Hotărâri de consiliu

local în Cluj-Napoca

2024
28 mai 2024

Hotărârea 495/2024

2024-06-05T09:44:21+03:00

Propunerea de aprobare a Studiului de oportunitate, a modalității de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Cluj-Napoca, a Regulamentului, a Caietului de sarcini, precum și a proiectului Contractului de delegare a gestiunii serviciului.

Hotărârea 495/20242024-06-05T09:44:21+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 494/2024

2024-06-05T09:48:17+03:00

Darea în administrare în favoarea Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat cu nr. cadastral 355666, înscris în CF nr. 355666, domeniu public, în vederea înființării unui Centru de îngrijiri paliative.

Hotărârea 494/20242024-06-05T09:48:17+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 493/2024

2024-06-05T09:52:44+03:00

Aprobarea implementării, în anul 2024, a proiectului „Pachet de măsuri de asistență socială comunitară pentru asigurarea sustenabilității activităților proiectului Intervenții replicabile pentru locuire incluzivă și combaterea marginalizării în Zona Metropolitană Cluj” al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj (A.D.I. Z.M.C.).

Hotărârea 493/20242024-06-05T09:52:44+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 492/2024

2024-06-05T10:19:19+03:00

Modificarea parțială a Documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 37/2023 a Tribunalului Cluj, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 210/2024 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosarul nr. 468/117/2022.

Hotărârea 492/20242024-06-05T10:19:19+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 491/2024

2024-06-05T10:24:40+03:00

Modificarea Hotărârii nr. 113/2023 (de aprobare a P.U.D. – Construire imobil mixt, S+P+3E+R, str. Albert Einstein nr. 1); beneficiari: Rusu Radu-Ionuț și Rusu Alexandra-Maria.

Hotărârea 491/20242024-06-05T10:24:40+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 490/2024

2024-06-05T10:30:30+03:00

Aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, P+E – str. Câmpului nr. 159 F prov.; beneficiari: Martonfi Lorant Tamas și Martonfi Orsolya.

Hotărârea 490/20242024-06-05T10:30:30+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 489/2024

2024-06-05T10:35:51+03:00

Aprobarea P.U.D. – Organizare ocupare parcelă (amenajări exterioare), modificări interioare și schimbare de destinație corp C1, din spații birouri în spații pentru învățământ (grădiniță), str. Mureșului nr. 9; beneficiar: Săvescu Cristian, pentru Asociația Happy Hearts Educations.

Hotărârea 489/20242024-06-05T10:35:51+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 488/2024

2024-06-05T10:40:39+03:00

Aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt, 2S+P+2E+R, str. Traian Moșoiu nr. 66-68; beneficiară: S.C. Winton Carpedi S.R.L.

Hotărârea 488/20242024-06-05T10:40:39+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 487/2024

2024-06-05T10:43:55+03:00

Aprobarea P.U.D. – Extindere, modificare, etajare și schimbare de destinație corp C1 (sediul Centrului Meteorologic Regional Transilvania Nord), (S)+P+E, str. Vânătorului nr. 17; beneficiar: Statul Român, prin Administrația Națională de Meteorologie R.A. București – Centrul Meteorologic Regional Transilvania Nord.

Hotărârea 487/20242024-06-05T10:43:55+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 486/2024

2024-06-05T10:49:15+03:00

Aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, P+E, str. General Eremia Grigorescu nr. 54; beneficiară: Muntean Silvia.

Hotărârea 486/20242024-06-05T10:49:15+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 485/2024

2024-06-05T10:53:34+03:00

Însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Tăbăcarilor, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 485/20242024-06-05T10:53:34+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 484/2024

2024-06-05T11:00:44+03:00

Acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 de lei, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Hotărârea 484/20242024-06-05T11:00:44+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 483/2024

2024-06-05T11:08:13+03:00

Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2025, a Hotărârii nr. 815/2021 (majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2022, pentru apartamentele nr. 1 și 2, din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 2, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită).

Hotărârea 483/20242024-06-05T11:08:13+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 482/2024

2024-06-05T11:11:57+03:00

Încheierea Actului adițional nr. 8 la Acordul de asociere nr. 188.108/4.04.2019, aprobat prin Hotărârea nr. 1.099/2018 (aprobarea încheierii Acordului de Asociere pentru realizarea în parteneriat a studiilor de prefezabilitate, fezabilitate, impact asupra mediului și evaluarea strategică adecvată pentru obiectivul de investiții „Tren Metropolitan Gilău – Florești – Cluj-Napoca – Baciu – Apahida – Jucu – Bonțida”).

Hotărârea 482/20242024-06-05T11:11:57+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 481/2024

2024-06-05T11:20:42+03:00

Modificarea art. 2 alin (1) din Hotărârea nr. 136/2024 (organizarea concursului între asociațiile de proprietari/locatari, sub genericul „Curățenie Generală”).

Hotărârea 481/20242024-06-05T11:20:42+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 480/2024

2024-06-05T11:23:03+03:00

Încheierea unui acord de cooperare între Municipiul Cluj-Napoca, România și Municipiul Cahul, Republica Moldova.

Hotărârea 480/20242024-06-05T11:23:03+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 479/2024

2024-06-05T11:30:07+03:00

Darea în concesiune, către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., a stației de autobuz, dotată cu automat de eliberare, vânzare și reîncărcare pentru carduri și bilete, amplasată pe str. Oașului, aflată în proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca.

Hotărârea 479/20242024-06-05T11:30:07+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 478/2024

2024-06-05T11:37:42+03:00

Aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere pe verticală, reabilitare termică, modificări interioare, redefinire regim de înălțime corp C2 și demolare parțială corp C1, amenajări exterioare, împrejmuire și organizare de șantier”, str. Aviator Bădescu nr. 32 din municipiul Cluj-Napoca.

Hotărârea 478/20242024-06-05T11:37:42+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 477/2024

2024-06-05T11:42:56+03:00

Aprobarea acordului Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de proprietar al imobilului, pentru realizarea obiectivului de investiții „Construcție, extindere, modernizare și echipare CPU, inclusiv departament spitalizare de zi – Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca”, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., precum și asumarea menținerii destinației obiectivului realizat pentru o perioadă de minimum 15 ani.

Hotărârea 477/20242024-06-05T11:42:56+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 476/2024

2024-06-05T11:46:34+03:00

Alocarea sumei de 400.000 de lei, din bugetul pe anul 2024 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, pentru implementarea Programului multianual „Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie”, aprobat prin Hotărârea nr. 596/2021, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 765/2023.

Hotărârea 476/20242024-06-05T11:46:34+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 475/2024

2024-06-05T11:00:19+03:00

Alocarea sumei de 4.250.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024, pentru cultele religioase, în temeiul Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România.

Hotărârea 475/20242024-06-05T11:00:19+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 474/2024

2024-06-05T10:58:53+03:00

Alocarea sumei de 546.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca (U.M. 02454).

Hotărârea 474/20242024-06-05T10:58:53+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 473/2024

2024-06-05T10:58:08+03:00

Alocarea sumei de 2.024.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Niculae Stăncioiu”.

Hotărârea 473/20242024-06-05T10:58:08+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 472/2024

2024-06-05T10:56:34+03:00

Alocarea sumei de 5.600.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj.

Hotărârea 472/20242024-06-05T10:56:34+03:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK