Educaţia este o prioritate pentru Primăria Cluj-Napoca. De aceea, pentru a asigura o infrastructură adecvată desfăşurării orelor şi pentru a permite elevilor şi dascălilor să desfășoare procesul de învățământ în condiţii cât mai bune, investim în fiecare an în reabilitarea și modernizarea unităților de învățământ.

Investiții finalizate

Primăria Cluj-Napoca a finalizat un proiect european pentru creşterea calităţii şi accesibilităţii procesului educaţional în 3 unităţi şcolare din învăţământul preuniversitar. Şcoala cu clasele I-VIII „Ion Agârbiceanu”, Liceul Teoretic „Avram Iancu” şi Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” au fost complet reabilitate şi dotate, fiind astăzi cele mai moderne şcoli din România.

Investiții în derulare

Un proiect aflat în derulare vizează reabilitarea şi eficientizarea energetică a două unităţi de învăţămȃnt preuniversitar: Colegiul Naţional „George Coşbuc” şi Liceul de Muzică „Sigismund Toduţă”. Principalele lucrări presupun: consolidarea structurală a clădirilor acolo unde este necesar; anveloparea clădirilor cu termosistem pentru reducerea cantității de energie termică pierdută, conform auditului energetic; schimbarea ferestrelor cu tâmplărie din lemn și geam simplu cu tâmplărie din lemn stratificat sau PVC și geam tip termopan pentru reducerea pierderilor de căldură; instalarea unui sistem de climatizare cu recuperare de căldură în clădiri; instalarea de panouri fotovoltaice pentru asigurarea independenței energetice și folosirea resurselor regenerabile; instalarea de corpuri de iluminat tip LED eficiente din punct de vedere al reducerii consumului de energie electrică; diverse lucrări de ridicare a confortului în interiorul clădirilor (obiecte sanitare noi, zugrăveli noi, pardoseli noi etc). Proiectul este realizat prin Programul de Cooperare Elveţiano-Romȃn, Obiectivul 1 al Ariei de concentrare 4 – Îmbunătăţirea mediului înconjurător.

De asemenea, au fost demarate două noi proiecte de creşe, una în cartierul Grigorescu (pe strada Donath) şi una în cartierul Mănăştur (pe strada Grigore Alexandrescu). Acestea vor avea atributele unor „clădiri verzi”, urmând să aibă o eficienţă energetică ridicată.

Reparații în derulare

Pentru a asigura desfășurarea în bune condiții a desfășurării cursurilor, Primăria Cluj-Napoca realizează în fiecare vară lucrări de întreținere și reparații la unitățile școlare din municipiu.

Lucrările care se realizează constau în igienizări, zugrăveli, reparații acoperișuri, reparații pardoseli, înlocuit tâmplărie, reparații instalații, hidroizolații. La acestea se adaugă acţiunea de refacere a curţilor unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiu, inclusiv a terenurilor de sport din cadrul acestora.

Investiții viitoare

Au fost identificate două noi spaţii în care urmează să fie demarate proiectele de realizare a două noi creşe, în cartierele Grigorescu şi Mărăşti, pentru care vor fi atrase fonduri europene. În plus, tot prin intermediul unor proiecte europene – prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 – vor fi modernizate grădiniţele ,,Floare de Iris” şi ,,Căsuța Poveștilor”.