Cerere înscriere concurs

Model adeverință vechime

Model CV European

Anunț cu privire la posturile pentru care concursul poate continua, conform art. IV din OUG nr. 34/2023


Anunț privind organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unei funcţii contractuale de execuție, vacantă – referent, treaptă profesională IA, 1 post vacant la Biroul Juridic, achiziții, investiții

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs

Rezultatul probei practice

Rezultatul interviului

Rezultatul final


Anunț privind organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată ne determinată, a unei funcţii contractuale de execuție, vacantă – referent de specialitate, grad profesional I A1, post unic vacant la Biroul Juridic, achiziții, investiții

Erata cu privire la Anuntul de concurs

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs

Rezultatele probei scrise

Rezultatele interviului

Rezultatul final


Anunț privind organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată ne determinată , a unei funcţii contractuale de execuție, vacantă – consilier, grad profesional IA, 1 pos tunic vacant la Compartimentul Financiar contabil, casierii

Erata cu privire la Anuntul de concurs

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs

Rezultatul soluționării contestațiilor

Rezultatele probei scrise

Rezultatele interviului

Rezultatul final


concurs suspendat

Anunț privind organizarea unui concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unei funcţii contractuale de execuție, vacantă- inspector de specialitate, grad profesional I A 1 post vacant la Biroul Juridic, achiziții, investiții                

Rezultatul selecţiei dosarelor


concurs suspendat

Anunț privind organizarea unui concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unei funcţii contractuale de executie, vacantă- inspector de specialitate, gradprofesional I A 1 post vacant la Serviciul Financiar contabil

Rezultatul selecţiei dosarelor


Anunț privind organizarea unui concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unei funcţii contractuale de conducere, vacantă- șef serviciu, grad II

Rezultatul selecţiei dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final


Anunț privind organizarea unui concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unei funcții contractuale de execuție,  inspector de specialitate, grad
profesional IA – 1 post vacant la Biroul Juridic, achiziții, investiții – proba practică


Anunț privind organizarea unui concurs pentru ocuparea, pe durată determinată, a unei funcţii contractuale de execuție , inspector de specialitate, grad profesional I 1 post, temporar vacantă la Serviciul Financiar contabil

Rezultatul selecției dosarelor de concurs

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final


Anunț privind organizarea unui concurs,pe durată nedeterminată, pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuție, referent, treaptă profesională IA, vacantă la Serviciul Administrare parcări

Rezultataul selecției dosarelor de concurs

Rezultatul probei practice

Rezultatul interviului

Rezultatul final


Anunț privind ocuparea, pe durată determinată, a unei funcţii contractuale de execuție,  temporar vacantă la Serviciul Financiar-contabil

Rezultatul selecției dosarelor de concurs

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final


Anunț privind organizarea unui concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a unei funcţii contractuale de execuție

Rezultatul selecției dosarelor de concurs

Rezultatul soluționării contestației privind selecția dosarelor de concurs

Rezultatele probei scrise

Rezultatul soluționării contestațiilor privind proba scrisă

Rezultatul interviului

Rezultatul final


Anunț privind organizarea unui concurs pentru ocuparea a două funcții contractuale de execuție

Anunț privind prelungirea perioadei de depunere a dosarelor de concurs

Rezultatul selecției dosarelor de concurs

Rezultatul probei scrise

Anunț privind desfășurarea interviului

Rezultatul soluționării contestațiilor

Rezultatul interviului

Rezultatul final


Anunț privind organizarea unui concurs pentru ocuparea unei funcții de inspector de specialitate – 1 post temporar vacant

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs

Anunț privind desfășurarea probei practice

Rezultatul probei practice

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final


Anunț privind organizarea unui concurs pentru ocuparea a 4 funcții contractuale de execuție pe perioadă nedeterminată

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs

Anunț modificare sala probă scrisă

Rezultatele probei scrise

Rezultatul soluționării contestației

Rezultatul interviului

Rezultatul final