Primăria municipiului Cluj-Napoca a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, privind Proiectul de buget al municipiului Cluj-Napoca.

 

Proiectul bugetului general pe anul 2019

Anexa 2A

Anexa 3D

Anexa 4E

Anexa 5F

Anexa 6G

Lista obiectivelor de investiții

 

Potrivit Legii 273/2006, art. 39, persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere în perioada 21 martie – 4 aprilie 2019 la adresa de email: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Moților nr.7 sau la orice primărie de cartier, în atenția Direcției Economice.