Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București (UCDC) este o institutie particulară, autonomă, de învățământ superior și de cercetare științifică. Universitatea are în structura sa organizatorică 15 facultăți cu sediu în 6 mari centre universitare din țară: București, Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Timișoara și Sibiu. La Cluj-Napoca, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” are două facultăți: Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice.