Pe fondul creșterii semnificative a numărului de incendii la locuințe și gospodării în perioada sezonului rece, Serviciul Situații de Urgență din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca informează  cetățenii privind obligațiile ce le revin pe linia prevenirii producerii de incendii sau alte situații de urgență ce pot constitui riscuri la siguranța vieții, a bunurilor materiale sau a activității social-economice.

 

Măsuri de prevenire:

– verificarea, reparția, izolarea termică și curățarea coșurilor de evacuare a fumului;
– controlul instalațiilor și al sistemelor de încălzire existente la locuințe/gospodării, cum sunt: surse de căldură, corpuri și elemente de încălzire, sobe, coșuri de fum și înlăturarea defecțiunilor constatate;
– evitarea suprasolicitării rețelei electrice prin folosirea simultană a mai multor receptori sau utilizarea aparatelor electrice, cablurilor electrice, prizelor,  întrerupătoarelor, dispozitivelor de protecție cu defecțiuni sau improvizații;
– supravegherea aparatelor electrice sub tensiune cum ar fi: fier de călcat, reșou, radiator și alte asemenea;
– evitarea folosirii siguranțelor fuzibile supradimensionate prin înlocuirea cu liță a fuzibilului dimensionat;
– evitarea așezării sau păstrării buteliilor de gaze în apropierea oricăror surse de căldură;
– evitarea transversării gazului din butelie în orice alte recipiente sau folosirea de butelii improvizate;
– supravegherea copiilor, precum și evitarea blocării lor în casă cu lumânări aprinse, sobe, plite și/sau aparate electrice aflate în funcțiune;
– evitarea depozitării de materiale combustibile sau inflamabile cum sunt: butelii, bidoane cu produse petroliere și alte asemenea în podurile clădirilor;
– evitarea folosirii afumătoarelor improvizate ori amplasarea acestora în magazii, poduri, remize, sub șoproane sau lângă materiale combustibile;
– afumătorile se execută din zidării de cărămidă și materiale incombustibile și se amplasează independent de celelalte construcții din gospodărie