Primăria municipiului Cluj-Napoca a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională referitor la proiectul de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de înscriere, departajare și transfer al copiilor în creșele administrate de către Centrul Bugetar de Administrare Creșe, aprobat prin Hotărârea nr. 678/2018

Referat

Hotărâre

Regulament

 

Etapa consultării publice are loc în perioada 27 februarie – 14 martie 2019. Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de email: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Moților nr.7 sau la orice primărie de cartier.