Documentațiile depuse pentru emiterea avizului de oportunitate și avizul arhitectului șef pentru PUZ/PUD se vor depune într-un singur exemplar.

Documentațiile de urbanism vor conține planșa Informarea populației, pe care va fi menționat numele și prenumele tuturor vecinilor de parcelă, precum și adresa lor de contact,  în vederea demarării procedurii specifice de informare și consultare a publicului aprobată prin HCL nr. 153/2012.

ATENȚIE! Nu treceți datele de contact ale vecinilor pe planșa Reglementări urbanistice.

Depunere documente – Registratură

Adresă

Str. Moţilor nr. 7

Program cu publicul (inclusiv încasări)

Luni-miercuri 08.30 – 16.30
Joi 08.30 – 18.30
Vineri 08.30 -16.30

Contact

0264 596 030
registratura@primariaclujnapoca.ro

Audiențe – Biroul Strategii Urbane

Adresă

str. Moților nr. 3 cam. 62, 63

Program

Marţi – 13.30 – 15.30
Miercuri – 13.30 – 15.30
Joi – 15.00 – 17.00

Contact

0264 596 030 interior 4310; 4340