Documente de interes public

Accesul la informațiile de interes public se asigură de către Biroul Mass-Media.

 1. Proiecte și Hotărâri ale Consiliului Local Cluj-Napoca;
 2. Dispozițiile de interes general ale Primarului Municipiului Cluj-Napoca;
 3. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;
 4. Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;
 5. Numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
 6. Coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
 7. Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
 8. Programele și strategiile proprii;
 9. Rapoarte privind stadiul implementării de către Consiliul Local Cluj-Napoca a diverselor proiecte co-finanțate din fondurile comunitare sau ale altor instituții finanțatoare externe;
 10. Acorduri de asociere ale Consiliului Municipal la diverse organizații și organisme interne și internaționale;
 11. Protocoale de înfrățire ale orașului Cluj-Napoca cu organe ale autorităților publice locale din diverse țări;
 12. Materiale de promovare a turismului practicat în municipiul Cluj-Napoca;
 13. Certificate de Urbanism, Autorizații de Construire, P.U.G., P.U.Z., P.U.D, avizate de Consiliul Local Cluj-Napoca;
 14. Certificate de Oportunitate, Autorizații de Ocupare a Domeniului Public, Autorizații Eliberate în baza Legii 507/2002;
 15. Informații privind modul de soluționare a cererilor, sesizărilor, reclamațiilor înregistrate în cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca;
 16. Rezultatele dezbaterilor publice în domeniul mediului la care participă reprezentanții compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca;
 17. Orice informații privind situația unui obiectiv de pe raza municipiului Cluj-Napoca, din punct de vedere al protecției mediului.