Primăria municipiului Cluj-Napoca a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională, cu privire la un proiect de hotărâre privind completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 315/2015, respectiv a capitolului ”Strategia pentru Identitatea Istorică a Orașului” din cadrul Strategiei de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca pentru perioada 2014-2020, în sensul includerii unor obiective în vederea revitalizării acestora.

Proiect de hotărâre și anexa

Referat

Etapa consultării publice are loc în perioada  29 iunie – 12 iulie 2016. Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de email: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Moților nr.7 sau la orice primărie de cartier.