Hotărâri de consiliu

local în Cluj-Napoca

2019
10 septembrie 2019

Hotărârea 672/2019

2019-09-16T14:57:27+03:00

Punerea în executare a Deciziei Civile nr. 1056/A/2019, pronunțată de Tribunalul Cluj în dosar nr. 24787/211/2017.

Hotărârea 672/20192019-09-16T14:57:27+03:00
2019
10 septembrie 2019

Hotărârea 671/2019

2019-09-16T15:09:49+03:00

Acordarea „diplomei de aur” și a unui premiului în valoare netă de câte 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Hotărârea 671/20192019-09-16T15:09:49+03:00
2019
10 septembrie 2019

Hotărârea 670/2019

2019-09-16T15:16:08+03:00

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind normele de conduită în mijloacele de transport public local de persoane, constatarea și sancționarea contravențiilor.

Hotărârea 670/20192019-09-16T15:16:08+03:00
2019
10 septembrie 2019

Hotărârea 669/2019

2019-09-16T15:17:47+03:00

Modificarea Hotărârii nr. 840/2017 [aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile care nu se finanțează prin Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.) pentru obiectivul de investiții „Construire creșă de cartier str. Grigore Alexandrescu nr. 47A”, cuprins la finanțare în cadrul P.N.D.L. 2017-2020].

Hotărârea 669/20192019-09-16T15:17:47+03:00
2019
10 septembrie 2019

Hotărârea 668/2019

2019-09-16T15:19:04+03:00

Actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Construire cresă de cartier, str. Grigore Alexandrescu nr. 47A”.

Hotărârea 668/20192019-09-16T15:19:04+03:00
2019
10 septembrie 2019

Hotărârea 667/2019

2019-09-16T15:32:47+03:00

Modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 166/2018 (aprobarea P.U.Z. de urbanizare str. Speranței-str. Dimitrie Onciul).

Hotărârea 667/20192019-09-16T15:32:47+03:00
2019
10 septembrie 2019

Hotărârea 666/2019

2019-09-16T15:38:21+03:00

Aprobarea P.U.D. – Extindere și mansardare locuință P+M, str. Ion Budai Deleanu nr. 35A; beneficiari: Szabo Iuliu și Szabo Magdolna.

Hotărârea 666/20192019-09-16T15:38:21+03:00
2019
10 septembrie 2019

Hotărârea 665/2019

2019-09-16T15:46:21+03:00

Aprobarea P.U.D. – amenajări exterioare și schimbare de destinație din locuință unifamilială în grădiniță, str. Dornei, nr. 1; beneficiar: proprietar Chertes Flaviu Cosmin pentru investitorul Asociația MINOKIDS.

Hotărârea 665/20192019-09-16T15:46:21+03:00
2019
10 septembrie 2019

Hotărârea 664/2019

2019-09-16T15:52:37+03:00

Aprobarea P.U.D. – Construire casă unifamilială S+P+E, str. Iuliu Merca nr. 4-6; beneficiar: Pitic Ștefan Lucian.

Hotărârea 664/20192019-09-16T15:52:37+03:00
2019
10 septembrie 2019

Hotărârea 663/2019

2019-09-16T15:48:35+03:00

Aprobarea P.U.D. – Construire ansamblu cu funcțiuni mixte, str. Frunzișului nr. 23-25; beneficiari: Fărcaș Alin, Fărcaș Gligor, Fărcaș Maria, Săvuială Dan-Radu, Săvuială Oana-Bianca și Trifu Maria.

Hotărârea 663/20192019-09-16T15:48:35+03:00
2019
10 septembrie 2019

Hotărârea 662/2019

2019-09-16T15:57:07+03:00

Aprobarea P.U.D. – extindere și mansardare imobil de locuit P+M, str. Remetea nr. 28; beneficiari: Andres Sorin Dorin și Andres Andreea Gabriela.

Hotărârea 662/20192019-09-16T15:57:07+03:00
2019
10 septembrie 2019

Hotărârea 661/2019

2019-09-16T16:01:07+03:00

Aprobarea P.U.D. – mansardare locuință unifamilială Sp+P+M, str. Mărășești nr. 20; beneficiari: Munte Mircea-Rubem și Munte Mariana-Otilia.

Hotărârea 661/20192019-09-16T16:01:07+03:00
2019
10 septembrie 2019

Hotărârea 660/2019

2019-09-16T16:07:13+03:00

Aprobarea P.U.D. – mansardare locuință, strada Minerilor nr. 30; beneficiari: Costan Daniel Costin și Costan Livia.

Hotărârea 660/20192019-09-16T16:07:13+03:00
2019
10 septembrie 2019

Hotărârea 659/2019

2019-09-16T16:03:13+03:00

Încadrarea urbanistică în UTR ULi/c-b – subzona aferentă locuințelor colective mici, a părții situată în UTR AL din parcela identificată prin nr. cad. 300144, în vederea punerii în executare a Sentinței civile nr. 3151/2017 pronunțață în Dosarul nr. 1603/117/2017, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 890/2018.

Hotărârea 659/20192019-09-16T16:03:13+03:00
2019
10 septembrie 2019

Hotărârea 658/2019

2019-09-16T16:10:04+03:00

Atribuirea denumirii unei străzi din municipiul Cluj-Napoca.

Hotărârea 658/20192019-09-16T16:10:04+03:00
2019
10 septembrie 2019

Hotărârea 657/2019

2019-09-16T16:11:20+03:00

Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 1073/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 50).

Hotărârea 657/20192019-09-16T16:11:20+03:00
2019
10 septembrie 2019

Hotărârea 656/2019

2019-09-16T16:12:22+03:00

Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 1075/2018 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Ploiești nr. 31).

Hotărârea 656/20192019-09-16T16:12:22+03:00
2019
10 septembrie 2019

Hotărârea 655/2019

2019-09-16T16:14:16+03:00

Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 707/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 49).

Hotărârea 655/20192019-09-16T16:14:16+03:00
2019
10 septembrie 2019

Hotărârea 654/2019

2019-09-16T16:15:39+03:00

Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 696/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 3b, 5, 7, 8, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 1) și a Hotărârii nr. 1090/2018 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 11, 20 și 22 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 1).

Hotărârea 654/20192019-09-16T16:15:39+03:00
2019
10 septembrie 2019

Hotărârea 653/2019

2019-09-16T16:16:42+03:00

Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire Pod peste Râul Someșul Mic care face legătura între str. Oașului și str. Răsăritului”.

Hotărârea 653/20192019-09-16T16:16:42+03:00
10 septembrie 2019

Hotărârea 652/2019

2019-09-10T00:00:00+03:00

Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de modificare interioară în vederea amenajării unui spațiu de învățământ (grădiniță), str. Gării nr. 4, Cluj-Napoca.

Hotărârea 652/20192019-09-10T00:00:00+03:00
2019
10 septembrie 2019

Hotărârea 651/2019

2019-09-16T16:20:20+03:00

Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Termoficare Napoca S.A., din data de 10.09.2019, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 11.09.2019, ora 10 (a doua convocare).

Hotărârea 651/20192019-09-16T16:20:20+03:00
2019
10 septembrie 2019

Hotărârea 650/2019

2019-09-16T16:21:41+03:00

Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 17.09.2019, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 18.09.2019, ora 12 (a doua convocare).

Hotărârea 650/20192019-09-16T16:21:41+03:00
2019
10 septembrie 2019

Hotărârea 649/2019

2019-09-16T16:23:11+03:00

Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Arțarului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 649/20192019-09-16T16:23:11+03:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?

Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?

Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK