Lista cu autovehiculele declarate ca fără stăpân în baza Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, cu completările și modificările ulterioare, ridicate pe raza municipiului Cluj-Napoca, în vederea aducerii la cunoștință publică a caracteristicilor tehnice ale autovehiculelor și a locului unde se află, în vederea identificării proprietarului sau deținătorului legal.

Astfel: autovehiculul marca Ford, de culoare neagră, fără nr. de înmatriculare, aflat pe P-ța 1848; autovehiculul marca Mercedes de culoare gri, fără nr. de înmatriculare aflat pe str. Năsăud nr.20; autovehiculul marca Volkswagen de culoare neagră, cu nr. de înmatriculare LTM 41390 aflat pe str. Dâmboviței nr.1;autovehiculul marca Mazda3 de culoare albastră, fără nr. de înmatriculare aflat pe str. G.G.Gordon nr.10; autovehiculul marca Volkswagen de culoare roșie, fără nr. de înmatriculare aflat pe str. G.G.Gordon nr.10; autovehiculul marca Toyota de culoare neagră, fără nr. de înmatriculare aflat pe str. Cosminului nr.7; autovehiculul marca Nissan de culoare gri, fără nr. de înmatriculare aflat pe str. Câmpina nr.60; autovehiculul marca Citroen de culoare albă, fără nr. de înmatriculare aflat pe str. Câmpina nr.60; autovehiculul marca Kia de culoare gri, cu nr. de înmatriculare CR 600 A aflat pe str. Fabricii nr.123;autovehiculul marca Mazda de culoare albastră, cu nr. de înmatriculare BH 1760 TM aflat pe str. Fabricii nr.124; autovehiculul marca Fiat de culoare gri, cu nr. de înmatriculare HRG 557 aflat pe str. Snagov nr.4; autovehiculul marca Volkswagen de culoare gri, fără nr. de înmatriculare aflat pe str.Taberei nr.8; autovehiculul marca Volkswagen de culoare gri, fără nr. de înmatriculare aflat pe str.Septimiu Mureșan nr.19;