Hotărâri de consiliu

local în Cluj-Napoca

5 martie 2019

Hotărârea 98/2019

2019-03-14T14:11:58+02:00

Otărâre privind modificarea Hotărârii nr. 73 din 31 ianuarie 2017 (privind organizarea concursului de soluții finalizat prin negociere, fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru „Amenajare Cetățuia Cluj-Napoca” și aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate).

Hotărârea 98/20192019-03-14T14:11:58+02:00
5 martie 2019

Hotărârea 97/2019

2019-03-14T14:12:01+02:00

Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice”.

Hotărârea 97/20192019-03-14T14:12:01+02:00
5 martie 2019

Hotărârea 96/2019

2019-03-14T14:10:34+02:00

Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice”.

Hotărârea 96/20192019-03-14T14:10:34+02:00
5 martie 2019

Hotărârea 95/2019

2019-03-14T14:10:30+02:00

Aplicarea la Programul de finanțare privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședință de județ, derulat de Administrația Fondului de Mediu, cu proiectul „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin montarea unor stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiul Cluj-Napoca”.

Hotărârea 95/20192019-03-14T14:10:30+02:00
5 martie 2019

Hotărârea 94/2019

2019-03-14T14:10:08+02:00

Reglementarea situației imobilului ce face obiectul Contractului de vânzare-cumpărare nr. 6/25.02.2005, încheiat cu S.C. THEIL METAL S.R.L., în baza Legii nr. 550/2002.

Hotărârea 94/20192019-03-14T14:10:08+02:00
5 martie 2019

Hotărârea 93/2019

2019-03-14T14:03:51+02:00

Aprobarea Listei finale de priorități pentru anul 2019, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat.

Hotărârea 93/20192019-03-14T14:03:51+02:00
5 martie 2019

Hotărârea 92/2019

2019-03-14T14:03:47+02:00

Includerea imobilului strada Radu Tudoran în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 92/20192019-03-14T14:03:47+02:00
5 martie 2019

Hotărârea 91/2019

2019-03-14T14:03:42+02:00

Acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Hotărârea 91/20192019-03-14T14:03:42+02:00
5 martie 2019

Hotărârea 90/2019

2019-03-14T14:00:19+02:00

Aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local, pe anul 2019, pentru persoanele adulte apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social și ale Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea 90/20192019-03-14T14:00:19+02:00
5 martie 2019

Hotărârea 89/2019

2019-03-14T14:00:11+02:00

Aprobarea mandatării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, în vederea organizării, gestionării și coordonării activității de valorificare materială și energetică a fluxului de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale, împreună cu deșeurile municipale din aceleași materiale, generate în municipiul Cluj-Napoca, precum și în ceea ce privește încheierea, pentru deșeurile generate în gospodăriile populației de pe raza municipiului Cluj-Napoca, de contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin actele normative care transpun directivele individuale, în conformitate cu obligațiile stabilite în sarcina unităților administrativ-teritoriale, prin O.U.G. nr. 74/2018, aprobată prin Legea nr. 31/2019.

Hotărârea 89/20192019-03-14T14:00:11+02:00
5 martie 2019

Hotărârea 88/2019

2019-03-14T14:01:56+02:00

Aprobarea Regulamentului de salubrizare a municipiului Cluj-Napoca, conform O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, și a O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

Hotărârea 88/20192019-03-14T14:01:56+02:00
5 martie 2019

Hotărârea 87/2019

2019-03-14T13:58:54+02:00

Aprobarea Hărții strategice de zgomot a municipiului Cluj-Napoca – refăcută, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) din H.G. nr. 321/2005.

Hotărârea 87/20192019-03-14T13:58:54+02:00
5 martie 2019

Hotărârea 86/2019

2019-03-14T13:58:58+02:00

Modificarea Hotărârii nr. 252/2015 (aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitarea termică a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Cluj-Napoca”), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 700/2017.

Hotărârea 86/20192019-03-14T13:58:58+02:00
5 martie 2019

Hotărârea 85/2019

2019-03-14T13:59:02+02:00

Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 251/2015 (aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea termică a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Cluj-Napoca”), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 699/2017.

Hotărârea 85/20192019-03-14T13:59:02+02:00
5 martie 2019

Hotărârea 84/2019

2019-03-14T13:55:25+02:00

Aprobarea cotizației anuale aferente municipiului Cluj-Napoca la „EUROCITIES” – Rețeaua marilor orașe europene.

Hotărârea 84/20192019-03-14T13:55:25+02:00
5 martie 2019

Hotărârea 83/2019

2019-03-14T13:55:33+02:00

Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea și îmbunătățirea spațiului pietonal-velo în zona urbană: Modernizare strada Tipografiei, scuar C.E.C., strada Regele Ferdinand și străzile adiacente”.

Hotărârea 83/20192019-03-14T13:55:33+02:00
5 martie 2019

Hotărârea 82/2019

2019-03-14T13:55:40+02:00

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Reabilitare structural-arhitecturală a unui imobil situat în Ansamblul Urban – Centrul Istoric al Orașului Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 11-str. Ioan Rațiu nr. 7”.

Hotărârea 82/20192019-03-14T13:55:40+02:00
5 martie 2019

Hotărârea 81/2019

2019-03-14T13:53:35+02:00

Finanțarea de la bugetuul local pe anul 2019 a Conferinței Comisiei pentru Politica de Coeziune Teritorială și Bugetul Uniunii Europene (C.O.T.E.R.), din cadrul Comitetului European al Regiunilor, în perioada 25-26 martie 2019, în municipiul Cluj-Napoca.

Hotărârea 81/20192019-03-14T13:53:35+02:00
5 martie 2019

Hotărârea 80/2019

2019-03-14T13:53:25+02:00

Prelungirea unor contracte de închiriere pentru spațiile comerciale situate în incinta piețelor agroalimentare administrate de către Primăria municipiului Cluj-Napoca.

Hotărârea 80/20192019-03-14T13:53:25+02:00
5 martie 2019

Hotărârea 79/2019

2019-03-14T13:53:17+02:00

Actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Pod peste râul Someșul Mic pe str. Giuseppe Garibaldi (Pod Garibaldi) în municipiul Cluj-Napoca”, aprobați prin Hotărârea nr. 842/2017, respectiv prin Hotărârea nr. 63/2014.

Hotărârea 79/20192019-03-14T13:53:17+02:00
5 martie 2019

Hotărârea 78/2019

2019-03-14T13:50:08+02:00

Actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Liceul Teologic Adventist Maranatha – supraetajare Corp C”, str. Câmpului f.n.

Hotărârea 78/20192019-03-14T13:50:08+02:00
5 martie 2019

Hotărârea 77/2019

2019-03-14T13:49:51+02:00

Aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 400.000.000 lei, pentru asigurarea surselor de finanțare a programului de realizare a investițiilor în municipiul Cluj-Napoca.

Hotărârea 77/20192019-03-14T13:49:51+02:00
5 martie 2019

Hotărârea 76/2019

2019-03-14T13:49:47+02:00

Darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înnoirea flotei de transport în comun în municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de autobuze electrice” – patru autobuze electrice.

Hotărârea 76/20192019-03-14T13:49:47+02:00
5 martie 2019

Hotărârea 75/2019

2019-03-14T13:49:38+02:00

Completarea domeniului de activitate al Regiei Autonome a Domeniului Public (R.A.D.P.) Cluj-Napoca.

Hotărârea 75/20192019-03-14T13:49:38+02:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 596 030 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96A, 96B, 97
Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?

Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?

Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK