Toate cererile procesate prin intermediul funcționarului virtual Antonia pot fi accesate AICI

Lista operațiunilor: 

  1. Încasarea online a taxelor și impozitelor locale cu autentificare pe https://e-primariaclujnapoca.ro
  2. Încasarea online a taxelor și impozitelor locale fără autentificare, prin QR code pe https://e-primariaclujnapoca.ro
  3. Încasarea online a taxelor și impozitelor locale cu autentificare pe www.ghiseul.ro atât pentru persoanele fizice, cât și pentru cele juridice. Spre deosebire de persoanele fizice, reprezentanții persoanelor juridice pot achita taxele și impozitele locale doar după autentificarea în contul de utilizator, atât pe ghiseul.ro cât și pe website-ul primăriei. Pentru a obține datele de cont pentru accesul la platformă, persoanele juridice pot accesa website-ul primăriei la următorul link: https://e-primariaclujnapoca.ro/registratura/cereri/?c=490006

4. Încasarea online a amenzilor fără autentificare pe https://e-primariaclujnapoca.ro

5. Încasarea online a amenzilor fără autentificare pe www.ghiseul.ro

6. Încasarea online a taxelor provenite din amenzile aflate în executare silită pe https://e-primariaclujnapoca.ro

7. Autorizație de construire (https://e-primariaclujnapoca.ro)

8. Prelungire autorizație de construire (https://e-primariaclujnapoca.ro)

9. Taxa pentru organizare de șantier (https://e-primariaclujnapoca.ro)

10. Taxa pentru studiu geo (https://e-primariaclujnapoca.ro)

11. Taxa pentru timbru arhitect (https://e-primariaclujnapoca.ro)

12. Autorizație de desființare (https://e-primariaclujnapoca.ro)

13. Prelungire autorizație de desființare (https://e-primariaclujnapoca.ro)

14. Regularizarea taxei pentru autorizație de construire/autorizație de desființare (https://e-primariaclujnapoca.ro)

15. Taxa de branșament și racorduri (https://e-primariaclujnapoca.ro)

16. Taxa de emitere aviz de oportunitate (https://e-primariaclujnapoca.ro)

17. Taxa de emitere aviz arhitect şef (https://e-primariaclujnapoca.ro)

18. Taxa de emitere aviz Comisia de estetică urbană (https://e-primariaclujnapoca.ro)

19. Taxa pentru aviz primar (Urbanism) (https://e-primariaclujnapoca.ro)

20. Certificate de urbanism (https://e-primariaclujnapoca.ro)

21. Prelungirea certificatelor de urbanism (https://e-primariaclujnapoca.ro)

22. Taxa de sit arheologic (https://e-primariaclujnapoca.ro)

23. Taxa pentru adeverinţa de schimbare a destinaţiei (https://e-primariaclujnapoca.ro)

24. Taxa pentru certificat de intravilan/extravilan (https://e-primariaclujnapoca.ro)

25. Taxa pentru certificat de nomenclatura stradală și adresă (https://e-primariaclujnapoca.ro)

26. Taxa pentru certificat istoric de nomenclatură stradală (https://e-primariaclujnapoca.ro)

27. Taxa pentru cartea de identitate/cartea provizorie de identitate (https://e-primariaclujnapoca.ro)

28. Taxa pentru divorț administrativ (https://e-primariaclujnapoca.ro)

29. Taxa pentru furnizare date evidența populației (https://e-primariaclujnapoca.ro)

30. Redevențe concesiuni terenuri (https://e-primariaclujnapoca.ro)

31. Redevențe concesiuni servicii publice (https://e-primariaclujnapoca.ro)

32. Taxe ocupare domeniu public cu gherete, tonete, căi de acces (https://e-primariaclujnapoca.ro)

33. Taxe teren comerț stradal (https://e-primariaclujnapoca.ro)

34. Taxe ocupare abuzivă locuință, spații cu altă destinație, comerț stradal (https://e-primariaclujnapoca.ro)

35. Taxe sponsorizare din contracte presă-carte sau din contracte de concesiune (https://e-primariaclujnapoca.ro)

36. Penalități închiriere biciclete (https://e-primariaclujnapoca.ro)

37. Chirii grădini (https://e-primariaclujnapoca.ro)

38. Chirii teren curte/cale de acces/teren ocupat cu garaj proprietate privată (https://e-primariaclujnapoca.ro)

39. Chirii locuințe sociale (https://e-primariaclujnapoca.ro)

40. Chirii locuințe ANL (https://e-primariaclujnapoca.ro)

41. Chirii spații cu altă destinație (https://e-primariaclujnapoca.ro)

42. Chirii spații hale agroalimentare (https://e-primariaclujnapoca.ro)

43. Chirii garaje fond de stat (https://e-primariaclujnapoca.ro)

44. Chirii teren panouri publicitare (https://e-primariaclujnapoca.ro)

45. Chirii teren terase (https://e-primariaclujnapoca.ro)

46. Chirii chioșcuri multifuncționale (https://e-primariaclujnapoca.ro)

47. Cote asociere contracte presă-carte, contracte spații cu altă destinație, contracte terenuri (https://e-primariaclujnapoca.ro)

48. Contravaloare lipsă folosință locuințe, terenuri, spații cu altă destinație (https://e-primariaclujnapoca.ro)

49. Rate vânzări locuințe (L61/1990, OUG 19/1994, L.112/1995, ANL) (https://e-primariaclujnapoca.ro)

50. Rate vânzări spații cu altă destinație (https://e-primariaclujnapoca.ro)

51. Rate vânzări terenuri (https://e-primariaclujnapoca.ro)

52. Sume reprezentând restituire despăgubiri actualizate (Legea 10) (https://e-primariaclujnapoca.ro)

53. Rate reabilitare termică (https://e-primariaclujnapoca.ro)

54. Rate fațadizări imobile (https://e-primariaclujnapoca.ro)

55. Eliberarea atestatului de producător din sectorul agricol (https://e-primariaclujnapoca.ro)

56. Eliberarea carnetului de comecializare a produselor din sectorul agricol (https://e-primariaclujnapoca.ro)

57. Eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale – Taxă viză plan de încadrare în tarla (https://e-primariaclujnapoca.ro)

58. Eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale – Taxă plan parcelar (https://e-primariaclujnapoca.ro)

59. Taxele pentru creșă (https://e-primariaclujnapoca.ro)

60. Taxa pentru viza anuală a autorizației taxi (https://e-primariaclujnapoca.ro)

61. Taxa pentru modificarea autorizației taxi (https://e-primariaclujnapoca.ro)

62. Taxa pentru acordare autorizaţie de dispecerat taxi (https://e-primariaclujnapoca.ro)

63. Taxa pentru viza anuală a autorizației de dispecerat taxi (https://e-primariaclujnapoca.ro)

64. Taxa pentru ecusoane taxi (https://e-primariaclujnapoca.ro)

65. Taxa pentru viza la 5 ani a autorizației de transport (https://e-primariaclujnapoca.ro)

66. Eliberarea și încasarea online a autorizațiilor de liberă trecere (Serviciul Siguranţa Circulaţiei) (https://e-primariaclujnapoca.ro)

67. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de transport – prima autorizare (https://e-primariaclujnapoca.ro)

68. Taxa pentru modificarea autorizației de transport (https://e-primariaclujnapoca.ro)

69. Taxa pentru viza autorizației de transport (https://e-primariaclujnapoca.ro)

70. Taxa pentru ocuparea unui loc de vânzare piață (https://e-primariaclujnapoca.ro)

71. Taxa pentru eliberare acord de funcționare pentru alimentație publică (https://e-primariaclujnapoca.ro)

72. Taxa pentru eliberare acord de funcționare pentru activități recreative (https://e-primariaclujnapoca.ro)

73. Comercializarea produselor agricole de către deținătorii de certificate producător sau de către persoane juridice autorizate pe o perioadă de maxim 4 luni (https://e-primariaclujnapoca.ro)

74. Desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului stradal la manifestări publice pentru o perioadă de maxim 4 luni (https://e-primariaclujnapoca.ro)

75. Taxa pentru prelungirea concesiunii loc de veci în cimitirele clujene (edirect-eguvernare.ro)

76. Taxa privind întreținerea și curățenia cimitirului (https://e-primariaclujnapoca.ro)

77. Taxa amenajare mormânt cu cadru de beton, soclu, monument (edirect-eguvernare.ro)

78. Taxa amenajare cavouri și gropi betonate (edirect-eguvernare.ro)

79. Taxa eliberare adeverințe loc de înhumare (edirect-eguvernare.ro)

80. Taxa pentru obținerea avizului anual de către contructorii autorizați care execută lucrări de reparații și construcții funerare (https://e-primariaclujnapoca.ro)

81. Taxa pentru parcări, copertine, garaje cu contracte pentru riverani persoane fizice/juridice (https://e-primariaclujnapoca.ro)

82. Parcări cu abonament pentru riverani persoane fizice/juridice – în cartiere (https://e-primariaclujnapoca.ro)

83. Abonamente riverani persoane fizice/juridice în parkingurile Primăriei (https://e-primariaclujnapoca.ro)

84. Abonament de parcare biciclete în parkingurile Primăriei (https://e-primariaclujnapoca.ro)

85. Abonamente parcare zona centrală online (https://e-primariaclujnapoca.ro)

86. Plată parcare cu card bancar pe platforma online prin aplicația ParkingPay

97. Plată parcare prin aplicația online Uppark în P-ța Unirii și Mihai Viteazul

88. Taxă pentru închirierea spațiilor și a logisticii pentru evenimente (https://e-primariaclujnapoca.ro)

89. Taxa înscriere la cursul de specializare administrator (https://e-primariaclujnapoca.ro)

90. Impozit/Taxă pe clădiri (https://e-primariaclujnapoca.ro)

91. Impozit/Taxă pe teren (https://e-primariaclujnapoca.ro)

92. Impozit/Taxă pe teren extravilan (https://e-primariaclujnapoca.ro)

93. Impozit pe mijloacele de transport (https://e-primariaclujnapoca.ro)

94. Impozit pe mijloacele de transport marfă peste 12 tone (https://e-primariaclujnapoca.ro)

95. Taxe vehicule lente (https://e-primariaclujnapoca.ro)

96. Impozit pe spectacole (https://e-primariaclujnapoca.ro)

97. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate (afișaj+servicii de publicitate) (https://e-primariaclujnapoca.ro)

98. Taxa specială pentru promovarea turismului în municipiul Cluj-Napoca (https://e-primariaclujnapoca.ro)

99. Taxa de reabilitare termică (https://e-primariaclujnapoca.ro)

100. Taxă viză autorizație activităţi de comerţ (https://e-primariaclujnapoca.ro)

101. Taxă specială de salubrizare (https://e-primariaclujnapoca.ro)

102. Recuperare cheltuieli stabilite cf. art. 9, al 3 din Legea 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor (https://e-primariaclujnapoca.ro)

103. Amenzi pentru nedeclarare/declarare cu întârziere a bunurilor impozabile (https://e-primariaclujnapoca.ro)

104. Taxa judiciară de timbru si alte taxe de timbru pe ghiseul.ro (numai persoane fizice)

105. Cerere certificat de Urbanism prin eDirect – e-guvernare (PCUe) 
106.  Cerere Prelungire Certificat de Urbanism prin eDirect – e-guvernare (PCUe) 
107. Cerere prelungire Autorizație de Construire prin eDirect – e-guvernare (PCUe) 
108.Cerere emitere aviz de principiu – Spații verzi prin eDirect – e-guvernare (PCUe) 
109. Patrimoniul Municipiului Cluj-Napoca – Eliberarea avizelor de principiu cu privire la diferite imobile prin eDirect – e-guvernare (PCUe) 
110. Comunicare privind începerea execuției lucrărilor prin eDirect – e-guvernare (PCUe) 
111. Emiterea abonamentului de teren comerţ stradal ce are ca obiect terenul aferent mobilierului urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe amplasat pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca prin eDirect – e-guvernare (PCUe) 
112. Emiterea avizului de principiu ce are ca obiect amplasarea mobilierului urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe, pe terenul aflat în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, neîngrădită și cu acces public prin eDirect – e-guvernare (PCUe) 
113. Notificarea vânzarilor de soldare prin eDirect – e-guvernare (PCUe) 
114. Notificarea vânzarilor de lichidare prin eDirect – e-guvernare (PCUe) 
115. Emitere acord de functionare pentru desfasurarea activitatilor de comert cu amanuntul/en detail, de tip cash and carry, de tip ambulant si a activitatilor de prestari servicii (altele decât cele de întretinere si reparararea autovehiculelor) prin eDirect – e-guvernare (PCUe) 
116. Emitere acord de functionare pentru desfasurarea activitatilor de comert cu ridicata (en gros) prin eDirect – e-guvernare (PCUe) 
117. Emitere acord de functionare pentru desfasurarea activitatilor de alimentatie publica si a activitatilor recreative si distractive prin eDirect – e-guvernare (PCUe) 
118. Emitere acord de functionare pentru desfasurarea activitatilor de întretinere si reparatii auto prin eDirect – e-guvernare (PCUe)
119. Contract de reconcesionare asupra unui loc de înhumare situat intr-unul din cimitirele administrate de Municipiul Cluj-Napoca prin eDirect – e-guvernare (PCUe) 
120. Autorizație de lucru pentru executarea de lucrari funerare în cimitirele administrate de municipiul Cluj-Napoca prin eDirect – e-guvernare (PCUe) 
121. Aviz anual pentru constructorii autorizați care executa lucrari de reparații și construcții funerare în cimitirele administrate de Municipiul Cluj-Napoca prin eDirect – e-guvernare (PCUe) 
122. Adeverința de concesiune loc de înhumare prin eDirect – e-guvernare (PCUe) 
123. Aviz de amplasament emis pentru construcții amenajate pe domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca prin eDirect – e-guvernare (PCUe) 
124. Aviz de amplasament emis pentru devieri de rețele de pe domeniul public care implicã desființarea unor stâlpi echipați cu aparate de iluminat public și repoziționarea acestora pe profilul longitudinal sau transversal al strãzii prin eDirect – e-guvernare (PCUe) 
125. Aviz faza DALI/SF pentru soluția de iluminat arhitectural pentru clãdiri monument/ clãdiri amplasate în zona de protecție a monumentelor prin eDirect – e-guvernare (PCUe) 
126. Cerere emitere aviz de principiu pentru constructii civile in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire prin eDirect – e-guvernare (PCUe) 
127. Cerere emitere aviz de principiu pentru bransamente, racorduri, inlocuiri, extindere retele edilitare, in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire prin eDirect – e-guvernare (PCUe) 
128. Aviz realizare drum prin eDirect – e-guvernare (PCUe) 
129. Acord/ autorizatie Administrator drum pentru Lucrari de bransamente care se executa pe domeniul public prin eDirect – e-guvernare (PCUe) 
130. Aviz de principiu pentru lucrari de construcții – Serviciul Ecologie urbana prin eDirect – e-guvernare (PCUe) 

131. Titlu executoriu

132.Somație

133. Decizie referitoare la obligațiile de plată accesorii

134. Înștiințare privind stingerea creanțelor fiscale

135. Adresă de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești

136. Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti

137. Înştiinţare de compensare

138. Înştiinţare de restituire

139. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

140. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

141. Declarație fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice

142. Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate

143. Decizie de impunere privind creanţele datorate bugetului local în urma inspecţiei fiscale

144. Decizie de restituire a sumelor de la bugetul local

145. Decizie privind nemodificarea bazei de impunere

146. Decizie de instituire a măsurilor asiguratorii

147. Decizie de ridicare a măsurilor asiguratorii

148. Adresă de înfiinţare a popririi

149. Adresă de înființare a popririi asiguratorii

150. Înştiinţare privind înfiinţarea popririi

151. Notă de plată

152. Extras de rol

153. Aviz de inspecție fiscală

154. Invitaţie în vederea efectuării inspecţiei fiscale

155. Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită

156. Proces-verbal de constatare şi declarare a insolvabilității

157. Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxele locale şi alte venituri datorate bugetului local

158. Raport de inspecţie fiscală

159. Anexă certificat de atestare fiscală privind verificarea eligibilității solicitanților de fonduri externe nerambursabile

160. Se pot cere online certificate de atestare fiscală din contul de plată a taxelor şi impozitelor locale (persoane fizice şi respectiv persoane juridice)

Toate cererile procesate prin intermediul funcționarului virtual Antonia pot fi accesate AICI

161. Audiențe (23 de tipuri de cereri de înscriere în audiență)

​Biroul Mass-Media

162. CERERE INSCRIERE LA CUVANT LA DEZBATEREA PUBLICA

163. CERERE DE INFORMATII DE INTERES PUBLIC – CF. L 544/2001

164. CERERE AFISARE ANUNT LICITATIE

165. CERERE AFISARE ANUNT DE MEDIU

​Serviciul Resurse Umane

166. CERERE EFECTUARE STAGIU DE PRACTICA

​Biroul Relatii externe si investitori

167. CERERE ADOPTA UN SPATIU VERDE

​Serviciul Autoritate Tutelara, arhiva

168. CERERE DE ELIBERARE COPII DOCUMENTE DIN ARHIVA

Serviciul Revendicari, Fond Funciar si Registru Agricol

169. SESIZARE – TERENURI INFESTATE CU BURUIANA AMBROZIA

170. CERERE ADEVERINŢĂ PENTRU OBŢINEREA AVIZULUI CONSULTATIV (Serviciul Revendicări, Fond Funciar şi Registru Agricol)

171. CERERE ADEVERINŢĂ TEREN ÎNSCRIS ÎN REGISTRUL AGRICOL PERSOANE FIZICE

172. CERERE ADEVERINŢĂ TEREN ÎNSCRIS ÎN REGISTRUL AGRICOL PERSOANE JURIDICE

173. CERERE COPIE DIN REGISTRUL AGRICOL PERIOADA 1959-1963

174. CERERE EXTRAS REGISTRUL AGRICOL PERIOADA 2020-2024 PERSOANE FIZICE

175. CERERE EXTRAS REGISTRUL AGRICOL PERIOADA 2020-2024 PERSOANE JURIDICE

176. CERERE ADEVERINTA CA DETINE / NU DETINE TEREN AGRICOL

​Serviciul Relatii cu Consiliul si Administratie locala

177. CERERE SITUATII SOLDURI PENTRU ASOCIATII

178. CERERE DE COMPLETARE / ACTUALIZARE A BAZEI DE DATE DE ASOCIATII DE PROPRIETARI

179. CERERE INSCRIERE CURS / EXAMEN DE ADMINISTRATOR

180. CERERE ÎNSCRIERE LA CUVÂNT ÎN ȘEDINȚA DE CONSILIU LOCAL

​Direcţia Economică

​Serviciul Financiar

181. CERERE ELIBERARE DOVADĂ DE PLATĂ

182. CERERE SOLICITARE PLATA CHELTUIELI DE JUDECATA

183. CERERE SOLICITARE RESTITUIRE SUME

​Serviciul Rate, Chirii, Tarife si Preturi

184. ADEVERINTA DE RADIERE A IPOTECII / DE ACHITARE INTEGRALA A IMOBILULUI

185. ADEVERINTA ACHITARE SULTA

186. CERERE ELIBERARE ADEVERINTA GENERALA

187. CERERE DE ELIBERARE ADEVERINTA DESPAGUBIRI IN BAZA LEGII 10/200

188. CERERE REFACERE ANEXA 2 LA CONTRACTE DE VANZARE-CUMPARARE

​Directia Generala Comunicare, Dezvoltare locala si Management proiecte

189. PRELUNGIRE CONTRACT CLUJBIKE

​Serviciul Relatii comunitare si Turism

190. CERERE MATERIALE INFORMATIVE HARTI

​Serviciul Evenimente publice

191. CERERE MANIFESTARE PUBLICA

192. CERERE PENTRU EMITEREA AVIZULUI DE PUBLICITATE TEMPORARA

​Biroul Invatamant, Cultura, Culte, Sport si Societate

193. CERERE INSCRIERE VOLUNTAR

194. CERERE FISA VOLUNTAR

195. FORMULAR DE INSCRIERE la Gala de excelenta „10 pentru Cluj” – ELEVI de LICEU (A

196. FORMULAR DE INSCRIERE la Gala de excelenta „10 pentru Cluj” – PRESCOLARI(D), ELEVI DIN CICLUL PRIMAR(C) SI GIMNAZIAL(B)

197. FORMULAR DE INSCRIERE la Gala de excelenta „10 pentru Cluj” – GRUP DE ELEVI

198. FORMULAR DE INSCRIERE la Gala de excelenta „10 pentru Cluj” – PROFESORUL ANULUI

​Serviciul Management proiecte sociale, culturale si sportive

199. CERERE DE FINANTARE – PERSOANE JURIDICE

200. CERERE DE FINANTARE – PERSOANE FIZICE

201. CERERE DE FINANTARE PENTRU PROIECTELE STRUCTURILOR SPORTIVE

202. CERERE SPRIJIN FINANCIAR PENTRU ASIGURAREA ASISTENTEI DE SANATATE PUBLICA

203. CERERE DE FINANTARE NERAMBURSABILA PENTRU UNITATILE DE CULT APARTINAND CULTELOR RELIGIOASE RECUNOSCUTE DIN ROMANIA

​Serviciul Strategii de Marketing

204. FORMULAR INSCRIERE VOLUNTAR ZILELE CLUJULUI

​Direcţia Generală de Urbanism

​Serviciul Urbanism

205. CERERE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE NOMENCLATURA STRADALA SI ADRESA

206. CERERE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE INTRAVILAN/EXTRAVILAN

207. CERERE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE SIT ARHEOLOGIC

208. CERERE PENTRU ELIBERAREA ADRESEI PRIVIND SCHIMBAREA DESTINATIEI

209. CERERE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI PENTRU ISTORIC NOMENCLATURA STRADALA

​Serviciul Autorizari Constructii

210. COMUNICARE INCHEIERE LUCRARI

211. COMUNICARE INVESTITOR PRIVIND DATA SI LOCUL IN VEDEREA CONVOCARII COMISIEI DE RECEPTIE

​Birou Strategii urbane

212. CERERE ÎNSCRIERE LA CUVÂNT ÎN ȘEDINȚA CTATU

213. FORMULAR SESIZARI DOCUMENTATII PUD/PUZ SUPUSE CONSULTARII PUBLICE

​Direcţia Tehnică

​Serviciul Siguranta Circulatiei

214. CERERE ÎNSCRIERE LA CUVÂNT ÎN ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAŢIE

215. CERERE AVIZ SIGURANTA CIRCULATIEI – SCHELA

216. CERERE PENTRU TEMA STUDIULUI DE TRAFIC PENTRU ACORDAREA AVIZULUI DE PRINCIPIU AL SERVICIULUI SIGURANTA CIRCULATIEI

​Serviciul Retele Edilitare si Transport

217. CERERE AUTORIZATIE DE TRANSPORT PRIMA AUTORIZARE LEGEA 265/2007

218. CERERE PENTRU ACORDAREA AUTORIZATIEI DE DISPECERAT TAXI

219. CERERE ACORDARE AUTORIZATIE DE TRANSPORT FUNERAR

220. CERERE PENTRU ELIBERARE ADEVERINTA CA NU DETIN AUTORIZATIE DE TAXI

221. CERERE ELIBERARE AUTORIZATIE DE SPARGERE IN REGIM DE AVARIE

222. CERERE VIZA ANUALA AUTORIZATIE DE TAXI

​Serviciul Administrare Hale si Piete

223. CERERE DE LOC DE VANZARE IN PIATA

​Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii

​Serviciul Administrare Spatii, Terenuri

224. CERERE PRELUNGIRE TEREN SUB GARAJ

225. CERERE DE PRELUNGIRE INCHIRIERE TEREN CURTE

226. CERERE DE INCHIRIERE TEREN CURTE

227. CERERE DE INCHIRIERE TEREN SUB GARAJ

228. SOLICITARE ATRIBUIRE SPATIU CU ALTA DESTINATIE

229. SOLICITARE CALCUL CHIRIE

230. CERERE CUMPARARE LOCUINTA

231. CERERE LEGEA 15-2003

232. CERERE LOCUINTA ANL

​Serviciul Autorizari Comert

233. CERERE NECESITATE OBTINERE ACORD DE FUNCTIONARE

234. CERERE AMPLASARE TERASA SEZONIERA

235. CERERE COMERT PENTRU EVENIMENTE, MANIFESTĂRI PUBLICE

236. CERERE INCHIRIERE CALE DE ACCES

237. CERERE COMERT PENTRU SARBATORI RELIGIOASE SAU POPULARE

238. CERERE AMPLASARE MOBILIER URBAN-PROPRIETATE PRIVATĂ

239. CERERE AMPLASARE MOBILIER URBAN-PROPRIETATEA MUNICIPIULUI

240. COMPLETARE DOSAR ORAR

​Serviciul Evidenta Patrimoniu si Cadastru

241. CERERE DE PREEMTIUNE

​Biroul Evidenta Strazi

242. CERERE PRIVIND OBTINEREA AVIZULUI PENTRU EXECUTAREA DE LUCRARI

243. CERERE CERTIFICARE AMPLASAMENT

244. CERERE PRIVIND AVIZAREA, RECEPTIA SI INSCRIEREA IN EVIDENTELE DE CADASTRU SI CARTE FUNCIARA A IMOBILELOR APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC SAU PRIVAT

​Directia Ecologie urbana si spatii verzi

245. CERERE PLANTARE ARBUSTI SI MATERIAL DENDROFLORICOL

246. CERERE TOALETARE ARBORI

247. CERERE DOBORARE (TAIERE) ARBORI

248. CERERE COMPLETARE DOSAR

249. CERERE PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI DE PRINCIPIU PENTRU LUCRARI DE CONSTRUCTII

250. CERERE PENTRU AMPLASAREA UNEI PLATFORME SUBTERANE PENTRU COLECTAREA SELECTIVA A DESEURILOR

251. CERERE PENTRU INFIINTAREA UNUI PUNCT GOSPODARESC DE COLECTARE A DESEURILOR

252. CERERE PENTRU MUTAREA PUNCTULUI GOSPODARESC SUPRATERAN ACTUAL DE COLECTARE A DESEURILOR

253. CERERE PENTRU SUPLIMENTAREA CAPACITATII DE COLECTARE A DESEURILOR

​Directia Generala Politia Locala

254. RASPUNS LA ADRESA-INVITATIE

255. CERERE DE INSCRIERE IN CONCURSUL DE CURATENIE GENERALA

256. TRIMITERE DOVADA PLATII PENTRU PROCESELE VERBALE INTOCMITE DE POLITIA LOCALA

​Directia Impozite si Taxe

257. CERERE INSCRIERE IN SISTEMUL ELECTRONIC PERSOANE FIZICE

258. CERERE INSCRIERE IN SISTEMUL ELECTRONIC PERSOANE JURIDICE

259. CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PENTRU PERSOANE FIZICE PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE SI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL

260. CERERE ACTUALIZARE DATE

261. CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PENTRU PERSOANE JURIDICE PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE SI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL

262. CERERE INSCRIERE in platforma ghiseul.ro pentru PERSOANE JURIDICE

​Serviciul Constatare, Impunere si Control Persoane Fizice

263. CERERE ELIBERARE DUPLICAT DECIZIE ANUALA DE IMPUNERE CLADIRI, TERENURI, AUTO – PERSOANE FIZICE

264. CERERE EMITERE INSTIINTARE DE PLATA – PERSOANE FIZICE

265. CERERE PENTRU ELIBERAREA SITUATIEI DEBITE-PLATI – PERSOANE FIZICE

266. CERERE PENTRU ELIBERAREA DE COPII ALE DOCUMENTELOR DIN DOSARUL FISCAL – CLADIRE – PERSOANE FIZICE

267. CERERE PENTRU ELIBERAREA DE COPII ALE DOCUMENTELOR DIN DOSARUL FISCAL – TEREN – PERSOANE FIZICE

268. CERERE PENTRU ELIBERAREA DE COPII ALE DOCUMENTELOR DIN DOSARUL FISCAL – MIJLOC DE TRANSPORT – PERSOANE FIZICE

​Serviciul Constatare, Impunere si Control Persoane Juridice

269. CERERE PENTRU ELIBERAREA DE COPII ALE DOCUMENTELOR DIN DOSARUL FISCAL – PERSOANE JURIDICE

270. CERERE ELIBERARE DUPLICAT DECIZIE ANUALA DE IMPUNERE CLADIRI – PERSOANE JURIDICE

271. CERERE ELIBERARE DUPLICAT DECIZIE ANUALA DE IMPUNERE MIJLOACE DE TRANSPORT – PERSOANE JURIDICE

272. CERERE ELIBERARE DUPLICAT DECIZIE ANUALA DE IMPUNERE TERENURI – PERSOANE JURIDICE

273. CERERE PENTRU ELIBERAREA SITUATIEI DEBITE-PLATI – PERSOANE JURIDICE

274. CERERE EMITERE INSTIINTARE DE PLATA – PERSOANE JURIDICE

275. CERERE PENTRU ELIBERAREA SITUATIEI PATRIMONIU – PERSOANE JURIDICE

276. DECLARATIE – DECONT PRIVIND SUMELE INCASATE REPREZENTAND TAXA SPECIALA PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI IN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

​Serviciul Executare Silita Creante Buget Local

277. CERERE COMUNICARE SITUATIE AMENZI CONTRAVENTIONALE AFLATE IN EXECUTARE SILITA

278. CERERE SCADERE DIN EVIDENTA AMENDA ACHITATA IN 15 ZILE IN ALTA LOCALITATE

​Centrul bugetar de administrare crese

279. CERERE INSCRIERE CRESA

​Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcarilor

280. CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI ABONAMENT DE PARCARE PE STRADA – PERSOANE FIZICE

281. CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI ABONAMENT DE PARCARE PE STRADA – PERSOANE JURIDICE

282. CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI ABONAMENT DE PARCARE IN PARKING – PERSOANE FIZICE

283. CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI ABONAMENT DE PARCARE IN PARKING – PERSOANE JURIDICE

284. CERERE PENTRU SCHIMBAREA LOCULUI DE PARCARE

285. CERERE ELIBERARE CARD PARKING (DUPLICAT)

286. CERERE PENTRU ACORDAREA LOCURILOR DE PARCARE PENTRU BICICLETE DIN PARKING

287. CERERE PENTRU TRANSCRIEREA UNUI CONTRACT DE PARCARE/GARAJ/COPERTINA AMENAJATE IN BAZA UNEI AUTORIZATII DE CONSTRUIRE PENTRU PERSOANE FIZICE

288. CERERE PENTRU TRANSCRIEREA UNUI CONTRACT DE PARCARE PENTRU GARAJ/COPERTINA, AMENAJATE IN BAZA UNEI AUTORIZATII DE CONSTRUIRE, PENTRU PERSOANE JURIDICE

​Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală

​Serviciul Asistenta Persoanelor cu Dizabilitati

289. CERERE ADEVERINTA INDEMNIZATIE PERSOANE CU DIZABILITATI

290. CERERE ADMITERE CENTRU DE INGRIJIRE SI ASISTENTA

291. CERERE ANCHETA SOCIALA COMISIE HANDICAP ADULT

292. CERERE ANCHETA SOCIALA COMISIE HANDICAP SAU/SI ORIENTARE SCOLARA COPII

293. CERERE CARD PARCARE PERSOANE CU DIZABILITATI

294. CERERE INDEMNIZATIE PERSOANE CU DIZABILITATI

295. CERERE TRANSPORT URBAN PERSOANE CU DIZABILITATI

​Serviciul Asistenta Persoanelor Varstnice

296. CERERE SERVICII DE INGRIJIRE LA DOMICILIU – PERSOANE VARSTNICE

297. CERERE EFECTUARE ANCHETA SOCIALA PENTRU ADMITEREA INTR-UN CAMIN – PERSOANE VARSTNICE

​Serviciul Public pentru administrarea obiectivelor culturale

298. CERERE PENTRU ORGANIZAREA UNOR EVENIMENTE LA CASINO/CINEMA MARASTI/CINEMA DACIA

299. CERERE INSCRIERE Training pentru dezvoltarea competențelor în domeniul Managementului de Proiecte

300. CERERE INSCRIERE Training de Leadership – Online

301. CERERE INSCRIERE Training de Educație financiară – online

302. CERERE INSCRIERE Training de Educație psiho-emoțională – Online

303. Completare dosar

304. Cerere Înscriere concurs

305. CERERE ÎNSCRIERE Training practic de educație juridică pentru tineri

306. Tichetul Albastru o procedură de audiențe online prin care peste 500 de funcționari publici din toate serviciile primăriei Cluj-Napoca acordă relații cu publicul online

307. Audienţe online

308. Sedinţe de Consiliu local online

309. Dezbateri publice online

310. Programarea online a căsătoriilor – pe www.primariaclujnapoca.ro

311. Programarea online pentru obţinerea actelor de identitate – pe www.primariaclujnapoca.ro

312. Programări online pentru terenurile de sport ale Bazei Sportive Gheorgheni (https://complexsportivgheorgheni.ro)

313. Ridicări auto – posibilitatea de a verifica pe site-ul Primăriei dacă un autoturism a fost ridicat (după numărul de înmatriculare).

314. Cererile pentru locuri de parcare în cartiere se pot depune online

315. Plata parcărilor prin SMS

316. Plata biletelor de transport public prin SMS

317. Plata biletelor de transport public prin aplicaţia mobilPay Wallet

318. Plata biletelor prin aplicaţia 24pay – colaborare cu PTP Online și Banca Transilvania (BT)

319. Soluție de plată cu carduri contactless în mijloacele de transport ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca.

320. Cerere emitere card nou si abonament pentru elevi

– MyCluj – pentru sesizările adresate Primăriei poate fi utilizată aplicația MyCluj, platformă de sesizări integrată cu sistemul intern de management al documentelor

– Tranzy – aplicaţia Companiei de Transport Public (afişarea timpilor de sosire în staţie a mijloacelor de transport în comun)

– Cluj Bike – aplicaţie pentru rețeaua de 50 de stații de închiriere de biciclete în regim self-service

– Cluj Parking – aplicație de mobil care oferă în timp real date despre ocuparea parcărilor cu barieră din municipiu

– ParkingPay – aplicaţie pentru plată parcare cu card bancar

– CityParking Cluj – aplicația identifică, prin sistemul de senzori și comunicație realizat, locurile libere de parcare de pe unele dintre cele mai circulate străzi din oraș (străzile din zona I – 1025 locuri de parcare)

– STEP Hear- aplicația pentru accesibilizarea Centrului de informare pentru cetățeni și Evidența persoanelor.

De asemenea, pentru sesizările adresate Primăriei, poate fi utilizată aplicația MyCluj, platformă de sesizări integrată cu sistemul intern de management al documentelor.