Primăria Cluj-Napoca investește în fiecare an în educație cel puţin 20% din taxele și impozitele încasate. La Cluj-Napoca ne propunem să sprijinim o educaţie incluzivă şi de calitate şi învăţarea pe tot parcursul vieţii.

Lucrări de reparaţii şi întreţinere la unităţile de învăţămȃnt preuniversitar

Lucrăm în fiecare an pentru a asigura o infrastructură adecvată desfăşurării orelor şi pentru a permite elevilor şi dascălilor să înceapă noul an şcolar în condiţii cât mai bune. Primăria efectuează astfel lucrări de reparaţii la toate unităţile de învăţământ preuniversitar din oraş care au necesitat astfel de intervenţii, creşe, grădiniţe, şcoli şi licee.

Reabilitarea termică a unităților de învățământ

Un proiect finanţat din fonduri elveţiene (Programul de Cooperare Elveţiano-Romȃn, Obiectivul 1 al Ariei de concentrare 4 – Îmbunătăţirea mediului înconjurător) a vizat reabilitarea şi eficientizarea energetică a două unităţi de învăţămȃnt preuniversitar: Colegiul Naţional „George Coşbuc” şi Colegiul de Muzică „Sigismund Toduţă”. Colegiul de Muzică a fost finalizat în 2019, iar Colegiul Naţional „George Coşbuc” – în 2020.

Principalele lucrări au fost: consolidarea structurală a clădirilor acolo unde este necesar; anveloparea clădirilor cu termosistem pentru reducerea cantității de energie termică pierdută, conform auditului energetic; schimbarea ferestrelor cu tâmplărie din lemn și geam simplu cu tâmplărie din lemn stratificat sau PVC și geam tip termopan pentru reducerea pierderilor de căldură; instalarea unui sistem de climatizare cu recuperare de căldură în clădiri; instalarea de panouri
fotovoltaice pentru asigurarea independenței energetice și folosirea resurselor regenerabile; instalarea de corpuri de iluminat tip LED eficiente din punct de vedere al reducerii consumului de energie electrică; diverse lucrări de ridicare a confortului în interiorul clădirilor (obiecte sanitare noi,
zugrăveli noi, pardoseli noi etc).

Proiecte europene pentru Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, Colegiul Tehnic „Ana Aslan”, Seminarul Teologic Ortodox şi Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga”

Municipalitatea a obţinut finanţare din fonduri europene pentru proiectele privind modernizarea, extinderea şi reabilitarea termică a patru unităţi de învăţământ preuniversitar, inclusiv realizarea de săli de sport moderne, respectiv segmentul gimnazial al Liceului Teoretic „Onisifor Ghibu”, Colegiul Tehnic „Ana Aslan”; Seminarul Teologic Ortodox şi Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga”. Valoarea totală a acestor proiecte este de peste 100 de milioane de lei.
Proiectul pentru Colegiul Tehnic „Ana Aslan” presupune supraetajarea şi modernizarea corpului existent, construirea unui corp nou (P+3) şi construirea unei săli de sport moderne. După modernizare, şcoala va avea 17 săli de clasă (8 înainte de proiect) şi 9 laboratoare. Lucrările au început în luna aprilie 2020, urmând să dureze 18 luni.

Proiectul pentru segmentul gimnazial al Liceului Teoretic „Onisifor Ghibu” presupune modernizarea corpului existent, construirea unui corp nou (P+3), extinderea și modernizarea sălii de sport. După modernizare, școala va dispune de 33 de săli de clasă (14 inainte de proiect) și 9 laboratoare (3 înainte de proiect). Lucrările au început în luna mai 2020, urmând să dureze 18 luni.
Proiectul pentru Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga” presupune modernizarea corpului existent, construirea unui corp nou (P+2) și construirea unei săli de sport moderne. După modernizare, școala va avea 18 săli de clasă (7 înainte de proiect) și 3 laboratoare.
În ceea ce privește Seminarul Teologic Ortodox – clasele V-VIII, proiectul presupune supraetajarea şi modernizarea corpului existent, şi construirea unei săli de sport moderne. După modernizare, şcoala va avea 16 săli de clasă şi 5 laboratoare.

Toate aceste proiecte presupun:
– modernizarea instalațiilor sanitare și electrice;
– tâmplăriile existente vor fi înlocuite cu tâmplării de aluminiu și geam termoizolator triplu cu fante higroreglabile pentru circulația controlată a aerului;
– clădirile vor fi prevăzute cu sistem automat de management al consumului (BEMS – Building Energy Management System), care permite monitorizarea și controlul interactiv în timp real a consumului utilităților (elemente de smart building);
– vor fi folosite surse de energie regenerabilă, integrate în instalația de BEMS, respectiv panouri fotovoltaice – pentru producere de energie electrică și panouri solare – pentru producere de apă caldă menajeră;
– corpurile de iluminat propuse sunt de tip LED, controlate și prin instalația BEMS în funcție de prezența în fiecare spațiu, respectiv de nivelul de iluminare naturală;
– vor fi instalate sisteme de climatizare (încălzire, ventilare, răcire) pentru asigurarea aerului proaspăt în sălile de clasă și spațiile anexe (bibliotecă, săli profesorale, birouri) prin centrale de tratare a aerului;
– şcolile vor fi echipate cu facilități pentru persoane cu dizabilități: rampe, grup sanitar pe fiecare nivel și ascensor cu cabină cu dimensiuni adecvate pentru scaun rulant;
– vor fi instalate echipamente şi sisteme de protecţie la incediu de ultimă generaţie;
– pentru creșterea accesului, calităţii şi atractivităţii procesului educațional, școlile vor fi dotate cu echipamente didactice și IT

Supraetajarea Liceului Teologic Maranatha

În toamna anului 2020 s-au finalizat lucrările la supraetajarea Liceului Teologic Maranatha. Clădirea existentă a fost supraetajată cu încă un nivel şi o mansardă rezultând 4 noi săli de clasă, o sală de sport, o sală de muzică, grupuri sanitare, duşuri, o cameră pentru pedagog, 14 camere pentru internat, lift pe exteriorul clădirii. Întreaga clădire a fost termoizolată pentru creşterea eficienţei energetice. Suprafaţa construită desfăşurată este de 3.550 mp.

Consolidarea şi reabilitarea sălii de sport de la Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai”

Lucrările la consolidarea şi reabilitarea sălii de sport de la Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” (monument istoric) au fost finalizate în luna august 2020.
Intervențiile au vizat protecția, conservarea și restaurarea tuturor elementelor construcției (componente care țin de structură, subansamblurile nestructurale, organizarea spațială, ierarhia spațiilor, materialele folosite, componentele artistice valoroase) prin folosirea materialelor compatibile și/sau similare cu cele existente, reabilitarea arhitecturală şi structurală a construcţiei prin reparaţii și consolidări și refacerea finisajelor interioare și exterioare, precum şi lucrări de
consolidare structurală. S-au efectuat următoarele categorii de lucrări: refacere umpluturi, placă pe sol și pardoseli; refacere compartimentări interioare corp anexă; desfacere tavan fals existent, pentru punerea în valoare a picturilor existente pe pereți, deasupra cotei acestuia (șarpanta se va păstra aparentă, fiind protejată cu o plasă de activitățile sportive din cadrul sălii); realizarea de injectări perimetrale cu rol de hidroizolație orizontală; desfacerea tencuielilor interioare până la cota 1,75 față de cota pardoselii și aplicarea unor tencuieli de asanare; refacerea tuturor instalațiilor interioare; reabilitare acoperiş; restaurare faţade, paramente și tâmplării; dotarea și echiparea obiectivului.

Nou corp de clădire, cu 15 săli de clasă, la Școala Gimnazială „Iuliu Hațieganu”

Soluția arhitecturală propune realizarea unui nou corp de clădire alipit celui deja existent.
Noul corp va dispune de 15 săli de clasă, spații de birouri pentru cadre didactice, o bibliotecă dotată cu sală de lectură, o sală multifuncțională, grupuri sanitare și spații de depozitare.
Accesibilitatea persoanelor cu dizabilități va fi asigurată de un ascensor și de un grup sanitar dedicat, astfel încât acestea să aibă parte de un proces educațional incluziv și de calitate.
De asemenea, construcția existentă va fi reabilitată termic prin anvelopare, sistemul termoizolant fiind unul modern și eficient din punct de vedere energetic. Lucrările vor începe în 2021 şi vor dura 18 luni.

 Creşe şi grădiniţe în cartiere

Principiul de acţiune al Primăriei este „niciun cartier fără creșă, grădiniță, școală, parcuri”,pentru a ne asigura că nivelul calității vieții clujenilor este similar celui din orașele europene pe care le avem drept exemplu de bune practici.

În anul 2020 au fost date în folosinţă 150 noi locuri în creșele din Mănăștur şi Bună Ziua (de pe străzile Grigore Alexandrescu și Theodor Capidan). Însă dat fiind contextul epidemiologic actual, 88 dintre acestea pot fi repartizate copiilor pentru a putea respecta toate regulile de distanțare.

Creșa Cenușăreasa – structura 2, str. Grigore Alexandrescu (Mănăștur) are în total 90 locuri pentru 6 grupe de copii și disponibile în prezent 53 locuri. Alte detalii legate de această creşă: bucătărie proprie; parcare în subteran (12 locuri) și la intrare (4 locuri); cabinet medical; sală de activități ludice; zid cu 300 plante naturale de la parter până la etajul 1.
Cea de-a doua creșă este Martinel – structura 2 din cartierul Bună Ziua (str. Theodor Capidan) are 60 locuri (3 grupe de copii), din care 35 locuri disponibile în contextul actual.
De asemenea, au fost demarate procedurile pentru extinderea creșei de pe strada Meziad numărul 4, cu o capacitate de 90 de locuri. Lucrările urmează să fie finalizate în 2021.

Prin intermediul unor proiecte europene – prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 – sunt în curs de modernizare grădiniţele „Căsuța Poveștilor” (str. București nr. 22) şi „Floare de Iris” (str. Războieni nr. 67A). Prin reabilitarea, extinderea, modernizarea şi dotarea grădiniţelor va creşte numărul de copii beneficiari, proiectul vizând şi creşterea calităţii şi atractivităţii educaţiei preşcolare prin dotarea cu echipamente didactice, echipamente IT, modernizarea utilităţilor şi crearea de facilităţi speciale pentru persoanele cu dizabilităţi.