Investiția în cele 3 școli care se modernizează cu fonduri europene este de 13,2 milioane de euro.  În total,  de aceste investiții vor benefocoa 925 de elevi.
Detalii privind  investiția de la Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan”:
Procedura de recepție a lucrărilor la Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” este finalizată. În prezent, este în curs obținerea autorizației ISU, iar din toamnă elevii vor putea intra în noile săli de clasă și utiliza noua sală de sport construită în curtea școlii.
– capacitatea școlii a crescut de la 276 elevi la 400 elevi;
– nouă sală de sport construită în curtea colegiului (dotată cu vestiare, grupuri sanitare și spații tehnice);
– după modernizare școala are: 16 săli de clasă, 5 laboratoare, o sală profesorală, sală de muzică, sală de pictură, sală festivă/multifuncțională, sală de mese, bibliotecă și arhivă;
– corpul existent al școlii a fost supraetajat cu un nivel unde au fost amenajate 5 noi săli de clasă;
– 40 panouri fotovoltaice și 16 panouri solare pentru producerea de energie electrică și apă caldă;
– instalarea unui lift cu cabină cu dimensiuni adecvate pentru scaun rulant;
– dotări: mobilier special pentru laboratoare, table interactive, videoproiectoare, dotări pentru sala de sport ș.a.;
– centrale de tratare a aerului, sistem complet BMS (Building management system), sistem de alarmare la incendiu, sistem de încălzire centralizată, sistem de sonorizare, corpuri de iluminat cu led;
– termoizolare imobil; înlocuirea tâmplăriilor existente cu tâmplării de aluminiu și metalice cu geam termoizolator triplu și înlocuire integrală a instalațiilor sanitare, electrice și de încălzire;
– echiparea fațadelor cu parasolare exterioare și interioare, în funcție de orientarea sălilor de clasă și a laboratoarelor.
Valoarea contractului de execuție de lucrări: 21.279.439,32 lei + TVA (4.307.578,8 euro + TVA). Proiectul beneficiază de finanțare europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale.
Susținerea educației este cea mai importantă prioritate a Primăriei Cluj-Napoca, astfel că municipalitatea continuă investițiile în școlile din municipiu, precum și susținerea programelor pentru elevi de la bugetul local și prin proiecte europene. Obiectivul principal este ca toți elevii clujeni să aibă parte de cele mai bune condiții de educație și să fie mereu în siguranță.