Primăria municipiului Cluj-Napoca a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională referitoare la proiectul de hotărâre PUZ instituire subzona de activitati economice cu caracter tertiar în zonă cu caracter rezidențial, str Sarmisegetuza nr. 11-13 și nr 12, de modificare a PUZ aprobat prin HCL 406 din 18.06.2020

Etapa consultării publice are loc în perioada 12-29 aprilie 2024. Persoanele interesate pot trimite propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ la adresa de e-mail: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Moților nr.7 sau la orice primărie de cartier.