judith Hajnal.

Hotărârea 794/20202020-11-06T09:33:14+02:00
2020
3 noiembrie 2020

Hotărârea 793/2020

2020-11-06T09:33:47+02:00

Aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt de locuințe colective cu spații comerciale/servicii la parter, str. Albert Einstein nr. 16-18; beneficiară: S.C. Solaris Real Estate Investments S.R.L.

Hotărârea 793/20202020-11-06T09:33:47+02:00
2020
3 noiembrie 2020

Hotărârea 792/2020

2020-11-06T09:34:41+02:00

Aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt, (1-2)S+P+5E+R, str. București nr. 4-6; beneficiară: S.C. Imowork Invest S.R.L.

Hotărârea 792/20202020-11-06T09:34:41+02:00
2020
3 noiembrie 2020

Hotărârea 791/2020

2020-11-06T09:35:35+02:00

Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 72/2017 (aprobarea tarifelor pentru ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor staționate neregulamentar și a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public/privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale Municipiul Cluj-Napoca).

Hotărârea 791/20202020-11-06T09:35:35+02:00
2020
3 noiembrie 2020

Hotărârea 790/2020

2020-11-06T09:37:03+02:00

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de utilizare a trotinetelor electrice închiriate prin intermediul unei platforme online, în regim self-service, pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca.

Hotărârea 790/20202020-11-06T09:37:03+02:00
2020
3 noiembrie 2020

Hotărârea 789/2020

2020-11-06T09:38:20+02:00

Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 25.11.2020, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 26.11.2020, ora 14 (a doua convocare).

Hotărârea 789/20202020-11-06T09:38:20+02:00
2020
27 octombrie 2020

Hotărârea 788/2020

2020-11-04T12:02:18+02:00

Modificarea parțială a documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței civile nr. 588/2016 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 7388/117/2017, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 4013/2018 a Curții de Apel Cluj.

Hotărârea 788/20202020-11-04T12:02:18+02:00
2020
27 octombrie 2020

Hotărârea 787/2020

2020-11-04T12:05:22+02:00

Modificarea și completarea Hotărârii nr. 492/2020 (alocarea sumei de 300.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca, cu destinația „Achiziție dispozitive medicale: 1. Ecograf Doppler cu sonde – 1 buc. = 190.000 lei; 2. Electrocardiograf portabil 12 canale – 2 buc. = 26.000 lei; 3. Analizor pentru determinarea hemoglobinei glicozilate – 1 buc. = 6.000 lei; 4. Holter ECG – 3 buc. = 50.000 lei; 5. Holter TA – 3 buc. = 3.000 lei; 6. Sursă de lumină cu Led – 1 buc. = 25.000 lei”).

Hotărârea 787/20202020-11-04T12:05:22+02:00
2020
27 octombrie 2020

Hotărârea 786/2020

2020-11-04T12:06:17+02:00

Modificarea și completarea Anexelor 1 și 2 ale Hotărârii nr. 888/2019 (aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul școlar 2020-2021).

Hotărârea 786/20202020-11-04T12:06:17+02:00
2020
27 octombrie 2020

Hotărârea 785/2020

2020-11-04T12:06:51+02:00

Modificarea și completarea Hotărârii nr. 490/2020 (alocarea sumei de 5.600.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj, cu destinația conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre).

Hotărârea 785/20202020-11-04T12:06:51+02:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK