Primăria municipiului Cluj-Napoca a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională cu privire la prevederile Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, finanțări acordate în bază Legii nr. 350/2005 (finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general).

Informare

Referat

Regulament

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Anexa 6

Anexa 7

Anexa 8

Anexa 9

Anexa 10

Anexa 11

Anexa 12

Etapa consultării publice are loc în perioada 23 iunie– 2 iulie 2015. Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de email: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Moților nr.7 sau la orice primărie de cartier.