MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, prin SERVICIUL STRATEGIE ŞI DEZVOLTARE LOCALĂ, MANAGEMENT DE PROIECTE, în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru „Elaborare Plan Urbanistic Zonal în condiţiile Legii nr. 350/2001 actualizată”, realizat în municipiul Cluj-Napoca, str. Aleea Băişoara, nr. 2 şi 4, judeţul Cluj.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99 şi la sediul titularului din data 15.12.2023 de luni-joi între orele 9-14 şi vineri între orele  9-12 sau online, pe site-ul primăriei la secțiunea Administrație/Informații publice/Anunțuri.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii şi sugestii, până în data de 3.01.2024. la APM Cluj, str. Dorobanţi/or nr. 99, cod 400609, fax 0264-410716, e-mail: office@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-joi între orele 9-14 şi vineri între orele 9-12.