Anexa 1 HG nr. 1327_2023 Monitorul Oficial Partea I nr. 1192 Bis-3

Anexa 2 la HG nr. 1327 din 2023 Lista imobilelor private_ Monitorul Oficial Partea I nr. 1192 Bis

Adresa

Anunt-convocare

proprietari în vederea întocmirii documentațiilor cadastrale pentru imobilele cuprinse
în H.G. nr. 1327/2023

Municipiul Cluj-Napoca, expropriator prin Asocierea Komora Engineering S.R.L. – Stodcad Proiect SRL – ,,Teaha & Fuzesi” S.C.A – ,,Portnoi și Asociații” SPARL , pentru  biectivul de investiții „Tren metropolitan Gilău – Florești – Cluj-Napoca – Baciu – Apahida – Jucu – Bonțida – etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj: Magistrala I de metrou și tren metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea. Componenta 1. Magistrala I de Metrou Cluj”, Invită proprietarii imobilelor cuprinse în Anexa 2 la H.G. nr. 1327/2023, situate pe raza UAT Municipiul Cluj-Napoca, la sediul Primăriei Cluj-Napoca, Sala Mare în intervalul 13-16 mai 2024 în vederea depunerii actelor și a semnării documentelor necesare întocmirii documentațiilor cadastrale individuale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010 cu modif. și completările ulterioare coroborat cu prevederile H.G. nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea .

Municipiul Cluj-Napoca
Biroul Evidență străzi