Hotărâri de consiliu

local în Cluj-Napoca

2021
21 aprilie 2021

Hotărârea 174/2021

2021-05-05T12:11:49+03:00

Aprobarea excuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2021.

Hotărârea 174/20212021-05-05T12:11:49+03:00
2021
21 aprilie 2021

Hotărârea 173/2021

2021-05-05T12:14:38+03:00

Declararea ca bunuri de uz public local și darea în administrare, Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor, a opt stații de încărcare pentru autovehicule electrice și hibride, amplasate pe str. Tipografiei (tronsoanele 1 și 3) și a 23 de stații de încărcare pentru biciclete și trotinete, situate pe str. Regele Ferdinand, Sextil Pușcariu, Émile Zola și Zona Scuar CEC din municipiul Cluj-Napoca.

Hotărârea 173/20212021-05-05T12:14:38+03:00
2021
21 aprilie 2021

Hotărârea 172/2021

2021-05-05T12:15:41+03:00

Unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

Hotărârea 172/20212021-05-05T12:15:41+03:00
2021
21 aprilie 2021

Hotărârea 171/2021

2021-05-05T12:17:29+03:00

Aprobarea acordării de stimulente financiare lunare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca.

Hotărârea 171/20212021-05-05T12:17:29+03:00
2021
21 aprilie 2021

Hotărârea 170/2021

2021-05-05T12:18:09+03:00

Alocarea sumei de 74.400 de lei de la bugetul pe anul 2021 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării pachetelor cu produse alimentare și acordarea acestora cu ocazia sărbătorilor de Paște șă Crăciun.

Hotărârea 170/20212021-05-05T12:18:09+03:00
2021
21 aprilie 2021

Hotărârea 169/2021

2021-05-05T12:21:19+03:00

Aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al Direcției Generale Poliția locală a municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2021.

Hotărârea 169/20212021-05-05T12:21:19+03:00
2021
21 aprilie 2021

Hotărârea 168/2021

2021-05-05T12:27:45+03:00

Aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Serviciului Public pentru administrarea obiectivelor culturale, serviciu public de interes local, subordonat Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Hotărârea 168/20212021-05-05T12:27:45+03:00
2021
21 aprilie 2021

Hotărârea 167/2021

2021-05-06T17:32:12+03:00

Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajarea ansamblului urban Cetățuia din Cluj-Napoca”.

Hotărârea 167/20212021-05-06T17:32:12+03:00
2021
21 aprilie 2021

Hotărârea 166/2021

2021-05-05T12:49:01+03:00

Aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, pentru anul 2021.

Hotărârea 166/20212021-05-05T12:49:01+03:00
2021
21 aprilie 2021

Hotărârea 165/2021

2021-05-05T12:50:44+03:00

Modificarea Contractului nr. 42/29.12.2018 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători, aprobat prin Hotărârea nr. 1124/2018.

Hotărârea 165/20212021-05-05T12:50:44+03:00
2021
21 aprilie 2021

Hotărârea 164/2021

2021-05-05T12:52:52+03:00

Modificarea Anexei 2 la Hotărârea nr. 642/2016 (aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca – Sectorul II), astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 632/2019, Hotărârea nr. 992/2019 și Hotărârea nr. 640/2020.

Hotărârea 164/20212021-05-05T12:52:52+03:00
2021
21 aprilie 2021

Hotărârea 163/2021

2021-05-05T12:55:59+03:00

Modificarea și completarea Anexei 3 la Hotărârea nr. 415/2008 (Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 564/2018.

Hotărârea 163/20212021-05-05T12:55:59+03:00
2021
21 aprilie 2021

Hotărârea 162/2021

2021-05-05T12:58:00+03:00

Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Cluj Innovation Park S.A. din data de 27.04.2021, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 28.04.2021, ora 10 (a doua convocare).

Hotărârea 162/20212021-05-05T12:58:00+03:00
2021
21 aprilie 2021

Hotărârea 161/2021

2021-05-05T12:59:03+03:00

Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 29.04.2021, ora 11 (prima convocare) și, respectiv, 5.05.2021, ora 11 (a doua convocare).

Hotărârea 161/20212021-05-05T12:59:03+03:00
2021
21 aprilie 2021

Hotărârea 160/2021

2021-05-05T16:16:20+03:00

Aprobarea Documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare parc pe culoarul Canalul Morii –tronson Parcul Rozelor – din municipiul Cluj-Napoca”.

Hotărârea 160/20212021-05-05T16:16:20+03:00
2021
21 aprilie 2021

Hotărârea 159/2021

2021-05-05T13:18:11+03:00

Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Modernizare strada Wolfgang Amadeus Mozart din municipiul Cluj-Napoca.

Hotărârea 159/20212021-05-05T13:18:11+03:00
2021
21 aprilie 2021

Hotărârea 158/2021

2021-05-05T13:19:24+03:00

Aprobarea Regulamentului pentru închirierea locurilor de parcare, aflate în administrarea Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, situate în parkingul Hasdeu.

Hotărârea 158/20212021-05-05T13:19:24+03:00
2021
21 aprilie 2021

Hotărârea 157/2021

2021-05-05T13:21:04+03:00

Darea în concesiune, către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., a bunurilor aflate în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înnoirea flotei de transport în comun în municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de tramvaie – Etapa I – Faza III”.

Hotărârea 157/20212021-05-05T13:21:04+03:00
2021
Documentații de urbanism aprobate
21 aprilie 2021

Hotărârea 156/2021

2021-05-05T13:29:45+03:00

Modificarea parțială a Documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Deciziei Civile nr. 1423/2020 a Curții de Apel Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 700/117/2020.

Hotărârea 156/20212021-05-05T13:29:45+03:00
2021
21 aprilie 2021

Hotărârea 155/2021

2021-05-10T15:36:53+03:00

Aprobarea P.U.Z. – Parcelare și construire locuințe unifamiliale, str. Pomet – latura vestică; beneficiari: Gocan Eugenia, S.C. ASSA STEEL STRUCTURES S.R.L. și Municipiul Cluj-Napoca.

Hotărârea 155/20212021-05-10T15:36:53+03:00
2021
21 aprilie 2021

Hotărârea 154/2021

2021-05-10T15:35:54+03:00

Aprobarea P.U.D. – Amplasare bust Prof. Ioan Rotaru – str. Taberei nr. 3; beneficiar: Colegiul de Servicii în Turism „Napoca”.

Hotărârea 154/20212021-05-10T15:35:54+03:00
2021
21 aprilie 2021

Hotărârea 153/2021

2021-05-10T15:35:39+03:00

Aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt, P+2E+R, str. Bistriței nr. 36.; beneficiari: Huluban Daniel-Gheorghe și Huluban Bianca-Maria.

Hotărârea 153/20212021-05-10T15:35:39+03:00
2021
21 aprilie 2021

Hotărârea 152/2021

2021-05-10T15:35:12+03:00

Aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, S+P, amenajări exterioare, str. Colonia Sopor nr. 11F prov.; beneficiar: Boca Claudiu Călin.

Hotărârea 152/20212021-05-10T15:35:12+03:00
2021
21 aprilie 2021

Hotărârea 151/2021

2021-05-05T15:17:57+03:00

Închirierea prin licitație publică a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentație publică, situate în municipiul Cluj-Napoca, pe str. Émile Zola și str. Sextil Pușcariu.

Hotărârea 151/20212021-05-05T15:17:57+03:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK