Hotărâri de consiliu

local în Cluj-Napoca

2021
22 februarie 2021

Hotărârea 86/2021

2021-03-03T11:05:46+02:00

Darea în concesiune, către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., a bunurilor aflate în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înnoirea flotei de transport în comun în municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de tramvaie – Etapa I – Faza II”.

Hotărârea 86/20212021-03-03T11:05:46+02:00
2021
22 februarie 2021

Hotărârea 85/2021

2021-03-03T11:06:39+02:00

Alocarea sumei de 475.000 lei, de la bugetul local, pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Tenis, a meciului de tenis, contând pentru Grupa Mondială a „Billie Jean King Cup”, aprilie 2021.

Hotărârea 85/20212021-03-03T11:06:39+02:00
2021
22 februarie 2021

Hotărârea 84/2021

2021-03-03T11:07:35+02:00

Repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din școlile de stat și particulare din municipiului Cluj-Napoca.

Hotărârea 84/20212021-03-03T11:07:35+02:00
2021
22 februarie 2021

Hotărârea 83/2021

2021-03-03T11:08:37+02:00

Repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Hotărârea 83/20212021-03-03T11:08:37+02:00
2021
22 februarie 2021

Hotărârea 82/2021

2021-03-03T11:09:32+02:00

Repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din grădinițele de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca.

Hotărârea 82/20212021-03-03T11:09:32+02:00
2021
22 februarie 2021

Hotărârea 81/2021

2021-03-03T11:10:22+02:00

Repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Hotărârea 81/20212021-03-03T11:10:22+02:00
2021
22 februarie 2021

Hotărârea 80/2021

2021-03-03T11:11:17+02:00

Încheierea unui act adițional la Acordul de asociere nr. 188108/4.04.2019, aprobat prin Hotărârea nr. 1099/2018.

Hotărârea 80/20212021-03-03T11:11:17+02:00
2021
22 februarie 2021

Hotărârea 79/2021

2021-03-03T11:12:19+02:00

Organizarea concursului de soluții, finalizat prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, pentru „Modernizarea Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu și a străzilor adiacente” și aprobarea cuantumului premiilor care urmează să fie acordate.

Hotărârea 79/20212021-03-03T11:12:19+02:00
2021
22 februarie 2021

Hotărârea 78/2021

2021-03-03T11:14:33+02:00

Aprobarea Documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Elaborare proiect pentru autorizarea lucrărilor de modernizare și reparații capitale zone afectate de demolarea garajelor, ale acceselor existente către aceste zone: alei, platforme, străzi și orice alte suprafețe adiacente străzilor Nirajului, Streiului, Mureșului, Aurel Vlaicu, iluminat public, platforme subterane de colectare selectivă a deșurilor menajere, structuri pentru gararea bicicletelor, organizare de șantier.

Hotărârea 78/20212021-03-03T11:14:33+02:00
2021
22 februarie 2021

Hotărârea 77/2021

2021-03-03T11:16:50+02:00

Darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a opt autobuze, bunuri aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca.

Hotărârea 77/20212021-03-03T11:16:50+02:00
2021
22 februarie 2021

Hotărârea 76/2021

2021-03-03T11:19:34+02:00

Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 26.02.2021, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 1.03.2021, ora 14 (a doua convocare).

Hotărârea 76/20212021-03-03T11:19:34+02:00
2021
22 februarie 2021

Hotărârea 75/2021

2021-03-03T11:20:27+02:00

Aprobarea declanșării procedurii de selecție a unui administrator în Consiliul de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A.

Hotărârea 75/20212021-03-03T11:20:27+02:00
2021
Poliția Locală
22 februarie 2021

Hotărârea 74/2021

2021-03-03T11:23:00+02:00

Modificarea și completarea Hotărârii nr. 191/2009 (buna gospodărire a municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 505/2009, nr. 90/2010, nr. 99/2015 și, respectiv, nr. 509/2019.

Hotărârea 74/20212021-03-03T11:23:00+02:00
2021
22 februarie 2021

Hotărârea 73/2021

2021-03-03T11:23:44+02:00

Aprobarea plății cotizației anuale ce revine Municipiului Cluj-Napoca în calitate de membru al Asociației Municipiilor din România.

Hotărârea 73/20212021-03-03T11:23:44+02:00
2021
22 februarie 2021

Hotărârea 72/2021

2021-03-03T11:25:04+02:00

Aprobarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism și a subcomisiilor acesteia.

Hotărârea 72/20212021-03-03T11:25:04+02:00
2021
22 februarie 2021

Hotărârea 71/2021

2021-03-03T11:27:28+02:00

Modificarea parțială a documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Deciziei Civile nr. 1325/2020 a Curții de Apel Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 2546/117/2019.

Hotărârea 71/20212021-03-03T11:27:28+02:00
2021
22 februarie 2021

Hotărârea 70/2021

2021-03-03T11:27:20+02:00

Modificarea parțială a documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Deciziei Civile nr. 708/2020 a Curții de Apel Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 1764/117/2018.

Hotărârea 70/20212021-03-03T11:27:20+02:00
2021
22 februarie 2021

Hotărârea 69/2021

2021-03-03T11:28:21+02:00

Modificarea parțială a documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Deciziei Civile nr. 1405/2020 a Curții de Apel Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 1118/117/2020.

Hotărârea 69/20212021-03-03T11:28:21+02:00
22 februarie 2021

Hotărârea 68/2021

2021-03-03T11:29:23+02:00

Aprobarea P.U.Z. – Reconfigurare spațiu public urban, Piața Timotei Cipariu (construire parking subteran, reabilitare și modernizare spațiu public); beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca.

Hotărârea 68/20212021-03-03T11:29:23+02:00
2021
22 februarie 2021

Hotărârea 67/2021

2021-03-03T11:30:08+02:00

Aprobarea P.U.Z. – Dezvoltare zonă mixtă, strada Borhanciului nr. 42; beneficiari: MPSV Total SRL-D, Crișan Daniel-Vasile și Crișan Laura-Patricia.

Hotărârea 67/20212021-03-03T11:30:08+02:00
2021
22 februarie 2021

Hotărârea 66/2021

2021-03-03T11:30:47+02:00

Aprobarea P.U.Z. de urbanizare – Construire ansamblu de locuințe, Colonia Sopor; beneficiari: Asociația Colonia Sopor, Șichet Andrei, Șichet Simina, Mureșan Raluca, Șomle Adrian și Coca Nicoleta.

Hotărârea 66/20212021-03-03T11:30:47+02:00
2021
22 februarie 2021

Hotărârea 65/2021

2021-03-03T11:31:37+02:00

Aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiuni mixte, S+P+5E+R (locuințe colective cu spațiu comercial la parter), str. Aurel Vlaicu nr. 76; beneficiari: S.C. BLC Imobile S.R.L. și Todea Tudor Ionel.

Hotărârea 65/20212021-03-03T11:31:37+02:00
2021
22 februarie 2021

Hotărârea 64/2021

2021-03-03T11:32:09+02:00

Aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiuni mixte (spații de birouri cu funcțiuni de interes public la parter) S+P+2E+R, str. Petőfi Sándor nr. 25; beneficiari: Marin Horațiu-Aurelian și Marin Ioana-Maria.

Hotărârea 64/20212021-03-03T11:32:09+02:00
2021
22 februarie 2021

Hotărârea 63/2021

2021-03-03T11:32:59+02:00

Aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, D+P+M, str. Oașului nr. 168; beneficiar: Moldovan Gabriel.

Hotărârea 63/20212021-03-03T11:32:59+02:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97