Primăria municipiului Cluj-Napoca a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, pe marginea  Proiectului de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale începând cu anul 2016.

Proiect și anexe

Referat

Etapa consultării publice are loc în perioada 5 octombrie – 5 noiembrie 2015. Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de email: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Moților nr.7 sau la orice primărie de cartier.