Primăria municipiului Cluj-Napoca a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparență decizională, referitoare la  proiectul de HCL privind atribuirea contractelor privind activitatea de ,,Modernizare, reparații și întreținere a străzilor aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri” de pe raza municipiului Cluj-Napoca către RADP Cluj-Napoca, în temeiul prevăzut de art. 31 din Legea 98/2016.

Hotărâre

Proiect

Referat

Etapa consultării publice are loc în perioada  11 ianuarie  – 26 ianuarie 2017. Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de email: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Moților nr.7 sau la orice primărie de cartier.