Institutul Teologic Protestant (ITP) dorește să pună teologia în slujba comunităților bisericești, prin propovăduirea fidelă a învățăturii Evangheliei în mediul actual, având în vedere structura multiconfesională și multiculturală a societății mileniului trei. ITP intenționează să creeze un dialog teologic universitar de înaltă ținută, comensurabilă prin originalitatea mesajului său creștin, prin fidelitatea sa față de revelația divină și tradiție, prin rigoarea sa logică și epistemologică în raport cu științele umane, precum și prin relevanța sa socială și culturală în raport cu lumea contemporană.