I. Proces-verbal de îndeplinire a formalităților de publicitate prevăzute de Legea nr. 255/2010, nr. 956687 din 27.11.2023;

II. Notificarea intenției de expropriere emisă în baza art. 8, înregistrată sub nr. 850636/23.10.2023;

III. Notificarea intenției de expropriere emisă în baza art. 9, alin. 32, înregistrată sub nr. 850646/23.10.2023;