Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca (UAD) are în componență două facultăţi: Facultatea de Arte Plastice şi Facultatea de Arte Decorative şi Design. Aceasta operează în concordanţă cu principiile Declaraţiei de la Bologna, dezvoltând un proces educaţional divizat în trei cicluri: licenţă, masterat şi doctorat. Alte structuri academice în cadrul UAD sunt: Şcoala doctorală care oferă un program de doctorat și Departamentul de specialitate cu profil psihopedagogic (DSPP) care oferă un program de studii psihopedagogice pentru domeniul artelor plastice și decorative, precum și un program de formare continuă pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar.