Această informare este efectuată de Primăria Municipiului Cluj-Napoca, cu sediul în jud. Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, strada Moţilor, nr. 1-3, ce intenţionează sa solicite de la A.N. Apele Române-Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa, aviz de gospodărire a apelor pentru investiţia:
” Elaborare documentaţie tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de echipare tehnico-edilitară Cartier Borhanci”, propus a se realiza în jud. Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, nr. C.F. 333723, 352072, 350367, 350345, 338083, 352065, nr. cadastrale 333723, 352072, 350367, 350345, 338083, 352065, judeţul Cluj.
Aceasta investiţie este nouă. Ca rezultat al procesului de producţie vor rezulta ape menajere uzate, care vor fi epurate în staţie de epurare, dotată cu treaptă biologică. Aceasta solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare. Persoanele care doresc sa transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului, după data de 18.09.2023.