Toate cererile procesate prin intermediul funcționarului virtual Antonia pot fi accesate AICI

Lista operațiunilor: 

1. Încasarea online a taxelor și impozitelor locale cu autentificare pe www.primariaclujnapoca.ro
2. Încasarea online a taxelor și impozitelor locale fără autentificare, prin QR code pe www.primariaclujnapoca.ro
3. Încasarea online a taxelor și impozitelor locale cu autentificare pe www.ghiseul.ro,  atât pentru persoanele fizice, cât și pentru cele juridice. Spre deosebire de persoanele fizice, reprezentanții persoanelor juridice pot achita taxele și impozitele locale doar după autentificarea în contul de utilizator, atât pe ghiseul.ro cât și pe website-ul primăriei. Pentru a obține datele de cont pentru accesul la platformă, persoanele juridice pot accesa website-ul primăriei la următorul link: https://e-primariaclujnapoca.ro/registratura/cereri/?c=490006

4. Încasarea online a amenzilor fără autentificare pe www.primariaclujnapoca.ro
5. Încasarea online a amenzilor fără autentificare pe www.ghiseul.ro
6. Încasarea online a taxelor provenite din amenzile aflate în executare silită pe www.primariaclujnapoca.ro

7. Încasarea online a taxelor pentru creșă e-primariaclujnapoca.ro/crese/
8. Încasarea online a taxelor pentru certificatele de urbanism pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/
9. Încasarea online a taxelor pentru prelungirea certificatelor de urbanism pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/
10. Încasarea online a taxelor pentru prelungirea autorizațiilor de construcție pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/
11. Încasarea online a taxei pentru eliberarea acordului de funcționare pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/
12. Încasarea online a taxei pentru activități de alimentație publică pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/
13. Încasarea online pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/ a taxei pentru cartea de identitate/cartea provizorie de identitate
14. Încasarea online pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/ a taxei pentru schimbare de nume
15. Încasarea online pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/ a taxei pentru divorț administrativ
16. Încasarea online pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/ a taxei pentru furnizare date evidența populației
17. Încasarea online pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/ a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de transport conform HCL nr. 109/2010
18. Încasarea online pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/ a taxei înscriere la cursul de specializare administrator
19. Încasarea online pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/ a taxei acordare autorizaţie de dispecerat taxi
20. Încasarea online pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/ a taxei sit arheologic conform HCL nr. 983/2017
21. Încasarea online pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/ a taxei de schimbare a destinaţiei conform HCL nr. 983/2017
22. Încasarea online pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/ a taxei intravilan/extravilan conform HCL nr. 983/2017
23. Încasarea online pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/ a taxei nomenclator stradal conform HCL nr. 983/2017
24. Eliberarea și încasarea online a autorizațiilor de liberă trecere pee-primariaclujnapoca.ro/plationline/
25. Plata online a abonamentelor de parcare pentru zona 2, e-primariaclujnapoca.ro/parcari/

26. Plata online pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/ taxei pentru eliberarea atestatului de producător din sectorul agricol

27. Plata online pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/ a taxei pentru eliberarea carnetului de comecializare a produselor din sectorul agricol

28. Plata online pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/ a taxei pentru aviz primar

29. Plata online pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/ a taxei pentru autorizație de construire

30. Plata online pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/ a taxei pentru organizare de șantier

31. Plata online pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/ a taxei pentru studiu geo

32. Plata online pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/ a taxei pentru timbru arhitect

33. Plata online pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/ a taxei pentru autorizație de desființare

34. Plata online pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/ a taxei pentru prelungire autorizație de desființare

35. Plata online pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/ a regularizării taxei pentru autorizație de construire/ autorizație de desființare

36. Plata online pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/a taxei de branșament și racorduri

37. Plata online pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/ a taxei de emitere aviz de oportunitate

38. Plata online pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/  a taxa de emitere aviz arhitect Sef

39. Plata online pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/  a taxei de emitere aviz comisia de estetica urbana

40. Plata online pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/ a taxei pentru modificarea autorizației de transport

41. Plata  online pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/ a taxei pentru viza autorizației de transport

42. Plata online pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/ a taxei pentru viza anuală a autorizației taxi

43. Plata online pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/ a taxei pentru modificarea autorizației taxi

44. Plata online pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/ a taxei pentru viza anuală a autorizației de dispecerat taxi

45. Plata online pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/ a taxei pentru ecusoane taxi

46.Plata online pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/ a taxei pentru viza la 5 ani a autorizației de transport

47. Plata online pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/ a taxei pentru eliberare acord de funcționare pentru alimentație publica

48. Plata online pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/ a taxei de eliberare acord de funcționare pentru activități recreative

49. Plata online pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/  a comercializarea produselor agricole de către deținătorii de certificate producător sau de către persoane juridice autorizate pe o perioadă de maxim 4 luni

50. Plataa online pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/ a pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului stradal la manifestări publice pentru o perioadă de maxim 4 luni

51. Plata online pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/ a pentru ocuparea unui loc de vânzare piață

52. Eliberarea online a certificatelor de urbanism prin www.edirect.e-guvernare.ro (PCUe)
53. Eliberarea online a prelungirii certificatelor de urbanism prin www.edirect.e-guvernare.ro (PCUe)
54. Eliberarea online a prelungirii autorizaţiilor de construire prin www.edirect.e-guvernare.ro (PCUe)
55. Comunicarea online a începerii execuției lucrărilor de construcție prin www.edirect.e-guvernare.ro (PCUe)
56. Eliberarea online a avizului de principiu pentru branșamente, racorduri, rețele edilitare, drumuri în vederea obținerii Autorizației de Construire prin www.edirect.e-guvernare.ro (PCUe)
57. Eliberarea online a avizului de principiu pentru construcții civile în vederea obținerii Autorizației de Construire prin www.edirect.e-guvernare.ro (PCUe)
58. Emiterea online a abonamentului de teren comerţ stradal ce are ca obiect terenul aferent mobilierului urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe amplasat pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca prin www.edirect.e-guvernare.ro (PCUe)
59. Emiterea online a avizului de principiu ce are ca obiect amplasarea mobilierului urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe, pe terenul aflat în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, neîngrădită și cu acces public prin www.edirect.e-guvernare.ro (PCUe)
60. Notificarea vânzarilor de lichidare prin www.edirect.e-guvernare.ro (PCUe)
61. Notificarea vânzărilor de soldare prin www.edirect.e-guvernare.ro (PCUe)
62. Eliberarea online a avizelor de principiu cu privire la diferite imobile prin www.edirect.e-guvernare.ro (PCUe)
63. Eliberarea online a avizului de principiu de către Serviciul Spații verzi pentru documentații de urbanism prin www.edirect.e-guvernare.ro (PCUe)

Toate cererile procesate prin intermediul funcționarului virtual Antonia pot fi accesate AICI

64. Audiențe

CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ – PRIMAR

CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ – VICEPRIMAR

CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ – VICEPRIMAR 2

CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ – SECRETAR GENERAL

CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ – DIRECTOR DIRECȚIA GENERALĂ COMUNICARE, DEZVOLTARE LOCALĂ ȘI MANAGEMENT PROIECTE

CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ – DIRECTOR DIRECȚIA URBANISM

CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ – DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ

CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ – DIRECTOR DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI ȘI EVIDENȚA PROPRIETĂȚII

CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ – DIRECTOR DIRECȚIA ECOLOGIE URBANĂ ȘI SPAȚII VERZI

CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ – DIRECTOR DIRECȚIA GENERALĂ POLIȚIA LOCALĂ

CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ – DIRECTOR DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE

CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ – DIRECTOR SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCĂRILOR

CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ – ADMINISTRATORUL PUBLIC

CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ – ARHITECTUL-SEF AL MUNICIPIULUI

CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ – DIRECTIA JURIDICA

CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ – DIRECTIA ECONOMICA

CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ – DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR

CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ – DIRECTIA DE ADMINISTRARE

CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ – CENTRUL BUGETAR DE ADMINISTRARE CRESE

CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ – DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI MEDICALA

CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ – SERVICIUL PUBLIC PENTRU ADMINISTRAREA OBIECTIVELOR CULTURALE

CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ – CANTINA DE AJUTOR SOCIAL SI PENSIUNE

CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ  – SERVICIUL RELAȚII CU CONSILIUL ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ

Biroul Mass-Media

65. CERERE INSCRIERE LA CUVANT LA DEZBATEREA PUBLICA

66. CERERE DE INFORMATII DE INTERES PUBLIC – CF. L 544/2001

67. CERERE AFISARE ANUNT LICITATIE

68. CERERE AFISARE ANUNT DE MEDIU

Serviciul Resurse Umane
69.CERERE EFECTUARE STAGIU DE PRACTICA

Biroul Relatii externe si investitori

70. CERERE ADOPTA UN SPATIU VERDE

 Serviciul Autoritate Tutelara, arhiva

71.CERERE DE ELIBERARE COPII DOCUMENTE DIN ARHIVA

Serviciul Revendicari , Fond Funciar si Registru Agricol

72. SESIZARE – TERENURI INFESTATE CU BURUIANA AMBROZIA

73. CERERE ADEVERINTA CA DETINE / NU DETINE TEREN AGRICOL

Serviciul Relatii cu Consiliul si Administratie locala

74. CERERE SITUATII SOLDURI PENTRU ASOCIATII

75. CERERE DE COMPLETARE / ACTUALIZARE A BAZEI DE DATE DE ASOCIATII DE PROPRIETARI

76. CERERE INSCRIERE CURS / EXAMEN DE ADMINISTRATOR

76. CERERE ÎNSCRIERE LA CUVÂNT ÎN ȘEDINȚA DE CONSILIU LOCAL

Serviciul Financiar

77. CERERE ELIBERARE DOVADĂ DE PLATĂ

Serviciul Rate, Chirii, Tarife si Preturi

78. ADEVERINTA DE RADIERE A IPOTECII / DE ACHITARE INTEGRALA A IMOBILULUI

79. ADEVERINTA ACHITARE SULTA

80. CERERE ELIBERARE ADEVERINTA GENERALA

81. CERERE DE ELIBERARE ADEVERINTA DESPAGUBIRI IN BAZA LEGII 10/200

82. CERERE REFACERE ANEXA 2 LA CONTRACTE DE VANZARE-CUMPARARE

Directia Generala Comunicare, Dezvoltare locala si Management proiecte

83. PRELUNGIRE CONTRACT CLUJBIKE

Serviciul Relatii comunitare si Turism

84. CERERE MATERIALE INFORMATIVE HARTI

Serviciul Evenimente publice

85. CERERE MANIFESTARE PUBLICA

86. CERERE PENTRU EMITEREA AVIZULUI DE PUBLICITATE TEMPORARA

Biroul Invatamant, Cultura, Culte, Sport si Societate

87.CERERE INSCRIERE VOLUNTAR

88. CERERE FISA VOLUNTAR

89. FORMULAR DE INSCRIERE la Gala de excelenta „10 pentru Cluj” – ELEVI de LICEU (A

90. FORMULAR DE INSCRIERE la Gala de excelenta „10 pentru Cluj” – PRESCOLARI(D), ELEVI DIN CICLUL PRIMAR(C) SI GIMNAZIAL(B)

91. FORMULAR DE INSCRIERE la Gala de excelenta „10 pentru Cluj” – GRUP DE ELEVI

92. FORMULAR DE INSCRIERE la Gala de excelenta „10 pentru Cluj” – PROFESORUL ANULUI

Serviciul Management proiecte sociale, culturale si sportive

93. CERERE DE FINANTARE – PERSOANE JURIDICE

94. CERERE DE FINANTARE – PERSOANE FIZICE

95. CERERE DE FINANTARE PENTRU PROIECTELE STRUCTURILOR SPORTIVE

96. CERERE SPRIJIN FINANCIAR PENTRU ASIGURAREA ASISTENTEI DE SANATATE PUBLICA

97. CERERE DE FINANTARE NERAMBURSABILA PENTRU UNITATILE DE CULT APARTINAND CULTELOR RELIGIOASE RECUNOSCUTE DIN ROMANIA

Serviciul Strategii de Marketing

98. FORMULAR INSCRIERE VOLUNTAR ZILELE CLUJULUI

Serviciul Urbanism

99. CERERE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE NOMENCLATURA STRADALA SI ADRESA

100. CERERE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE INTRAVILAN/EXTRAVILAN

101. CERERE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE SIT ARHEOLOGIC

102. CERERE PENTRU ELIBERAREA ADRESEI PRIVIND SCHIMBAREA DESTINATIEI

103. CERERE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI PENTRU ISTORIC NOMENCLATURA STRADALA

Serviciul Autorizari Constructii

104. COMUNICARE INCHEIERE LUCRARI

105. COMUNICARE INVESTITOR PRIVIND DATA SI LOCUL IN VEDEREA CONVOCARII COMISIEI DE RECEPTIE

Birou Strategii urbane

106. CERERE ÎNSCRIERE LA CUVÂNT ÎN ȘEDINȚA CTATU

107. FORMULAR SESIZARI DOCUMENTATII PUD/PUZ SUPUSE CONSULTARII PUBLICE

Serviciul Siguranta Circulatiei

108. CERERE ÎNSCRIERE LA CUVÂNT ÎN ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAŢIE

109. CERERE AVIZ SIGURANTA CIRCULATIEI – SCHELA

110. CERERE PENTRU TEMA STUDIULUI DE TRAFIC PENTRU ACORDAREA AVIZULUI DE PRINCIPIU AL SERVICIULUI SIGURANTA CIRCULATIEI

Serviciul Retele Edilitare si Transport

111. CERERE AUTORIZATIE DE TRANSPORT PRIMA AUTORIZARE LEGEA 265/2007

112. CERERE PENTRU ACORDAREA AUTORIZATIEI DE DISPECERAT TAXI

113. CERERE ACORDARE AUTORIZATIE DE TRANSPORT FUNERAR

114. CERERE PENTRU ELIBERARE ADEVERINTA CA NU DETIN AUTORIZATIE DE TAXI

115. CERERE ELIBERARE AUTORIZATIE DE SPARGERE IN REGIM DE AVARIE

Serviciul Administrare Hale si Piete

116. CERERE DE LOC DE VANZARE IN PIATA

Serviciul Administrare Spatii, Terenuri

117. CERERE PRELUNGIRE TEREN SUB GARAJ

118. CERERE DE PRELUNGIRE INCHIRIERE TEREN CURTE

119. CERERE DE INCHIRIERE TEREN CURTE

120. CERERE DE INCHIRIERE TEREN SUB GARAJ

121. SOLICITARE ATRIBUIRE SPATIU CU ALTA DESTINATIE

122. SOLICITARE CALCUL CHIRIE

Serviciul Evidenta Patrimoniu si Cadastru

123. CERERE DE PREEMTIUNE

Directia Ecologie urbana si spatii verzi

124. CERERE PLANTARE ARBUSTI SI MATERIAL DENDROFLORICOL

125. CERERE TOALETARE ARBORI

126. CERERE DOBORARE (TAIERE) ARBORI

Directia Generala Politia Locala

127. RASPUNS LA ADRESA-INVITATIE

128. CERERE DE INSCRIERE IN CONCURSUL DE CURATENIE GENERALA

Directia Impozite si Taxe

129. CERERE INSCRIERE IN SISTEMUL ELECTRONIC PERSOANE FIZICE

130. CERERE INSCRIERE IN SISTEMUL ELECTRONIC PERSOANE JURIDICE

131. CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PENTRU PERSOANE FIZICE PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE SI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL

132. CERERE ACTUALIZARE DATE

133. CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PENTRU PERSOANE JURIDICE PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE SI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL

134. CERERE INSCRIERE in platforma ghiseul.ro pentru PERSOANE JURIDICE

Serviciul Constatare, Impunere si Control Persoane Fizice

135. CERERE ELIBERARE DUPLICAT DECIZIE ANUALA DE IMPUNERE CLADIRI, TERENURI, AUTO – PERSOANE FIZICE

136. CERERE EMITERE INSTIINTARE DE PLATA – PERSOANE FIZICE

137. CERERE PENTRU ELIBERAREA SITUATIEI DEBITE-PLATI – PERSOANE FIZICE

138. CERERE PENTRU ELIBERAREA DE COPII ALE DOCUMENTELOR DIN DOSARUL FISCAL – CLADIRE – PERSOANE FIZICE

139. CERERE PENTRU ELIBERAREA DE COPII ALE DOCUMENTELOR DIN DOSARUL FISCAL – TEREN – PERSOANE FIZICE

140. CERERE PENTRU ELIBERAREA DE COPII ALE DOCUMENTELOR DIN DOSARUL FISCAL – MIJLOC DE TRANSPORT – PERSOANE FIZICE

Serviciul Constatare, Impunere si Control Persoane Juridice

141. CERERE PENTRU ELIBERAREA DE COPII ALE DOCUMENTELOR DIN DOSARUL FISCAL – PERSOANE JURIDICE

142. CERERE ELIBERARE DUPLICAT DECIZIE ANUALA DE IMPUNERE CLADIRI – PERSOANE JURIDICE

143. CERERE ELIBERARE DUPLICAT DECIZIE ANUALA DE IMPUNERE MIJLOACE DE TRANSPORT – PERSOANE JURIDICE

144. CERERE ELIBERARE DUPLICAT DECIZIE ANUALA DE IMPUNERE TERENURI – PERSOANE JURIDICE

145. CERERE PENTRU ELIBERAREA SITUATIEI DEBITE-PLATI – PERSOANE JURIDICE

146. CERERE EMITERE INSTIINTARE DE PLATA – PERSOANE JURIDICE

147. CERERE PENTRU ELIBERAREA SITUATIEI PATRIMONIU – PERSOANE JURIDICE

148. DECLARATIE – DECONT PRIVIND SUMELE INCASATE REPREZENTAND TAXA SPECIALA PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI IN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Serviciul Executare Silita Creante Buget Local

149. CERERE COMUNICARE SITUATIE AMENZI CONTRAVENTIONALE AFLATE IN EXECUTARE SILITA

150. CERERE SCADERE DIN EVIDENTA AMENDA ACHITATA IN 48 DE ORE IN ALTA LOCALITATE

Centrul bugetar de administrare crese

151. CERERE INSCRIERE CRESA

Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcarilor

152. CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI ABONAMENT DE PARCARE PE STRADA – PERSOANE FIZICE

153. CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI ABONAMENT DE PARCARE PE STRADA – PERSOANE JURIDICE

154. CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI ABONAMENT DE PARCARE IN PARKING – PERSOANE FIZICE

155. CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI ABONAMENT DE PARCARE IN PARKING – PERSOANE JURIDICE

156. CERERE PENTRU SCHIMBAREA LOCULUI DE PARCAR

157. CERERE ELIBERARE CARD PARKING (DUPLICAT)

158. CERERE PENTRU ACORDAREA LOCURILOR DE PARCARE PENTRU BICICLETE DIN PARKING

Serviciul Asistenta Persoanelor cu Dizabilitati

159. CERERE ADEVERINTA INDEMNIZATIE PERSOANE CU DIZABILITATI

160. CERERE ADMITERE CENTRU DE INGRIJIRE SI ASISTENTA

161. CERERE ANCHETA SOCIALA COMISIE HANDICAP ADULT

162. CERERE ANCHETA SOCIALA COMISIE HANDICAP SAU/SI ORIENTARE SCOLARA COPII

163. CERERE CARD PARCARE PERSOANE CU DIZABILITATI

164. CERERE INDEMNIZATIE PERSOANE CU DIZABILITATI

165. CERERE TRANSPORT URBAN PERSOANE CU DIZABILITATI

Serviciul Asistenta Persoanelor Varstnice

166. CERERE SERVICII DE INGRIJIRE LA DOMICILIU – PERSOANE VARSTNICE

167. CERERE EFECTUARE ANCHETA SOCIALA PENTRU ADMITEREA INTR-UN CAMIN – PERSOANE VARSTNICE

Serviciul Public pentru administrarea obiectivelor culturale

168. CERERE PENTRU ORGANIZAREA UNOR EVENIMENTE LA CASINO/CINEMA MARASTI/CINEMA DACIA

169. CERERE INSCRIERE Training pentru dezvoltarea competențelor în domeniul Managementului de Proiecte

170. CERERE INSCRIERE Training pentru dezvoltarea competențelor în domeniul Managementului de Proiecte
171. CERERE INSCRIERE Training de Leadership – Online
172. CERERE INSCRIERE Training de Educație financiară – online
173. CERERE INSCRIERE Training de Educație psiho-emoțională – Online
174. Completare dosar
175. Cerere Înscriere concurs
176. CERERE ÎNSCRIERE Training practic de educație juridică pentru tineri

177. Titlu executoriu

178. Somație

179. Decizie referitoare la obligațiile de plată accesorii

180. Înștiințare privind stingerea creanțelor fiscale

181. Adresă de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești

182. Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti

183. Înştiinţare de compensare

184. Înştiinţare de restituire

185. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

186. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

187. Declarație fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice

188. Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate

189. Decizie de impunere privind creanţele datorate bugetului local în urma inspecţiei fiscale

190. Decizie de restituire a sumelor de la bugetul local

191. Decizie privind nemodificarea bazei de impunere

192. Decizie de instituire a măsurilor asiguratorii

193. Decizie de ridicare a măsurilor asiguratorii

194. Adresă de înfiinţare a popririi

195. Adresă de înființare a popririi asiguratorii

196. Înştiinţare privind înfiinţarea popririi

197. Notă de plată

198. Extras de rol

199. Aviz de inspecție fiscală

200. Invitaţie în vederea efectuării inspecţiei fiscale

201. Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită

202. Proces-verbal de constatare şi declarare a insolvabilității

203. Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxele locale şi alte venituri datorate bugetului local

204. Raport de inspecţie fiscală

205. Anexă certificat de atestare fiscală privind verificarea eligibilității solicitanților de fonduri externe nerambursabile

206. Tichetul Albastru o procedură de audiențe online prin care peste 500 de funcționari publici din toate serviciile primăriei Cluj-Napoca acordă relații cu publicul online

207. Obținerea certificatelor fiscale online pentru persoanele fizice și juridice din contul Taxe și Impozite

De asemenea, pentru sesizările adresate Primăriei, poate fi utilizată aplicația MyCluj, platformă de sesizări integrată cu sistemul intern de management al documentelor.