Hotărâri de consiliu

local în Cluj-Napoca

2023
26 mai 2023

Hotărârea 506/2023

2023-05-31T10:28:34+03:00

Revizuirea numărului de burse aferente lunii aprilie 2023.

Hotărârea 506/20232023-05-31T10:28:34+03:00
2023
26 mai 2023

Hotărârea 505/2023

2023-05-31T10:26:47+03:00

Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2023.

Hotărârea 505/20232023-05-31T10:26:47+03:00
2023
15 mai 2023

Hotărârea 504/2023

2023-05-22T11:39:18+03:00

Aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică Colegiul de Muzică Sigismund Toduță – Corpurile C2 și C9, str. Paris nr. 60”.

Hotărârea 504/20232023-05-22T11:39:18+03:00
2023
15 mai 2023

Hotărârea 503/2023

2023-05-22T11:39:43+03:00

Aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică Școala Iuliu Hațieganu, corp C1”.

Hotărârea 503/20232023-05-22T11:39:43+03:00
2023
15 mai 2023

Hotărârea 502/2023

2023-05-22T11:39:39+03:00

Aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică Grădinița cu Program Prelungit Mica Sirenă, Creșa Clopoțica”, str. Petuniei nr. 11.

Hotărârea 502/20232023-05-22T11:39:39+03:00
2023
15 mai 2023

Hotărârea 501/2023

2023-05-22T11:30:53+03:00

Aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică Colegiul Tehnic Anghel Saligny Corp C3-Ateliere, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 128-130, municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj”.

Hotărârea 501/20232023-05-22T11:30:53+03:00
2023
15 mai 2023

Hotărârea 500/2023

2023-05-22T11:31:55+03:00

Aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică Colegiul Tehnic Anghel Saligny Corp C2-Școala, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 128-130, municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Hotărârea 500/20232023-05-22T11:31:55+03:00
2023
15 mai 2023

Hotărârea 499/2023

2023-05-22T11:32:55+03:00

Aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică Școala Gimnazială „Iuliu Hațieganu” str. Grigore Alexandrescu nr. 16”.

Hotărârea 499/20232023-05-22T11:32:55+03:00
2023
15 mai 2023

Hotărârea 498/2023

2023-05-22T11:33:52+03:00

Aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică Liceul Tehnologic Alexandru Borza”.

Hotărârea 498/20232023-05-22T11:33:52+03:00
2023
15 mai 2023

Hotărârea 497/2023

2023-05-22T11:34:56+03:00

Aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică Liceul Onisifor Ghibu – clădirea C1, str. Alexandru Vlahuță nr. 44-48”.

Hotărârea 497/20232023-05-22T11:34:56+03:00
2023
15 mai 2023

Hotărârea 496/2023

2023-05-22T11:35:48+03:00

Aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică Creșa Martinel, Grădinița Poienița str. Alverma nr. 59”.

Hotărârea 496/20232023-05-22T11:35:48+03:00
2023
15 mai 2023

Hotărârea 495/2023

2023-05-22T11:37:04+03:00

Aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică Colegiul Național Pedagogic Gheorghe Lazăr, str. Alexandru Vaida Voevod nr. 55”.

Hotărârea 495/20232023-05-22T11:37:04+03:00
2023
15 mai 2023

Hotărârea 494/2023

2023-05-22T11:37:55+03:00

Aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică Grădinița cu Program Prelungit Micul Prinț – Aleea Herculane nr. 13”.

Hotărârea 494/20232023-05-22T11:37:55+03:00
2023
15 mai 2023

Hotărârea 493/2023

2023-05-22T11:39:00+03:00

Aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică Școala Gimnazială Iuliu Hațieganu Corp C 1 Str. Mehedinți nr. 80A”.

Hotărârea 493/20232023-05-22T11:39:00+03:00
2023
15 mai 2023

Hotărârea 492/2023

2023-05-22T11:43:05+03:00

Aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică Liceul Eugen Pora”.

Hotărârea 492/20232023-05-22T11:43:05+03:00
2023
15 mai 2023

Hotărârea 491/2023

2023-05-22T11:44:30+03:00

Aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică Grădinița Lizuca, Creșa Prâslea cel Voinic, str. Cojocnei nr. 93-99”.

Hotărârea 491/20232023-05-22T11:44:30+03:00
2023
15 mai 2023

Hotărârea 490/2023

2023-05-22T11:46:43+03:00

Aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică Liceul Teoretic Onisifor Ghibu, corp C3, Sala de sport, str. Alexandru Vlahuță nr. 44-48”.

Hotărârea 490/20232023-05-22T11:46:43+03:00
2023
15 mai 2023

Hotărârea 489/2023

2023-05-22T11:49:03+03:00

Încheierea actului adițional la contractul de delegare a gestiunii privind serviciile de transport public local, între Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., având ca obiect delegarea serviciului de transport public local pe raza U.A.T. Petreștii de Jos.

Hotărârea 489/20232023-05-22T11:49:03+03:00
2023
15 mai 2023

Hotărârea 488/2023

2023-05-22T11:52:23+03:00

Încheierea actului adițional la contractul de delegare a gestiunii privind serviciile de transport public local, între Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., având ca obiect delegarea serviciului de transport public local pe raza U.A.T. Aiton.

Hotărârea 488/20232023-05-22T11:52:23+03:00
2023
15 mai 2023

Hotărârea 487/2023

2023-05-22T11:55:16+03:00

Acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 de lei, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Hotărârea 487/20232023-05-22T11:55:16+03:00
2023
15 mai 2023

Hotărârea 486/2023

2023-05-22T11:57:25+03:00

Aprobarea prelungirii perioadei de implementare a Programului social „O masă caldă”.

Hotărârea 486/20232023-05-22T11:57:25+03:00
2023
15 mai 2023

Hotărârea 485/2023

2023-05-22T12:00:06+03:00

Aprobarea constituirii Grupului de lucru pentru identificarea așezărilor informale din municipiul Cluj-Napoca și luarea în evidență a acestora, stabilirea situației persoanelor și a imobilelor, stabilirea măsurilor de intervenție pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit și asigurarea unor condiții decente de viață pentru persoanele vulnerabile din așezările informale identificate, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia.

Hotărârea 485/20232023-05-22T12:00:06+03:00
2023
15 mai 2023

Hotărârea 484/2023

2023-05-22T12:16:53+03:00

Alocarea de la bugetul local pe anul 2023 a sumei de 150.000 lei pentru organizarea evenimentului Romanian-Japanese Innovation Forum 2023, în municipiul Cluj-Napoca, în perioada 18-20 iunie 2023.

Hotărârea 484/20232023-05-22T12:16:53+03:00
2023
15 mai 2023

Hotărârea 483/2023

2023-05-22T12:17:46+03:00

Modificarea Anexei 2 la Hotărârea nr. 642/2016 (aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca – Sectorul II), astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârile nr. 632/2019, nr. 992/2019, nr. 640/2020, nr. 164/2021, nr. 162/2022 și nr. 601/2022.

Hotărârea 483/20232023-05-22T12:17:46+03:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK