Primăria municipiului Cluj-Napoca a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparență decizională cu privire la prevederile proiectului de HCL privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Cluj-Napoca.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Cluj-Napoca

Proiect de hotărâre

Referat

Etapa consultării publice are loc în perioada 24 martie – 4 aprilie 2016. Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de email: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Moților nr.7 sau la orice primărie de cartier.