Primăria Cluj-Napoca a inițiat procedura de consultare publică în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 cu privire la aprobarea unei Hotărâri de Consiliu Local privind stabilirea nivelului taxelor administrate de către Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor din municipiul Cluj-Napoca.

Etapa consultării publice are loc în perioada 1-14 noiembrie 2017. Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de email: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Moților nr.7 sau la orice primărie de cartier.

Proiect

Referat

Anexa