Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală Cluj-Napoca are în subordine două unități de asistență socială pentru persoanele cu risc de marginalizare și excluziune socială.

Centrul de incluziune socială este  o unitate de asistență socială dedicată promovării oportunităților de ocupare, formare profesională și facilitarea angajării persoanelor de etnie rromă, a persoanelor cu dizabilități, precum și a celorlate categorii de persoane supuse riscului de marginalizare și excluziune socială.

Servicii oferite:

 • informarea, consilierea, medierea muncii pe piața internă și monitorizarea post-angajare;
 • sprijin în demararea proiectelor lucrative și de economie socială;
 • servicii de formare profesională;
 • facilitarea accesului la servicii de formare profesională.

Beneficiarii:

 • persoane de etnie rromă și persoane cu dizabilități, precum și celelalte categorii de persoane marginalizate social sau supuse riscului de marginalizare și excluziune socială.

Contact

Adresă: Str. Venus fn, Cluj-Napoca

Telefon: 0372 799 865

Mai multe informații, aici.

Centrul de zi Țara minunilor, aflat în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală Cluj-Napoca, oferă servicii socio-educative și de integrare școlară și socială pentru copii aparținând categoriilor marginalizate.

Servicii oferite:

 • Asigurarea hranei şi transportului;
 • Întreţinerea igienei personale;
 • Programe educative nonformale;
 • Activități recreative și de socializare (excursii, serbări și drumeții);
 • Recuperarea limbajului;
 • Asistenţă şi consiliere psihologică individuală şi de grup atât pentru copii cât și pentru aparţinători.

Beneficiari:

Beneficiari direcţi: 33 copii rromi de vârstă preşcolară (3-6 ani) din comunitatea Pata Rât (zona gropii de gunoi a oraşului Cluj-Napoca) și cartierul Someșeni.

Beneficiari indirecţi: familiile acestora şi  comunitatea din Pata Rât și cartierul Someșeni

Mai multe informații, aici.

Contact

Adresă: Branului nr: 14, Cluj-Napoca
Telefon: 0264-416.215; 0733-070.315
Email: cz.taraminunilor@gmail.com
Orar: luni-vineri – 8.00 – 16.00