Primăria Cluj-Napoca a inițiat procedura de consultare publică în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 cu privire la aprobarea unei Hotărâri de Consiliu Local privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca a programelor sportive, aprobat prin HCL nr. 521/2016.

Etapa consultării publice are loc în perioada 10 – 24 noiembrie 2017. Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de email: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Moților nr.7 sau la orice primărie de cartier.

Proiect

Referat

Regulament

Anexă Referat