Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca este continuatoarea prestigioasei şcoli superioare de agricultură clujene, fondată cu peste 150 de ani în urmă, în octombrie 1869, sub numele de Institut de Învăţămînt Agronomic Cluj-Mănăştur. În anul 1906, Institutul a fost ridicat la rang de Academie, purtând numele de Academia de Agricultură Cluj. Universitatea de Ştiinţe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca are în structura sa facultăţi, departamente, bibliotecă, laboratoare, unităţi de cercetare, muzee, cămine, cantine, servicii administrative, tehnice, baze de practică, de agrement, servicii sociale etc.