Primăria municipiului Cluj-Napoca a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale pe prevederile Proiectului de buget al municipiului Cluj-Napoca.

Lista obiectivelor de investiții

Proiect buget 2015

Etapa consultării publice are loc în perioada 13 ianuarie – 28 ianuarie 2015, ora 16.00. Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de email: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primărie de cartier, în atenția Direcției Economice.