Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București (UCDC) este o institutie particulară, autonomă, de învățământ superior și de cercetare științifică. Universitatea are în structura sa organizatorică 9 facultăți cu sediu în trei mari centre universitare din țară: București, Cluj-Napoca și Timișoara. La Cluj-Napoca, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” are două facultăți: Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice.