Hotărâri de consiliu

local în Cluj-Napoca

2024
12 februarie 2024

Hotărârea 87/2024

2024-02-20T12:49:35+02:00

Modificarea Hotărârii nr. 82/2023 (aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public în comun pentru persoanele vârstnice, pensionari, veterani și văduve de război, luptători pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989, urmașii eroilor-martiri, cu domiciliul în municipiul Cluj-Napoca, și pentru cetățenii de onoare ai municipiului Cluj-Napoca).

Hotărârea 87/20242024-02-20T12:49:35+02:00
2024
12 februarie 2024

Hotărârea 86/2024

2024-02-20T12:54:24+02:00

Aprobarea Statului de funcții și a Organigramei Direcției de Asistență Socială și Medicală.

Hotărârea 86/20242024-02-20T12:54:24+02:00
2024
12 februarie 2024

Hotărârea 85/2024

2024-02-20T12:56:11+02:00

Modificarea Anexelor 1 și 2 la Hotărârea nr. 569/2023 [modificarea Anexelor 1 și 2 la Hotărârea nr. 847/2022 privind modificarea Anexelor 1 și 2 la Hotărârea nr. 466/2022 (aprobarea unor măsuri de organizare, funcționare și finanțare a Creșei pentru Educație Timpurie, urmare a reorganizării ca unitate de învățământ cu personalitate juridică)].

Hotărârea 85/20242024-02-20T12:56:11+02:00
2024
12 februarie 2024

Hotărârea 84/2024

2024-02-20T12:57:37+02:00

Însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Calea Dorobanților.

Hotărârea 84/20242024-02-20T12:57:37+02:00
2024
12 februarie 2024

Hotărârea 83/2024

2024-02-20T12:59:52+02:00

Acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 de lei, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Hotărârea 83/20242024-02-20T12:59:52+02:00
2024
12 februarie 2024

Hotărârea 82/2024

2024-02-20T13:01:35+02:00

Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 998/2019 (aprobarea atribuirii și încheierii contractului cu S.C. Coral Impex S.R.L, având ca obiect delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a municipiului Cluj-Napoca – activitatea de dezinfecție, dezinsecție și deratizare), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 62/2022 și prin Hotărârea nr. 81/2023.

Hotărârea 82/20242024-02-20T13:01:35+02:00
2024
12 februarie 2024

Hotărârea 81/2024

2024-02-20T13:02:43+02:00

Aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de partener, în proiectul „Îmbunătățirea specializărilor inteligente și încurajarea dezvoltării în domeniul IT în regiunea Dunării”, cod proiect DRP0200277 și acronim SpinIT, finanțat prin Programul „Regiunea Dunăre” 2021-2027 și a cheltuielilor legate de acesta.

Hotărârea 81/20242024-02-20T13:02:43+02:00
2024
12 februarie 2024

Hotărârea 80/2024

2024-02-20T13:05:08+02:00

Aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca la realizarea proiectului de interes public Platforma Online de Investiții și Inovare Nord-Vest „INNO”, implementat prin Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, precum și aprobarea contribuțiilor financiare anuale pentru perioada 2024-2028.

Hotărârea 80/20242024-02-20T13:05:08+02:00
2024
12 februarie 2024

Hotărârea 79/2024

2024-02-20T13:36:27+02:00

Aprobarea P.U.Z. – Dezvoltare ansamblu urban „Science Campus”, str. Tiberiu Popoviciu-sud; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca.

Hotărârea 79/20242024-02-20T13:36:27+02:00
2024
12 februarie 2024

Hotărârea 78/2024

2024-02-20T13:13:15+02:00

Aprobarea P.U.D. – Construire imobil locuințe sociale și funcțiune publică, (1-3)S+P+5E+R, str. Sobarilor nr. 31; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca.

Hotărârea 78/20242024-02-20T13:13:15+02:00
2024
12 februarie 2024

Hotărârea 77/2024

2024-02-20T13:14:39+02:00

Aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Modernizare strada Viile Dâmbul Rotund din Municipiul Cluj-Napoca.

Hotărârea 77/20242024-02-20T13:14:39+02:00
2024
12 februarie 2024

Hotărârea 76/2024

2024-02-20T13:15:51+02:00

Actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Valea Seacă din municipiul Cluj-Napoca”, aprobați prin Hotărârea nr. 681/2022.

