1. EXECUTARE/DESFIINȚARE lucrări de construcții (art. 3 cu exceptia celor prevăzute la lit. b),c),e),g) FĂRĂ a deține autorizație de construire
  • cerere tip pentru Certificat de urbanism în scopul solicitat
  • extras C.F., de informare, actualizat la zi
  • Procesul Verbal de Constatare și Sancționare a Contravenției + chitanța de achitare a sumei prevăzute în procesul de sancționare
  • plan de situație cu evidențierea imobilului pentru care se solicită intrarea în legalitate
  • fotografii cu situația de pe teren
  • taxa certificat de urbanism, conf. H.C.L. Nr. 983/2017
 2. EXECUTARE/DESFIINȚARE lucrări de construcții (art. 3 cu exceptia celor prevăzute la lit. b),c),e),g) cu NERESPECTAREA autorizației de construire și a proiectului tehnic
  • cerere tip pentru Certificat de urbanism în scopul solicitat
  • extras C.F., de informare, actualizat la zi
  • Procesul Verbal de Constatare și Sancționare a Contravenției + chitanța de achitare a sumei prevăzute în procesul de sancționare
  • istoric al cererilor pentru intrare în legalitate (dacă este cazul)
  • copie Autorizație de construire, plan de situație vizat spre neschimbare și planșe din documentația tehnică vizate spre neschimbare care fac obiectul procesului de sancționare
  • HCL, aviz Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea teritoriului însoțită de Plan reglementări PUZ/PUD, în cazul în care imobilul a făcut obiectul elaborării unei documentații de urbanism care a stat la baza emiterii A.C.
  • plan de situație cu evidențierea imobilului pentru care se solicită intrarea în legalitate
  • fotografii cu situația de pe teren
  • taxa certificat de urbanism, conf. H.C.L. Nr. 983/2017
 1. Pentru emitere Certificat de Urbanism (documentația se va depune conf. Legii în 2 exemplare)
  • cerere tip pentru emiterea Certificatului de Urbanism
  • extras CF pentru informare, actualizat la zi
  • memoriu tehnic de specialitate prin care se va preciza încadrarea în Legea nr. 50/1991, act., art. 11, lit.n)
  • plan de încadrare în zona
  • plan de situație cu marcarea accesului la spațiul supus schimbării destinației, însoțit de inventarul de coordonate
  • releveu spațiu sau, după caz, plan spațiu existent – întocmit conform Legii 50/1991 actualizată/modificată sau planșa din documentația A.C. vizată spre neschimbare
  • plan spațiu propus spre amenajare – întocmit conform Legii 50/1991 actualizată/modificată
  • poze cu situația din teren – fațada cu accesul și interiorul spațiului
  • taxă Certificat de urbanism, conf. H.C.L. Nr. 983/2017
 2. Pentru emitere adresă către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară
  • cerere tip pentru eliberarea Adresei privind schimbarea de destinație conform Legii nr.50/1991, act., art. 11, lit.n)
  • Certificatul de urbanism și documentația aferentă care a stat la baza emiterii acestuia
  • poze cu situația din teren – fațada cu accesul și interiorul spațiului
  • taxă 5 lei, conf. H.C.L. Nr. 983/2017
 • cerere tip pentru emiterea Certificatului de Urbanism
 • extras CF pentru informare, actualizat la zi
 • Autorizația de construire și planșa anexă vizată spre neschimbare
 • HCL, aviz Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea teritoriului însoțită de Plan reglementări PUZ/PUD, în cazul în care a făcut obiectul elaborării unei documentații de urbanism care a stat la baza emiterii A.C.
 • Plan de situație cu propunerea de modificare proiect autorizat
 • poze cu situația din teren
 • taxa Certificat de urbanism, conf. H.C.L. Nr. 983/2017

Depunere documente – Registratură

Adresă

Str. Moţilor nr. 7

Program cu publicul (inclusiv încasări)

Luni-miercuri 08.30 – 16.30
Joi 08.30 – 18.30
Vineri 08.30 -16.30

Contact

0264 596 030
registratura@primariaclujnapoca.ro

Audiențe – Direcția Generală de Urbanism

Adresă

str. Moților nr. 3 cam. 58

Program 

Marţi – 13.30 – 15.30
Miercuri – 13.30 – 15.30
Joi – 15.00 – 17.00

Contact

0264 592 566
 0264 596 030 interior 4301