În urma lucrărilor de modernizare și extindere, capacitatea Colegiului Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” a crescut de la 276 la 400 elevi.
Corpul existent al școlii a fost supraetajat cu un nivel, unde au fost amenajate 5 noi săli de clasă. Astfel, după modernizare școala are: 16 săli de clasă, 5 laboratoare, o sală profesorală, sală de muzică, sală de pictură, sală festivă/multifuncțională, sală de mese, bibliotecă și arhivă.
Informații despre investiția de la Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” și componenta „verde” a proiectului:
– nouă sală de sport dotată cu vestiare, grupuri sanitare și spații tehnice
– 40 panouri fotovoltaice și 16 panouri solare pentru producerea de energie electrică și apă caldă;
– instalarea unui lift cu cabină cu dimensiuni adecvate pentru scaun rulant
– dotări: mobilier special pentru laboratoare, table interactive, videoproiectoare, dotări pentru sala de sport ș.a.
– centrale de tratare a aerului, sistem complet BMS (Building management system), sistem de alarmare la incendiu, sistem de încălzire centralizată, sistem de sonorizare, corpuri de iluminat cu led
– termoizolare imobil; înlocuirea tâmplăriilor existente cu tâmplării de aluminiu și metalice cu geam termoizolator triplu și înlocuire integrală a instalațiilor sanitare, electrice și de încălzire;
– echiparea fațadelor cu parasolare exterioare și interioare, în funcție de orientarea sălilor de clasă și a laboratoarelor.
Valoarea investiției (include contractul de execuție cu majorările efectuate potrivit legii, dotările și partea de proiectare): 21.279.439,32 lei fără TVA. Proiectul beneficiază de finanțare europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale.