Lista operațiunilor: 

1. Încasarea online a taxelor și impozitelor locale cu autentificare pe www.primariaclujnapoca.ro
2. Încasarea online a taxelor și impozitelor locale fără autentificare, prin QR code pe www.primariaclujnapoca.ro
3. Încasarea online a taxelor și impozitelor locale cu autentificare pe www.ghiseul.ro,  atât pentru persoanele fizice, cât și pentru cele juridice. Spre deosebire de persoanele fizice, reprezentanții persoanelor juridice pot achita taxele și impozitele locale doar după autentificarea în contul de utilizator, atât pe ghiseul.ro cât și pe website-ul primăriei. Pentru a obține datele de cont pentru accesul la platformă, persoanele juridice pot accesa website-ul primăriei la următorul link: https://e-primariaclujnapoca.ro/registratura/cereri/?c=490006

4. Încasarea online a amenzilor fără autentificare pe www.primariaclujnapoca.ro
5. Încasarea online a amenzilor fără autentificare pe www.ghiseul.ro
6. Încasarea online a taxelor provenite din amenzile aflate în executare silită pe www.primariaclujnapoca.ro

7. Încasarea online a taxelor pentru creșă e-primariaclujnapoca.ro/crese/
8. Încasarea online a taxelor pentru certificatele de urbanism pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/
9. Încasarea online a taxelor pentru prelungirea certificatelor de urbanism pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/
10. Încasarea online a taxelor pentru prelungirea autorizațiilor de construcție pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/
11. Încasarea online a taxei pentru eliberarea acordului de funcționare pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/
12. Încasarea online a taxei pentru activități de alimentație publică pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/
13. Încasarea online pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/ a taxei pentru cartea de identitate/cartea provizorie de identitate
14. Încasarea online pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/ a taxei pentru schimbare de nume
15. Încasarea online pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/ a taxei pentru divorț administrativ
16. Încasarea online pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/ a taxei pentru furnizare date evidența populației
17. Încasarea online pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/ a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de transport conform HCL nr. 109/2010
18. Încasarea online pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/ a taxei înscriere la cursul de specializare administrator
19. Încasarea online pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/ a taxei acordare autorizaţie de dispecerat taxi
20. Încasarea online pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/ a taxei sit arheologic conform HCL nr. 983/2017
21. Încasarea online pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/ a taxei de schimbare a destinaţiei conform HCL nr. 983/2017.
22. Încasarea online pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/ a taxei intravilan/extravilan conform HCL nr. 983/2017.
23. Încasarea online pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/ a taxei nomenclator stradal conform HCL nr. 983/2017.
24. Eliberarea și încasarea online a autorizațiilor de liberă trecere pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/
25. Plata online a abonamentelor de parcare pentru zona 2, e-primariaclujnapoca.ro/parcari/

26. Eliberarea online a certificatelor de urbanism prin www.edirect.e-guvernare.ro (PCUe)
27. Eliberarea online a prelungirii certificatelor de urbanism prin www.edirect.e-guvernare.ro (PCUe)
28. Eliberarea online a prelungirii autorizaţiilor de construire prin www.edirect.e-guvernare.ro (PCUe)
29. Comunicarea online a începerii execuției lucrărilor de construcție prin www.edirect.e-guvernare.ro (PCUe)
30. Eliberarea online a avizului de principiu pentru branșamente, racorduri, rețele edilitare, drumuri în vederea obținerii Autorizației de Construire prin www.edirect.e-guvernare.ro (PCUe)
31. Eliberarea online a avizului de principiu pentru construcții civile în vederea obținerii Autorizației de Construire prin www.edirect.e-guvernare.ro (PCUe)
32. Emiterea online a abonamentului de teren comerţ stradal ce are ca obiect terenul aferent mobilierului urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe amplasat pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca prin www.edirect.e-guvernare.ro (PCUe)
33. Emiterea online a avizului de principiu ce are ca obiect amplasarea mobilierului urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe, pe terenul aflat în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, neîngrădită și cu acces public prin www.edirect.e-guvernare.ro (PCUe)
34. Notificarea vânzarilor de lichidare prin www.edirect.e-guvernare.ro (PCUe)
35. Notificarea vânzărilor de soldare prin www.edirect.e-guvernare.ro (PCUe)
36. Eliberarea online a avizelor de principiu cu privire la diferite imobile prin www.edirect.e-guvernare.ro (PCUe)
37. Eliberarea online a avizului de principiu de către Serviciul Spații verzi pentru documentații de urbanism prin www.edirect.e-guvernare.ro (PCUe)

Toate cererile procesate prin intermediul funcționarului virtual Antonia pot fi accesate AICI

38. Audiențe

CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ – PRIMAR

CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ – VICEPRIMAR

CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ – VICEPRIMAR 2

CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ – SECRETAR GENERAL

CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ – DIRECTOR DIRECȚIA GENERALĂ COMUNICARE, DEZVOLTARE LOCALĂ ȘI MANAGEMENT PROIECTE

CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ – DIRECTOR DIRECȚIA URBANISM

CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ – DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ

CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ – DIRECTOR DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI ȘI EVIDENȚA PROPRIETĂȚII

CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ – DIRECTOR DIRECȚIA ECOLOGIE URBANĂ ȘI SPAȚII VERZI

CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ – DIRECTOR DIRECȚIA GENERALĂ POLIȚIA LOCALĂ

CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ – DIRECTOR DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE

CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ – DIRECTOR SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCĂRILOR

CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ – ADMINISTRATORUL PUBLIC

CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ – ARHITECTUL-SEF AL MUNICIPIULUI

CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ – DIRECTIA JURIDICA

CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ – DIRECTIA ECONOMICA

CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ – DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR

CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ – DIRECTIA DE ADMINISTRARE

CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ – CENTRUL BUGETAR DE ADMINISTRARE CRESE

CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ – DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI MEDICALA

CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ – SERVICIUL PUBLIC PENTRU ADMINISTRAREA OBIECTIVELOR CULTURALE

CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ – CANTINA DE AJUTOR SOCIAL SI PENSIUNE

Biroul Mass-Media

39. CERERE INSCRIERE LA CUVANT LA DEZBATEREA PUBLICA

40. CERERE DE INFORMATII DE INTERES PUBLIC – CF. L 544/2001

41. CERERE AFISARE ANUNT LICITATIE

42. CERERE AFISARE ANUNT DE MEDIU

Serviciul Resurse Umane
43.CERERE EFECTUARE STAGIU DE PRACTICA

Biroul Relatii externe si investitori

44. CERERE ADOPTA UN SPATIU VERDE

 Serviciul Autoritate Tutelara, arhiva

45.CERERE DE ELIBERARE COPII DOCUMENTE DIN ARHIVA

Serviciul Revendicari , Fond Funciar si Registru Agricol

46. SESIZARE – TERENURI INFESTATE CU BURUIANA AMBROZIA

47. CERERE ADEVERINTA CA DETINE / NU DETINE TEREN AGRICOL

Serviciul Relatii cu Consiliul si Administratie locala

48. CERERE SITUATII SOLDURI PENTRU ASOCIATII

49. CERERE DE COMPLETARE / ACTUALIZARE A BAZEI DE DATE DE ASOCIATII DE PROPRIETARI

50. CERERE INSCRIERE CURS / EXAMEN DE ADMINISTRATOR

51. CERERE ÎNSCRIERE LA CUVÂNT ÎN ȘEDINȚA DE CONSILIU LOCAL

Serviciul Financiar

52. CERERE ELIBERARE DOVADĂ DE PLATĂ

Serviciul Rate, Chirii, Tarife si Preturi

53. ADEVERINTA DE RADIERE A IPOTECII / DE ACHITARE INTEGRALA A IMOBILULUI

54. ADEVERINTA ACHITARE SULTA

55. CERERE ELIBERARE ADEVERINTA GENERALA

56. CERERE DE ELIBERARE ADEVERINTA DESPAGUBIRI IN BAZA LEGII 10/200

57. CERERE REFACERE ANEXA 2 LA CONTRACTE DE VANZARE-CUMPARARE

Directia Generala Comunicare, Dezvoltare locala si Management proiecte

58. PRELUNGIRE CONTRACT CLUJBIKE

Serviciul Relatii comunitare si Turism

59. CERERE MATERIALE INFORMATIVE HARTI

Serviciul Evenimente publice

60. CERERE MANIFESTARE PUBLICA

61. CERERE PENTRU EMITEREA AVIZULUI DE PUBLICITATE TEMPORARA

Biroul Invatamant, Cultura, Culte, Sport si Societate

62.CERERE INSCRIERE VOLUNTAR

63. CERERE FISA VOLUNTAR

64. FORMULAR DE INSCRIERE la Gala de excelenta „10 pentru Cluj” – ELEVI de LICEU (A

65. FORMULAR DE INSCRIERE la Gala de excelenta „10 pentru Cluj” – PRESCOLARI(D), ELEVI DIN CICLUL PRIMAR(C) SI GIMNAZIAL(B)

66. FORMULAR DE INSCRIERE la Gala de excelenta „10 pentru Cluj” – GRUP DE ELEVI

67. FORMULAR DE INSCRIERE la Gala de excelenta „10 pentru Cluj” – PROFESORUL ANULUI

Serviciul Management proiecte sociale, culturale si sportive

68. CERERE DE FINANTARE – PERSOANE JURIDICE

69. CERERE DE FINANTARE – PERSOANE FIZICE

70. CERERE DE FINANTARE PENTRU PROIECTELE STRUCTURILOR SPORTIVE

71. CERERE SPRIJIN FINANCIAR PENTRU ASIGURAREA ASISTENTEI DE SANATATE PUBLICA

72. CERERE DE FINANTARE NERAMBURSABILA PENTRU UNITATILE DE CULT APARTINAND CULTELOR RELIGIOASE RECUNOSCUTE DIN ROMANIA

Serviciul Strategii de Marketing

73. FORMULAR INSCRIERE VOLUNTAR ZILELE CLUJULUI

Serviciul Urbanism

74. CERERE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE NOMENCLATURA STRADALA SI ADRESA

75. CERERE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE INTRAVILAN/EXTRAVILAN

76. CERERE PENTRUU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE SIT ARHEOLOGIC

77. CERERE PENTRU ELIBERAREA ADRESEI PRIVIND SCHIMBAREA DESTINATIEI

78. CERERE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI PENTRU ISTORIC NOMENCLATURA STRADALA

Serviciul Autorizari Constructii

79. COMUNICARE INCHEIERE LUCRARI

80. COMUNICARE INVESTITOR PRIVIND DATA SI LOCUL IN VEDEREA CONVOCARII COMISIEI DE RECEPTIE

Birou Strategii urbane

81. CERERE ÎNSCRIERE LA CUVÂNT ÎN ȘEDINȚA CTATU

82. FORMULAR SESIZARI DOCUMENTATII PUD/PUZ SUPUSE CONSULTARII PUBLICE

Serviciul Siguranta Circulatiei

83. CERERE ÎNSCRIERE LA CUVÂNT ÎN ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAŢIE

84. CERERE AVIZ SIGURANTA CIRCULATIEI – SCHELA

85. CERERE PENTRU TEMA STUDIULUI DE TRAFIC PENTRU ACORDAREA AVIZULUI DE PRINCIPIU AL SERVICIULUI SIGURANTA CIRCULATIEI

Serviciul Retele Edilitare si Transport

86. CERERE AUTORIZATIE DE TRANSPORT PRIMA AUTORIZARE LEGEA 265/2007

87. CERERE PENTRU ACORDAREA AUTORIZATIEI DE DISPECERAT TAXI

88. CERERE ACORDARE AUTORIZATIE DE TRANSPORT FUNERAR

89. CERERE PENTRU ELIBERARE ADEVERINTA CA NU DETIN AUTORIZATIE DE TAXI

90. CERERE ELIBERARE AUTORIZATIE DE SPARGERE IN REGIM DE AVARIE

Serviciul Administrare Hale si Piete

91. CERERE DE LOC DE VANZARE IN PIATA

Serviciul Administrare Spatii, Terenuri

92. CERERE PRELUNGIRE TEREN SUB GARAJ

93. CERERE DE PRELUNGIRE INCHIRIERE TEREN CURTE

94. CERERE DE INCHIRIERE TEREN CURTE

95. CERERE DE INCHIRIERE TEREN SUB GARAJ

96. SOLICITARE ATRIBUIRE SPATIU CU ALTA DESTINATIE

97. SOLICITARE CALCUL CHIRIE

Serviciul Evidenta Patrimoniu si Cadastru

98. CERERE DE PREEMTIUNE

Directia Ecologie urbana si spatii verzi

99. CERERE PLANTARE ARBUSTI SI MATERIAL DENDROFLORICOL

100. CERERE TOALETARE ARBORI

101. CERERE DOBORARE (TAIERE) ARBORI

Directia Generala Politia Locala

102. RASPUNS LA ADRESA-INVITATIE

103. CERERE DE INSCRIERE IN CONCURSUL DE CURATENIE GENERALA

Directia Impozite si Taxe

104. CERERE INSCRIERE IN SISTEMUL ELECTRONIC PERSOANE FIZICE

105. CERERE INSCRIERE IN SISTEMUL ELECTRONIC PERSOANE JURIDICE

106. CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PENTRU PERSOANE FIZICE PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE SI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL

107. CERERE ACTUALIZARE DATE

108. CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PENTRU PERSOANE JURIDICE PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE SI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL

109. CERERE INSCRIERE in platforma ghiseul.ro pentru PERSOANE JURIDICE

Serviciul Constatare, Impunere si Control Persoane Fizice

110. CERERE ELIBERARE DUPLICAT DECIZIE ANUALA DE IMPUNERE CLADIRI, TERENURI, AUTO – PERSOANE FIZICE

111. CERERE EMITERE INSTIINTARE DE PLATA – PERSOANE FIZICE

112. CERERE PENTRU ELIBERAREA SITUATIEI DEBITE-PLATI – PERSOANE FIZICE

113. CERERE PENTRU ELIBERAREA DE COPII ALE DOCUMENTELOR DIN DOSARUL FISCAL – CLADIRE – PERSOANE FIZICE

114. CERERE PENTRU ELIBERAREA DE COPII ALE DOCUMENTELOR DIN DOSARUL FISCAL – TEREN – PERSOANE FIZICE

115. CERERE PENTRU ELIBERAREA DE COPII ALE DOCUMENTELOR DIN DOSARUL FISCAL – MIJLOC DE TRANSPORT – PERSOANE FIZICE

Serviciul Constatare, Impunere si Control Persoane Juridice

116. CERERE PENTRU ELIBERAREA DE COPII ALE DOCUMENTELOR DIN DOSARUL FISCAL – PERSOANE JURIDICE

117. CERERE ELIBERARE DUPLICAT DECIZIE ANUALA DE IMPUNERE CLADIRI – PERSOANE JURIDICE

118. CERERE ELIBERARE DUPLICAT DECIZIE ANUALA DE IMPUNERE MIJLOACE DE TRANSPORT – PERSOANE JURIDICE

119. CERERE ELIBERARE DUPLICAT DECIZIE ANUALA DE IMPUNERE TERENURI – PERSOANE JURIDICE

120. CERERE PENTRU ELIBERAREA SITUATIEI DEBITE-PLATI – PERSOANE JURIDICE

121. CERERE EMITERE INSTIINTARE DE PLATA – PERSOANE JURIDICE

122. CERERE PENTRU ELIBERAREA SITUATIEI PATRIMONIU – PERSOANE JURIDICE

123. DECLARATIE – DECONT PRIVIND SUMELE INCASATE REPREZENTAND TAXA SPECIALA PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI IN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Serviciul Executare Silita Creante Buget Local

124. CERERE COMUNICARE SITUATIE AMENZI CONTRAVENTIONALE AFLATE IN EXECUTARE SILITA

125. CERERE SCADERE DIN EVIDENTA AMENDA ACHITATA IN 48 DE ORE IN ALTA LOCALITATE

Centrul bugetar de administrare crese

126. CERERE INSCRIERE CRESA

Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcarilor

127. CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI ABONAMENT DE PARCARE PE STRADA – PERSOANE FIZICE

128. CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI ABONAMENT DE PARCARE PE STRADA – PERSOANE JURIDICE

129. CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI ABONAMENT DE PARCARE IN PARKING – PERSOANE FIZICE

130. CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI ABONAMENT DE PARCARE IN PARKING – PERSOANE JURIDICE

131. CERERE PENTRU SCHIMBAREA LOCULUI DE PARCAR

132. CERERE ELIBERARE CARD PARKING (DUPLICAT)

133. CERERE PENTRU ACORDAREA LOCURILOR DE PARCARE PENTRU BICICLETE DIN PARKING

Serviciul Asistenta Persoanelor cu Dizabilitati

134. CERERE ADEVERINTA INDEMNIZATIE PERSOANE CU DIZABILITATI

135. CERERE ADMITERE CENTRU DE INGRIJIRE SI ASISTENTA

136. CERERE ANCHETA SOCIALA COMISIE HANDICAP ADULT

137. CERERE ANCHETA SOCIALA COMISIE HANDICAP SAU/SI ORIENTARE SCOLARA COPII

138. CERERE CARD PARCARE PERSOANE CU DIZABILITATI

140. CERERE INDEMNIZATIE PERSOANE CU DIZABILITATI

141. CERERE TRANSPORT URBAN PERSOANE CU DIZABILITATI

Serviciul Asistenta Persoanelor Varstnice

142. CERERE SERVICII DE INGRIJIRE LA DOMICILIU – PERSOANE VARSTNICE

143. CERERE EFECTUARE ANCHETA SOCIALA PENTRU ADMITEREA INTR-UN CAMIN – PERSOANE VARSTNICE

Serviciul Public pentru administrarea obiectivelor culturale

144. CERERE PENTRU ORGANIZAREA UNOR EVENIMENTE LA CASINO/CINEMA MARASTI/CINEMA DACIA

145. CERERE INSCRIERE Training pentru dezvoltarea competențelor în domeniul Managementului de Proiecte

146. Titlu executoriu
147. Somație
148. Decizie referitoare la obligațiile de plată accesorii
149. Înștiințare privind stingerea creanțelor fiscale
150. Adresă de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești
151. Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti
152. Înştiinţare de compensare
153. Înştiinţare de restituire
154. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
155. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
156. Declarație fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice
157. Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
158. Decizie de impunere privind creanţele datorate bugetului local în urma inspecţiei fiscale
159. Decizie de restituire a sumelor de la bugetul local
160. Decizie privind nemodificarea bazei de impunere
161. Decizie de instituire a măsurilor asiguratorii
162. Decizie de ridicare a măsurilor asiguratorii
163. Adresă de înfiinţare a popririi
164. Adresă de înființare a popririi asiguratorii
165. Înştiinţare privind înfiinţarea popririi
166. Notă de plată
167. Extras de rol
168. Aviz de inspecție fiscală
169. Invitaţie în vederea efectuării inspecţiei fiscale
170. Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită
171. Proces-verbal de constatare şi declarare a insolvabilității
172. Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxele locale şi alte venituri datorate bugetului local
173. Raport de inspecţie fiscală
174. Anexă certificat de atestare fiscală privind verificarea eligibilității solicitanților de fonduri externe nerambursabile

175. Obținerea certificatelor fiscale online pentru persoanele fizice și juridice din contul Taxe și Impozite

De asemenea, pentru sesizările adresate Primăriei, poate fi utilizată aplicația MyCluj, platformă de sesizări integrată cu sistemul intern de management al documentelor.