Serviciul protecție socială oferă servicii specializate de protejare a persoanelor, grupurilor, comunităților cu probleme speciale, aflate temporar în dificultate care, din motive de natură economică, socio-culturală, biologică sau psihologică nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace si eforturi proprii un mod normal dar decent de viață.

Contact: str. Venus fn

tel. 0264 563 052

Ajutorul pentru plata chiriei este unul din serviciile oferite.

 • tinerii în vârstă de până la 26 de ani, persoane singure, proveniţi din structurile rezidenţiale ale DGASPC Cluj
 • persoanele singure şi familiile cu domiciliul/reşedinţa pe raza municipiului Cluj-Napoca, aflate în evidenţa DASM
 • victimele violenţei domestice

Mai multe informații, aici.

 • să provină din structurile rezidenţiale ale Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj (DGASPC Cluj), de pe raza municipiului Cluj-Napoca;
 • veniturile lunare nu pot depăși 1500 lei;
 • să locuiască în fapt pe raza administrativă a municipiului Cluj-Napoca și să aibă domiciliul/ reședința în Cluj-Napoca.

Mai multe informații, aici.

 • solicitantul trebuie să aibă domiciliul/reşedinţa pe raza municipiului Cluj-Napoca de minimum 24 luni anterior datei depunerii cererii;
 • solicitantul, precum şi oricare alt membru major al familiei, de la caz la caz, nu are în proprietate o locuinţă;
 • solicitantul, precum şi oricare alt membru major al familiei, de la caz la caz, nu are în folosinţă o locuinţă din fondul locativ al Primăriei municipiului Cluj-Napoca;
 • solicitantul, precum şi oricare alt membru major al familiei, de la caz la caz, nu a înstrăinat o locuinţă în ultimi 10 ani;
 • solicitantul, precum şi oricare alt membru major al familiei, de la caz la caz, nu a beneficiat de sprijinul statului în credite pentru închiriere/construire de locuinţă sau alte programe aprobate prin legislaţia în vigoare;
 • veniturile familiei nu pot depăși 783 lei pe fiecare membru, iar în cazul persoanei singure veniturile sunt sub 1500 lei lunar.

Mai multe informații, aici.

 • se află în evidenţele serviciilor de specialitate din cadrul DGASPC/ DASM/ ONG-uri abilitate şi locuiesc efectiv pe raza municipiului Cluj-Napoca, precum şi cele care au beneficiat de servicii în adăposturi destinate acestei categorii sociale şi care nu beneficiază de alt sprijin locativ din partea statului sau a unor ONG-uri
 • veniturile pe membru de familie nu pot depăși 1500 lei;
 • să locuiască în fapt pe raza administrativă a municipiului Cluj-Napoca și să aibă domiciliul/ reședința în Cluj-Napoca.

Mai multe informații, aici.