Hotărârea 76/20242024-02-20T13:15:51+02:00
2024
12 februarie 2024

Hotărârea 75/2024

2024-02-20T13:18:55+02:00

Actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Giuseppe Verdi din municipiul Cluj-Napoca”, aprobați prin Hotărârea nr. 680/2022.

Hotărârea 75/20242024-02-20T13:18:55+02:00
2024
12 februarie 2024

Hotărârea 74/2024

2024-02-20T13:23:02+02:00

Actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Valea Chintăului din municipiul Cluj-Napoca”, aprobați prin Hotărârea nr. 679/2022.

Hotărârea 74/20242024-02-20T13:23:02+02:00
2024
12 februarie 2024

Hotărârea 73/2024

2024-02-20T13:40:12+02:00

Aprobarea depunerii și implementării proiectului „Retehnologizarea procesului de producere, transport și distribuție a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienței energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO₂ – Insule de energie Lot 1 – Insula de energie CT 11 Gheorgheni – CT 12 Gheorgheni, inclusiv rețelele de distribuție aferente; Volumul 1: Studiu fezabilitate Rețele de transport și distribuție – Insula de energie Gheorgheni”.

Hotărârea 73/20242024-02-20T13:40:12+02:00
2024
12 februarie 2024

Hotărârea 72/2024

2024-02-20T13:43:17+02:00

Aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor pentru energia temică produsă în sistem centralizat și a Analizei cost beneficiu pentru Retehnologizarea procesului de producere, transport și distribuție a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienței energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO₂ – Insule de energie Lot 1 – Insula de energie CT 11 Gheorgheni – CT 12 Gheorgheni, inclusiv rețelele de distribuție aferente; Volumul 1: Studiu fezabilitate Rețele de transport și distribuție – Insula de energie Gheorgheni.

Hotărârea 72/20242024-02-20T13:43:17+02:00
2024
12 februarie 2024

Hotărârea 71/2024

2024-02-20T13:47:13+02:00

Aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Retehnologizarea procesului de producere, transport și distribuție a energiei termice în SACET Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienței energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră CO₂ – Insule de energie Lot 1 – Insula de energie CT 11 Gheorgheni – CT 12 Gheorgheni, inclusiv rețelele de distribuție aferente; Volumul 1: Studiu fezabilitate Rețele de transport și distribuție – Insula de energie Gheorgheni”.

Hotărârea 71/20242024-02-20T13:47:13+02:00
2024
12 februarie 2024

Hotărârea 70/2024

2024-02-20T13:42:11+02:00

Aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu energie electrică a stațiilor de încărcare autobuze electrice, montare stații de încărcare Str. Lunii nr. 3”.

Hotărârea 70/20242024-02-20T13:42:11+02:00
2024
12 februarie 2024

Hotărârea 69/2024

2024-02-20T13:48:55+02:00

Aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu energie electrică a stațiilor de încărcare autobuze electrice, montare stații de încărcare Autobaza Grigorescu”.

Hotărârea 69/20242024-02-20T13:48:55+02:00
2024
12 februarie 2024

Hotărârea 68/2024

2024-02-20T13:50:14+02:00

Aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu energie electrică a stațiilor de încărcare autobuze electrice, montare stații de încărcare str. I.P. Voitești – Cinema Florin Piersic”.

Hotărârea 68/20242024-02-20T13:50:14+02:00
2024
12 februarie 2024

Hotărârea 67/2024

2024-02-20T13:52:24+02:00

Aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu energie electrică a stațiilor de încărcare autobuze electrice, montare stații de încărcare lente și rapide, Autobaza Bucium”.

Hotărârea 67/20242024-02-20T13:52:24+02:00
2024
12 februarie 2024

Hotărârea 66/2024

2024-02-20T13:53:16+02:00

Aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu energie electrică a stațiilor de încărcare autobuze electrice, montare stații de încărcare Autobaza Zorilor Str. Lunii”.

Hotărârea 66/20242024-02-20T13:53:16+02:00
2024
12 februarie 2024

Hotărârea 65/2024

2024-02-20T13:53:48+02:00

Aprobarea plății cotizației anuale ce revine Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de membru al Asociației Municipiilor din România.

Hotărârea 65/20242024-02-20T13:53:48+02:00
2024
12 februarie 2024

Hotărârea 64/2024

2024-02-20T13:54:56+02:00

Aprobarea Listei de priorități pentru anul 2024, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor de serviciu.

Hotărârea 64/20242024-02-20T13:54:56+02:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK