Anunț

privind obligaţia persoanelor fizice şi juridice de a declara în vederea înscrierii în Registrul Agricol a bunurilor situate pe raza Municipiului Cluj-Napoca

Persoanele fizice cu domiciliul fiscal în Municipiului Cluj-Napoca sau în alte localităţi, precum şi persoanele juridice (societăţile comerciale, asociaţiile agricole, unităţile de învăţământ, unităţile sanitare, unităţile de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, cultele recunoscute, unităţile de prestări de servicii, ocoalele silvice de stat şi cele private etc.) cu domiciliul fiscal în Municipiului Cluj-Napoca sau în alte localităţi, care deţin pe raza Municipiului Cluj-Napoca bunuri ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol, precum: terenuri agricole (inclusiv grădini, livezi, vii etc.) sau silvice, animale domestice sau sălbatice crescute în captivitate (bovine, ovine, caprine, porcine, păsări, iepuri, familii de albine, etc.), utilaje şi instalaţii agricole, construcţii etc. au obligatia declarării lor la Registrul Agricol al Municipiului Cluj-Napoca (Piaţa Unirii, nr. 1, camera 2).

Potrivit Ordonanţei 28 din 27.08.2008 privind Registrul Agricol, categoriile de persoane menţionate mai sus au obligaţia de a declara pentru înscrierea în registrul agricol datele privind suprafeţele de terenuri agricole (inclusiv grădini, livezi, vii etc.) sau silvice, animale domestice sau sălbatice crescute în captivitate (bovine, ovine, caprine, porcine, păsări, iepuri, familii de albine etc.), utilaje şi instalaţii agricole, construcţii etc., pe care le exploatează sau le deţin în proprietate, astfel:

  • între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodăria/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;

  • între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;

Persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, şi în afara perioadelor descrise mai sus, în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări.

Înscrierea datelor în registrul agricol se face de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei care dispune de capacitate deplină de exerciţiu. Pentru persoanele juridice datele se înscriu în registrul agricol pe baza declaraţiilor date de reprezentantul legal.

În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termenele prevăzute, se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent.

Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să declare, în termenele prevăzute de lege, date corecte şi complete, în vederea înscrierii acestora în registrul agricol. Potrivit dispoziţiilor art. 20 alin. 1 lit. b din Ordonanţa 28 din 27.08.2008, nedeclararea la termenele stabilite şi în forma solicitată a datelor care fac obiectul registrului agricol constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 100 lei şi 500 lei pentru persoanele fizice şi între 300 lei şi 1.500 lei pentru persoanele juridice.