Municipiul Cluj-Napoca, prin Serviciul Strategie și Dezvoltare Locală și SC NV Construct SRL, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru: “Elaborare Plan Urbanistic Zonal conform Legii nr. 350/2001 actualizată – Regenerarea culoarului Canalul Morii în cartierul Mărăști și crearea unui culoar de mobilitate sustenabilă prin amenajarea în baza conceptului walkable and smart-city a străzilor Paris, Onisifor Ghibu, Nicolae Cristea, Gheorghe Lazar și alte străzi adiacente”, realizat în municipiul Cluj-Napoca, str. Canalul Morii, str. Paris, str. Onisifor Ghibu, Nicolae Cristea, Gheorghe Lazăr, judetul Cluj.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agentiei pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților, nr. 99 și la sediul Municipiului Cluj-Napoca din data 18.01.2024 de luni-joi între orele 09:00-14:00 și vineri între orele 09:00-12:00.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până în data de 05.02.2024, la APM Cluj, str. Dorobanților, nr. 99, fax 0264.410.716, e-mail: office@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-joi între orele 09:00-14:00 și vineri între orele 09:00-12:00.