Hotărâri de consiliu

local în Cluj-Napoca

4 iulie 2019

Hotărârea 601/2019

2019-07-16T11:36:47+03:00

Modificarea Hotărârii nr. 468/2019 (alocarea sumei de 1.200.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj).

Hotărârea 601/20192019-07-16T11:36:47+03:00
4 iulie 2019

Hotărârea 600/2019

2019-07-16T11:36:45+03:00

Aprobarea acordării de stimulente financiare lunare personalului salariat din cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca.

Hotărârea 600/20192019-07-16T11:36:45+03:00
4 iulie 2019

Hotărârea 599/2019

2019-07-16T11:35:01+03:00

Însușirea Documentației tehnice pentru actualizarea geometriei imobilului cu nr. cadastral 7082, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Între Lacuri nr. 3-5.

Hotărârea 599/20192019-07-16T11:35:01+03:00
4 iulie 2019

Hotărârea 598/2019

2019-07-16T11:35:05+03:00

Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului Bulevardul Nicolae Titulescu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 598/20192019-07-16T11:35:05+03:00
4 iulie 2019

Hotărârea 597/2019

2019-07-16T11:35:14+03:00

Însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Între Lacuri și a unui imobil-teren din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 597/20192019-07-16T11:35:14+03:00
4 iulie 2019

Hotărârea 596/2019

2019-07-16T11:33:40+03:00

Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019.

Hotărârea 596/20192019-07-16T11:33:40+03:00
4 iulie 2019

Hotărârea 595/2019

2019-07-16T11:33:48+03:00

Aprobarea prețurilor practicate de către R.A.D.P. Cluj-Napoca pentru întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în municipiul Cluj-Napoca.

Hotărârea 595/20192019-07-16T11:33:48+03:00
4 iulie 2019

Hotărârea 594/2019

2019-07-16T11:33:56+03:00

Atribuirea contractelor către R.A.D.P. Cluj-Napoca pentru întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în Municipiul Cluj-Napoca, în temeiul prevăzut de art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Hotărârea 594/20192019-07-16T11:33:56+03:00
4 iulie 2019

Hotărârea 593/2019

2019-07-16T11:31:16+03:00

Aprobarea tarifelor pentru activitatea Centrului de gestionare a câinilor fără stăpân din cadrul R.A.D.P. Cluj-Napoca.

Hotărârea 593/20192019-07-16T11:31:16+03:00
4 iulie 2019

Hotărârea 592/2019

2019-07-16T11:31:40+03:00

Participarea municipiului Cluj-Napoca la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național 2017-2019 și la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019, achiziționarea a două autovehicule pur electrice noi și suportarea de la bugetul local a diferenței de preț.

Hotărârea 592/20192019-07-16T11:31:40+03:00
4 iulie 2019

Hotărârea 591/2019

2019-07-16T11:31:16+03:00

Acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Hotărârea 591/20192019-07-16T11:31:16+03:00
4 iulie 2019

Hotărârea 590/2019

2019-07-16T10:35:52+03:00

Alocarea sumei de 50.000 de lei de la bugetul pe anul 2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării de ghiozdane și rechizite pentru un număr de 500 de copii proveniți din familii defavorizate.

Hotărârea 590/20192019-07-16T10:35:52+03:00
4 iulie 2019

Hotărârea 589/2019

2019-07-16T10:36:00+03:00

Modificarea Hotărârii nr. 424/2016 (constituirea Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 7/2017.

Hotărârea 589/20192019-07-16T10:36:00+03:00
4 iulie 2019

Hotărârea 588/2019

2019-07-16T10:36:15+03:00

Modificarea Hotărârii nr. 309/2015 (aprobarea tarifului pentru activitatea de stocare temporară a deșeurilor municipale, prestată de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca), astfel cum a fost completată prin Hotărârea nr. 351/2015.

Hotărârea 588/20192019-07-16T10:36:15+03:00
4 iulie 2019

Hotărârea 587/2019

2019-07-16T10:34:49+03:00

Modificarea Hotărârii nr. 223/2002 (aprobarea unor prețuri pentru activitățile desfășurate de R.A.D.P. Cluj-Napoca).

Hotărârea 587/20192019-07-16T10:34:49+03:00
4 iulie 2019

Hotărârea 586/2019

2019-07-16T10:34:53+03:00

Modificarea Hotărârii nr. 684/2005 (aprobarea prețului pentru paza cimitirelor practicat de R.A.D.P. Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 753/2007, Hotărârea nr. 352/2013, Hotărârea nr. 520/2016, Hotărârea nr. 266/2017 și Hotărârea nr. 104/2018.

Hotărârea 586/20192019-07-16T10:34:53+03:00
4 iulie 2019

Hotărârea 585/2019

2019-07-16T10:34:58+03:00

Numirea unui administrator și prelungirea duratei mandatului domnului Rus Răzvan-Alexandru – administrator provizoriu la Termoficare Napoca S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, dar nu mai mult de două luni, conform art. 64¹ alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea 585/20192019-07-16T10:34:58+03:00
4 iulie 2019

Hotărârea 584/2019

2019-07-16T10:33:43+03:00

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Construire coș de fum la Liceul Teoretic Avram Iancu din municipiul Cluj-Napoca”, str. Onisifor Ghibu nr. 25, din cadrul obiectivului de investiții „Alimentarea cu energie termică/automatizare clienți noi/existenți”.

Hotărârea 584/20192019-07-16T10:33:43+03:00
4 iulie 2019

Hotărârea 583/2019

2019-07-16T10:33:51+03:00

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier în ampriza existentă, str. Șesului în municipiul Cluj-Napoca”.

Hotărârea 583/20192019-07-16T10:33:51+03:00
4 iulie 2019

Hotărârea 582/2019

2019-07-16T10:33:54+03:00

Darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înnoirea flotei de transport în comun în municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de autobuze electrice” – un autobuz electric.

Hotărârea 582/20192019-07-16T10:33:54+03:00
4 iulie 2019

Hotărârea 581/2019

2019-07-16T10:29:13+03:00

Darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înnoirea flotei de transport în comun în municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de autobuze electrice”, 11 stații de încărcare lentă, trei stații de încărcare rapidă pentru autobuze electrice, branșamente/circuite de alimentare cu energie electrică stații încărcare.

Hotărârea 581/20192019-07-16T10:29:13+03:00
4 iulie 2019

Hotărârea 580/2019

2019-07-16T10:29:17+03:00

Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Schimbare parțială de destinație, din spațiu comercial (prăvălie) în Centru Cultural (Centru pentru Tineret), și modificări interioare” și dotări specifice, în vederea implementării proiectului Centru pentru Tineret, votat în cadrul procesului de Bugetare Participativă 2017.

Hotărârea 580/20192019-07-16T10:29:17+03:00
4 iulie 2019

Hotărârea 579/2019

2019-07-16T10:28:17+03:00

Acordarea diplomei și medaliei Pro Urbis, de excelență, pentru rezultate excepționale în domeniul culturii, domnului prof. univ. dr. Negoiță Lăptoiu.

Hotărârea 579/20192019-07-16T10:28:17+03:00
4 iulie 2019

Hotărârea 578/2019

2019-07-16T10:28:22+03:00

Modificarea Hotărârii nr. 407/2019 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Modernizare Grădinița Floare de Iris”).

Hotărârea 578/20192019-07-16T10:28:22+03:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?

Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?

Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK