Consiliul Local a aprobat studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea și modernizarea parcului ”Ștefan cel Mare”. Valoarea totală estimată este de 15.076.532,02 lei (fără TVA), iar durata de realizare a acestuia e de 12 luni.

Va fi redat un aspect modern parcului și va fi creat un cadru prielnic pentru recreere și posibilitatea de organizare în cadrul acestuia a unor manifestări socio-culturale de mică anvergură. Proiectul propune următoarele:

  • eliminarea arborilor și arbuștilor degradați și înlocuirea lor cu noi arbori și arbuști, gazonare și plantare de noi specii de plante perene;

  • modernizarea aleilor, realizarea unui singur acces auto pentru mașinile de intervenție, realizare accese pietonale și pentru biciclete interconectate;

  • instalația de iluminat va cuprinde corpuri de iluminat cu proiectoare;

  • va fi montat un sistem de irigații automatizat.