Serviciul Autorizări Construcții este subordonat directorului executiv al Direcţiei Urbanism, arhitectului şef şi primarului municipiului Cluj-Napoca.

Misiunea şi scopul compartimentului de muncă:

  • emite autorizaţii de construire/demolare
  • prelungeşte autorizaţiile de construire/ demolare
  • emite certificate de atestare a edificării/extinderii construcţiilor
  • emite adeverințe de inexistenţă a construcţiilor (confirmarea desfințării construcțiilor)

Program

Marţi – 13.30 – 15.30

Miercuri – 13.30 – 15.30

Joi – 15.00 – 17.00

Adresă

Calea Moților, nr. 3

Serviciul autorizări construcții – cam. 59, 61, et.1

Compartimentul recepții – Sala mare, et.1

Șef serviciu autorizări construcții –  cam. 60