Primăria municipiului Cluj-Napoca a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională a prevederilor proiectului de HCL privind anularea în cotă de 73,3% a majorărilor de întârziere aferente obligațiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015 , inclusiv, stinse până la această dată, constând în creanțe de natură fiscală datorate bugetului local de către contribuabilii de pe rază administrativ-teritorială a Municipiului Cluj-Napoca.

Proiect

Referat

Etapa consultării publice are loc în perioada 02 – 12 noiembrie 2015 . Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de email: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Moților nr.7 sau la orice primărie de cartier.